Znajdź odpowiednie wersje oprogramowania, wyszukując swoje urządzenie.

Informacje o nowych i planowanych wersjach systemu Axis OS można znaleźć w portalu AXIS OS

Urządzenia objęte są ścieżką aktywnego, długoterminowego wsparcia (LTS) lub wsparcia specyficznego dla produktu (PSS). W aktywnej ścieżce nadal dodajemy funkcje, ulepszamy cyberbezpieczeństwo dzięki nowym funkcjom i łatkom oraz naprawiamy błędy, zachowując stabilność. W ścieżkach LTS i PSS nie wprowadzamy nowych funkcji. Zamiast tego skupiamy się na utrzymaniu spójności interfejsów programowania aplikacji, dodawaniu poprawek bezpieczeństwa i naprawianiu błędów. Każdy produkt rozwija się według własnej ścieżki PSS, dlatego, w przeciwieństwie do LTS, w ścieżce PSS możemy wprowadzić pewne funkcje specyficzne dla produktu. Zalecamy wybranie ścieżki aktywnej, chyba że istnieją nierozwiązywalne ograniczenia lub zależności.