Stacje robocze

AXIS S93 Series Group image, AXIS S9301 Workstation and AXIS S9302 Workstation positioned together.
Skuteczny dozór w ramach instalacji serwerowych

Stacje robocze Axis można połączyć z rejestratorami Axis, aby szybko skonfigurować stację roboczą do dozoru. W stacjach roboczych zainstalowano klienta oprogramowania do zarządzania materiałem wideo AXIS Camera Station. Stacje robocze są wstępnie skonfigurowane, co pozwala skrócić czas montażu. 

A hand with a pen, writing on a piece of paper

Zaprojektuj idealne rozwiązanie