AXIS Companion

Prosty profesjonalny dozór wizyjny

Rozpoczęcie pracy z AXIS Companion

Zarejestruj konto MyAxis
Pobierz i zainstaluj aplikację komputerową
Utwórz lokalizację
Oglądaj materiał wideo na żywo
Rejestruj wideo
Zarządzaj użytkownikami
Zacznij korzystać z aplikacji mobilnej
Skonfiguruj powiadomienia
Wyświetlaj wideo na zewnętrznym wyświetlaczu
Przeprowadź migrację z wersji 3 do wersji 4

AXIS Companion wersja 4 (tylko 64-bitowy system Windows)

 

Ważne! Jeśli korzystasz z AXIS Companion w wersji 3, przeczytaj poniższe informacje.

 

Aplikacja mobilna dla systemów iOS
Aplikacja mobilna dla systemów Android

 

Uwagi dot. wersji

 

Więcej plików

AXIS Companion wersja 3

 

Czasami możesz potrzebować starszej wersji AXIS Companion:

 

  • Jeśli masz urządzenia z oprogramowaniem sprzętowym w wersji starszej niż 8.40
  • Jeśli w lokalizacji brak dostępu do internetu
  • Jeśli korzystasz z zewnętrznego serwera NAS

Przewodnik migracji zawiera informacje, które pomogą Ci zdecydować, jakiej wersji potrzebujesz. 

 

Pobierz AXIS Companion wersja 3:
Aplikacja Windows
Aplikacja mobilna na iOS
Aplikacja mobilna na Androida

 

Dokumentacja AXIS Companion w wersji 3:
Podręcznik użytkownika
Karta charakterystyki 

Centrum pomocy AXIS Companion

Przydatne informacje na temat tworzenia rozwiązań za pomocą AXIS Companion