1. Zachowania urządzeń

Wstrząsy i wibracje to główne czynniki, które mogą wpływać na działanie mechanicznego mechanizmu obrotu i pochylania kamery. Wstrząsy i wibracje występują głównie w miejscach instalacji narażonych na silny wiatr, duże natężenie ruchu pojazdów lub mniej stabilne mocowanie (nieodpowiednie mocowanie słupów oświetlenia).

Czynniki te mogą wpływać na działanie kamer Axis w następujący sposób:
 

1.1 Chwiejny obraz

Cały obraz drga, powodując jego mocne zniekształcenie. Efekt jest bardziej uciążliwy przy dużym zoomie.

Możliwe działania zaradcze

1.2 Migawka zwijana (falisty obraz):

Falisty obraz można zobaczyć w niektórych modelach korzystających z przetworników CMOS. Ten efekt jest powodowany przez zwijaną migawkę. Więcej szczegółowych artykułów na temat zwijanej migawki można znaleźć na tej stronie zewnętrznej. Efekt jest bardziej dotkliwy przy dużym zoomie.

Możliwe działania zaradcze

 • Użyj krótszego czasu otwarcia migawki (np. 1/50)
 • Zmniejsz prędkość obrotu podczas ruchu, aby uniknąć efektu falistości
 • Zmniejsz poziom zoomu — efekt jest wzmocniony przy dużym powiększeniu
Camera angle of Original Position, capture full image of bicycle parking Original Position (pic 1.2.1)

1.2.1 Dokładność pozycji
Możliwość przejścia do zadanej (wcześniej zapisanej pozycji) lub pożądanej pozycji w podanym zakresie. Zakres dokładności można znaleźć w odpowiednich kartach katalogowych produktów. Należy pamiętać, że przy dużym zbliżeniu wpływ zakresu dokładności może być dość zauważalny w scenie.

Camera angle of Drifted Position, capture drifted image of bicycle parking Drifted Position (pic 1.2.2)

1.2.2 Fizyczne ruchy urządzenia
Wibracje mogą powodować fizyczne poruszanie się urządzeń lub nieznaczne przesunięcie mechaniki. Może to mieć wpływ na wstępnie zapisane pozycje, takie jak ustawienia wstępne i strefy przywracania ostrości oraz maski prywatności 3D. Jeśli urządzenia poruszają się fizycznie, często jest to spowodowane niestabilnym montażem. Jeśli przesunięcie jest spowodowane niestabilnym mocowaniem, które prowadzi do fizycznego ruchu kamery, wówczas instalację należy ustabilizować i odtworzyć pozycje. 

1.2.3 Kalibracja PTZ
Zmiana może być również spowodowana dryftem mechaniki kamery. Różne modele mają kilka sposobów radzenia sobie z tym problemem. W większości przypadków jest to obsługiwane automatycznie przez samo urządzenie podczas normalnej pracy. Po zakończeniu kalibracji urządzenie powróci do swojej pozycji wyjściowej. Jeśli trwa korekta dryfowania, może pojawić się komunikat ostrzegawczy.

Autokalibracja nastąpi podczas procesu uruchamiania, ale można ją również uruchomić ręcznie w GUI WEB kamery > Sekcja konserwacji systemu.

PTZ Error message on dark screen PTZ Error (pic 1.2.4)

1.2.4 Błąd PTZ
Jeśli urządzenie wykryło przesunięcie, ale nadal nie może go skorygować, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie wskazujący, że urządzenie wykryło błąd i wymaga ponownej kalibracji.

Poniżej wymieniono przyczyny, które mogą spowodować nieudaną kalibrację (korektę) obrotu i pochylania kamery. 

 • Kalibracja jest wykonywana, gdy kamera jest poddawana wstrząsom wibracyjnym
 • Mechanizm obrotu i pochylania jest uszkodzony.

1.3 Maski prywatności przesuwają się

Maski prywatności 3D są zależne od dokładności położenia kamer. Jeśli ustawienie wstępne jest przesunięte, istnieje duże prawdopodobieństwo, że maska prywatności 3D również będzie przesunięta. Kalibracja obrotu i pochylania pomoże skorygować przesunięte maski.

