Obrazowanie termowizyjne

Nic się przed nimi nie ukryje. Kamery rejestrują obraz na podstawie ciepła wydzielanego przez ludzi i obiekty, więc mogą pracować w ciemności lub przy słabej widoczności. Dostarczają one obraz dobrej jakości zarówno w ciemności i mgle, jak i w dzień, dodatkowo wykrywając kamuflaż.

Niezawodna detekcja przez całą dobę.

Kamery termowizyjne Axis to doskonałe – i ekonomiczne – rozwiązanie do detekcji i weryfikacji. 

Podobnie jak kamery optyczne, kamery termowizyjne Axis mają zaawansowane funkcje analizy. Dzięki temu oprogramowaniu kamera analizuje wykryte zdarzenia i odrzuca te, które nie stanowią zagrożenia, i natychmiast powiadamia personel ochrony o potencjalnie krytycznych sytuacjach.  

Kamery termowizyjne nie dostarczają obrazów, które umożliwiają niezawodną identyfikację, wiec idealnie nadają się do stosowania tam, gdzie ważne jest zachowanie prywatności.  Oferujemy również kamery w bezpiecznej obudowie, do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, oparte na technologii termowizyjnej. Mają one międzynarodowe certyfikaty dla stref zagrożenia. 

Co kryje się w obudowie kamery termowizyjnej?

Obrazowanie termowizyjne opiera się na tym, że ożywione i nieożywione obiekty emitują pewną ilość promieniowania podczerwonego w zależności od swojej temperatury. Podobnie jak każda inna kamera, kamery termowizyjne gromadzą promieniowanie elektromagnetyczne, przetwarzając je na obraz. Konwencjonalne kamery pracują przy świetle widzialnym, czyli promieniowaniu o krótkiej długości fali. Kamery termowizyjne z kolei wykrywają promieniowanie o średniej lub dużej długości fali, czyli promieniowanie podczerwone.   

Ponieważ sam obiekt emituje światło (ciepło), kamery termowizyjne wykrywają je, a więc potrzebują widzialnego światła i mogą działać w każdych warunkach oświetlenia, w dzień i w nocy. 

Powiązane zasoby

Produkty, które mogą Cię zainteresować