White papers

Want to know more?
Need a deeper understanding of an Axis technology, certain Axis products or even how we handle information? Try searching for a relevant white paper.

Title Language Date
Wielolokalizacyjne systemy kontroli dostępu Polish August 2021
Dźwięk z potencjałem Polish August 2021
Ochrona obwodowa lotnisk za pomocą inteligentnego dozoru wizyjnego Polish August 2021
Dane wizyjne jako materiał dowodowy - Zabezpieczanie integralności danych wizyjnych przy użyciu oprogramowania AXIS C... Polish September 2021
Dane lokalizacyjne w urządzeniach nasobnych Polish April 2021
Radary w systemach dozoru Polish November 2020
Podpisane oprogramowanie sprzętowe, bezpieczne uruchamianie i bezpieczeństwo kluczy prywatnych Polish November 2020
Wideoenkodery Polish March 2021
Zarządzanie cyklem istnienia urządzeń przy użyciu aplikacji AXIS Device Manager Extend Polish April 2021
Cyfryzacja i cyberbezpieczeństwo w kontekście fizycznej kontroli dostępu Polish September 2021
Sztuczna inteligencja w analizie wideo - Uwagi dotyczące analizy opartej na uczeniumaszynowym i głębokim uczeniu Polish May 2021
Odbicia promieniowania IR w kamerach kopułkowych Polish June 2021
Monitorowanie tablic rejestracyjnych Polish July 2021
Tested without compromise - Whitepaper - BR Portuguese, Brazil February 2018
O potencial da "entrada de áudio" Portuguese, Brazil August 2021
European General Data Protection Regulation (GDPR)Implications for video surveillance - BR Portuguese, Brazil July 2018
Qualidade com finalidade - Aproveitamento de imagem no setor de segurança Portuguese, Brazil June 2018
Tecnologia de radar em aplicações de vigilância Portuguese, Brazil September 2018
O uso do infravermelho em aplicaçõesde vigilânciaCâmeras dia e noite e a tecnologia OptimizedIR Portuguese, Brazil December 2018
Dados de localização em câmeras corporais Portuguese, Brazil April 2021
Radar em aplicações de vigilância Portuguese, Brazil November 2020
Firmware assinado, inicialização segura e segurança de chaves privadas Portuguese, Brazil December 2020
Gerenciamento do ciclo de vida do dispositivo com AXIS Device Manager Extend Portuguese, Brazil April 2021
Sistema de alto-falantes Portuguese, Brazil October 2021
IA na análise de vídeo - Considerações para análises baseadas em aprendizadode máquina e aprendizado profundo Portuguese, Brazil May 2021