Możliwe działania zaradcze

 • Ustabilizuj mocowanie kamery
 • Ręczna kalibracja obrotu i pochylania
 • Zaplanowana regularna kalibracja obrotu i pochylania

1.4 Maski prywatności przesuwają się pod wpływem ruchów obrotu i pochylania

W zależności od kształtu maski, maska rozszerza się podczas ruchów PTZ. Wynika to z innej perspektywy. Maska prywatności nie może się zakrzywiać i zawsze pozostaje prosta. Aby to zapewnić, maska prywatności musi naturalnie rozszerzać się, gdy jest pokazywana pod innym kątem.

Możliwe działania zaradcze

 • Podział maski prywatności na kilka masek:

2. Otwieranie zgłoszenia do pomocy technicznej

Aby rozwiązać problem z pozycjonowaniem, zespół pomocy technicznej potrzebuje obrazów i nagrań. W niektórych sytuacjach zachowanie kamery lub problem nie są widoczne w dziennikach systemowych.

Uwaga: zawsze ważne jest, aby przetestować urządzenia na najnowszym oprogramowaniu sprzętowym dostępnym dla opcji LTS lub Active Track, jeśli to możliwe

  Seven cameras in the color white and black positioned on a wall above a clock Data needed (pic 2.1)

  2.1 Potrzebne dane i informacje

  Uwaga: należy pamiętać, aby dodać raport serwera urządzenia!
  Wskazówka dotycząca wsparcia: Jak pobrać raport serwera

  Najlepszym sposobem rozwiązywania problemów z pozycją przesuwającą się lub maską prywatności 3D jest użycie ustalonych pozycji (kamera się nie porusza), takich jak ustawienia wstępne i maski wstępnie zdefiniowane w położeniach zaprogramowanych.

  • Ile czasu upłynęło, zanim wystąpi błąd obrotu i pochylania „przesunięcie pozycji”?
  • Czy było się to już od czasu instalacji?
  • Upewnij się, że obrazy są wykonane we wstępnie zdefiniowanych scenach, takich jak Prepozycje. Rozwiązywanie problemów na tych samych scenach jest łatwiejsze.
  • Potwierdzenie tekstu nakładki jest obecnie najważniejszym sposobem, aby uzyskać wizualne potwierdzenie ze współrzędnymi PTZ w celu weryfikacji zgłoszonych problemów od naszych klientów. Dodaj współrzędne w nakładce Prepozycje #P Obrót:#x Pochylenie:#y Zoom:#z Współczynnik:#Z %F %X, „Dodaj datę” i „Dodaj czas”.
  • Zapisz obraz sceny, gdy prepozycja znajduje się w swojej początkowej pozycji, ewentualnie, gdy maski prywatności zdefiniowane w prepozycji powracają do swojej wstępnie zdefiniowanej pozycji. Pobierz raport serwera zawierający obraz pozycji początkowej.
  • Zapisz obraz sceny, gdy ustawienie wstępne jest przesunięte, ewentualnie, gdy maski prywatności zdefiniowane w prepozycji są przesunięte. Pobierz raport z serwera wraz z obrazem przesunięcia pozycji.
  • Uruchom test PTZ — ręczna kalibracja obrotu i pochylenia. Czy pozycja jest lepsza?
  • Zapisz obraz sceny, gdy prepozycja powróci do swojej lepszej pozycji, ewentualnie, gdy maski prywatności zdefiniowane w prepozycji powrócą do swojej wstępnie zdefiniowanej pozycji. Pobierz raport serwera zawierający obraz lepszej pozycji.
  uwaga

  Uwaga

  Kamery Axis będą działać zgodnie z przeznaczeniem, jeśli zostaną zainstalowane zgodnie z instrukcją instalacji. Zasadniczo kopułka urządzenia powinna być skierowana w dół podczas użytkowania lub testowania urządzenia.

  Należy pamiętać, że firma Axis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wpływ na system modyfikacji konfiguracji opisanej w tym przewodniku. Jeśli modyfikacja nie powiedzie się lub uzyskasz inne nieoczekiwane wyniki, może być konieczne przywrócenie ustawień do wartości domyślnych.

  Poradnik nie obejmuje wszystkich możliwych problemów, ale raczej te najczęściej spotykane w przypadkach udzielanego wsparcia. Jako Klient Axis zawsze możesz się z nami skontaktować w razie potrzeby na stronie Pomoc techniczna Axisw przypadku wystąpienia problemów wymienionych lub nie wymienionych w tym przewodniku rozwiązywania problemów.