AXIS P1465-LE-3 License Plate Verifier Kit

Ekonomiczny zestaw do obszarów ze swobodnym ruchem
  • Fabrycznie zainstalowana aplikacja AXIS License Plate Verifier
  • Odczytywanie tablic rejestracyjnych z odległości 7–20 m
  • Sprawdzone w trudnych warunkach pogodowych
  • Specjalnie dostosowany do rozpoznawania tablic rejestracyjnych
  • Integracja z AXIS Camera Station