women screen man office

Zmniejszanie ryzyka

Jako Organ numerujący Common Vulnerability and Exposures (CVE) (CNA) Axis na każdym etapie rozwoju produktów i usługi stara się identyfikować i ograniczać potencjalne luki w zabezpieczeniach, aby zmniejszyć ryzyko.

code blue computer password

Udokumentowane luki w zabezpieczeniach produktów

Axis dokumentuje i przejrzyście ujawnia luki w zabezpieczeniach specyficzne dla produktów Axis i komponentów AXIS OS.

hand fingers email icons keyboard

Powiadomienia dotyczące bezpieczeństwa

Axis zapewnia usługę powiadamiania o lukach w zabezpieczeniach i innych kwestiach związanych z bezpieczeństwem produktów Axis.

hands typing laptop

Wzmocnij bezpieczeństwo, zgłoś lukę!

Aby pomóc wzmocnić bezpieczeństwo, podziel się odkrytymi przez siebie problemami, korzystając z poniższego łącza. Wrażliwe treści można szyfrować za pomocą naszych publicznych kluczy PGP.

Galeria sław

Axis uznaje znaczenie i ciężką pracę niezależnych badaczy i firm i wierzy, że długoterminowe, zrównoważone cyberbezpieczeństwo tworzy się dzięki współpracy i przejrzystości. Dlatego chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy z nami współpracowali.

Niezależni badacze lub firmy mogą być umieszczeni w galerii sław wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem, pseudonimem, osobistymi/zawodowymi mediami społecznościowymi (Twitter, Facebook, LinkedIn, Xing) i/lub łączem do korporacyjnej strony internetowej. Badacze mogą poprosić o usunięcie swoich danych z galerii sław, kontaktując się z product-security@axis.com.
 

Lista wybitnych osobowości

Axis zawiera listę wszystkich badaczy, którzy przyczynili się do naszych działań w zakresie bezpieczeństwa począwszy od 2021 roku, kiedy Axis stała się organem numerującym CVE (CNA). Chcielibyśmy podziękować następującym niezależnym badaczom i firmom za ich wkład. Doceniamy Twoją ciężką pracę i poświęcenie.
 

2022