White papers

Want to know more?
Need a deeper understanding of an Axis technology, certain Axis products or even how we handle information? Try searching for a relevant white paper.

Title Language Date
Dane lokalizacyjne w urządzeniach nasobnych Polish April 2021
Dane wizyjne jako materiał dowodowy Polish September 2021
Dźwięk z potencjałem Polish August 2021
Radary w systemach dozoru Polish November 2020
Cyfryzacja i cyberbezpieczeństwo w kontekście fizycznej kontroli dostępu Polish November 2021
Kontrola przepływności bitowej w dozorze wizyjnymIP: Średnia przepływność bitowa (ABR), zmiennaprzepływność bitowa (V... Polish October 2021
Monitorowanie tablic rejestracyjnych Polish July 2021
Podpisane oprogramowanie sprzętowe, bezpieczne uruchamianie i bezpieczeństwo kluczy prywatnych Polish November 2020
Kamery panoramiczne Polish October 2021
Technologia Axis Zipstream Polish November 2021
Wielolokalizacyjne systemy kontroli dostępu Polish August 2021
Sztuczna inteligencja w analizie wideo - Uwagi dotyczące analizy opartej na uczeniumaszynowym i głębokim uczeniu Polish May 2021
Rozmiar przetwornika i jakość obrazu w kamerach 4K Polish August 2021
Systemy nagłośnieniowe Polish October 2021
Toegevoegde waarde vannetwerkaudio voor uwonderneming Dutch August 2021
Omroepsysteem Dutch September 2021
European General Data Protection Regulation (GDPR)Implications for video surveillance - NL Dutch April 2019
영상 분석에서의 AI - 머신 러닝 및 딥 러닝 기반의 분석을 위한 고려사항 Korean May 2021
엑시스 카메라에 내장된 IR 조명: 수명이 긴 새로운 LED 기술 활용 Korean September 2013
이미지 흔들림 보정 – 카메라 가용성 향상 Korean June 2015
비디오 엔코더 - 아날로그 시스템에 IP 감시의 이점 제공 Korean June 2015
Axis 비디오 분석: 영상 감시 효율성 향상 Korean August 2018
감시에 사용되는 IR Korean August 2018
4K 카메라의 센서 크기 및 이미지 품질 Korean August 2021
광역역광보정(WDR)포렌식 가치를 위한 WDR 솔루션 Korean December 2018