Stacje robocze

S9101 Mk II i S9002 Mk II, widok z lewej strony
Skuteczny dozór w ramach instalacji serwerowych

Stacje robocze Axis można połączyć z rejestratorami Axis, aby szybko skonfigurować stację roboczą do dozoru. W stacjach roboczych zainstalowano klienta oprogramowania do zarządzania materiałem wideo AXIS Camera Station. Stacje robocze są wstępnie skonfigurowane, co pozwala skrócić czas montażu. 

A hand with a pen, writing on a piece of paper

Zaprojektuj idealne rozwiązanie