Obiektywy

W przypadku wymiany obiektywu trzeba zwrócić uwagę na kilka spraw.

Wiele kamer sieciowych Axis jest wyposażonych w wymienne obiektywy. Dlatego ważny jest wybór obiektywu odpowiedniego dla danego modelu kamery. Jeżeli obiektyw jest przeznaczony do przetwornika obrazu mniejszego niż faktycznie zamontowany w kamerze, na obrazie będą widoczne czarne narożniki. Jeśli zaś obiektyw jest przeznaczony do przetwornika obrazu większego niż faktycznie zamontowany w kamerze, pole widzenia będzie mniejsze niż to, które obsługuje obiektyw — ze względu na „utratę” części informacji na zewnątrz przetwornika.

Przy wymianie obiektywu trzeba również sprawdzić rodzaj jego mocowania w kamerze. W kamerach sieciowych stosowane są trzy główne standardy mocowań:

  • mocowanie CS
  • mocowanie C
  • mocowanie M12

Każdy obiektyw ma również określoną „liczbę f”, która określa ilość światła wpuszczanego przez obiektyw. Im mniejsza liczba f, tym lepiej obiektyw „zbiera” światło. Przy słabym oświetleniu obiektyw o mniejszej liczbie f zazwyczaj zapewnia lepszą jakość obrazu. Z drugiej strony, im większa liczba f, tym większa głębia ostrości.

Elementem odpowiedzialnym za dostarczenie optymalnej ilości światła do przetwornika obrazu jest przysłona — dzięki niej obraz jest ostry, wyraźny i odpowiednio naświetlony oraz ma dobry kontrast i rozdzielczość. Jeśli kamera sieciowa zawiera funkcje sterowania przysłoną, to samo wymaganie dotyczy obiektywu.

Obiektywy z korekcją podczerwieni bardzo przydają się w przypadku kamer obsługujących odłączany filtr odcinający podczerwień. Kamery z trybem pracy dzień/noc automatycznie odłączają filtr odcinający podczerwień w warunkach słabego oświetlenia, aby skorzystać z niewidzialnego światła z zakresu bliskiego podczerwieni.