Czytniki

A4020e a4120ve front
Wewnętrzne i zewnętrzne czytniki do kontroli dostępu i innych zastosowań

Nasze czytniki są doskonałym uzupełnieniem systemów kontroli dostępu. Oferujemy również czytniki stacjonarne do rejestracji posiadaczy kart i do samodzielnego przypisywania kamer użytkownikom systemów noszalnych.