Kamery z ochroną przeciwwybuchową

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Aby spełnić wymogi BHP, do dozoru wizyjnego w strefach zagrożenia należy stosować kamery i akcesoria z ochroną przeciwwybuchową. Kamery mają obudowę ze stal nierdzewnej i oferują jakość obrazu w rozdzielczości HDTV.

Czym jest strefa zagrożenia?

Strefa zagrożenia to strefa, w której mogą czasem znajdować się łatwopalne ciecze, opary, gazy lub pyły — w ilościach wystarczających do wywołania pożaru lub wybuchu. Takie obszary można na przykład znaleźć w rafineriach ropy naftowej, gazociągach, stacjach paliw, ale także w salach operacyjnych w szpitalach, miejscach obróbki drewna czy przechowywania ziarna, a także w zakładach chemicznych.

Czym charakteryzuje się kamera z ochroną przeciwwybuchową?

Kamery z ochroną przeciwwybuchową mają wytrzymałe obudowy, mieszczące sieciowe kamery IP. Obudowa kamery z ochroną przeciwwybuchową zapobiega przedostawaniu się na zewnątrz iskier, a tym samym — zapalaniu par, gazów, pyłów czy włókien w powietrzu. Polerowane elektrycznie obudowy ze stali nierdzewnej SS 316L są produkowane przez Eaton MEDC Ltd.; mają one certyfikat zezwalający na użytkowanie w strefach zagrożenia; w obudowach montowane są wykonane według specyfikacji klienta kamery sieciowe Axis. W zależności od kraju zastosowanie mogą mieć inne certyfikaty (patrz mapa). Pełen wykaz certyfikatów znajduje się w arkuszu danych technicznych kamery (do pobrania).

Dlaczego w strefach zagrożenia należy używać kamer sieciowych?

Sieciowy system dozoru wizyjnego zapewnia korzyści i zaawansowane funkcje, których nie jest w stanie zapewnić system analogowy. Do jego zalet należą wyższa jakość obrazu, wbudowane funkcje analizy wideo, wyższe bezpieczeństwo, łatwy montaż umożliwiający przyszłe rozbudowani i integrację produktów, dostęp zdalny, lepsza skalowalność, elastyczność i niższy koszt.