Kamery z ochroną przeciwwybuchową

Kamery Axis z ochroną przeciwwybuchową
Globalny certyfikat dla stref zagrożenia

Axis oferuje szeroką gamę kamer i akcesoriów z ochroną przeciwwybuchową do wszystkich środowisk i zastosowań. Mają one globalny certyfikat zgodności ze środowiskiem o potencjalnie dużym zagrożeniu pożarowym i są idealne do nadzorowania stref zagrożenia sklasyfikowanych jako Strefy/Działy 1 i 2.

Man with hardhat at refinery

Zdrowie, bezpieczeństwo i wydajność operacyjna

Dzięki kamerom z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym można dozorować operacje i procesy dzięki zdalnej weryfikacji wizualnej odczytów z mierników i czujników we wszystkich obiektach. Natomiast nasze kamery termowizyjne i z alarmem temperaturowym dozorują urządzenia pod kątem przegrzania. Dzięki systemowi dozoru firmy Axis, który uważnie monitoruje Twój obiekt, możesz poprawić bezpieczeństwo pracowników i zminimalizować niepotrzebną ekspozycję w strefach zagrożenia i jednocześnie zapewnić prawidłowe stosowanie środków ochrony indywidualnej, takich jak kaski. Dzięki kamerom firmy Axis z ochroną przeciwwybuchową możesz wybrać technologię, która wykracza daleko poza system dozoru, aby zapewnić swojej firmie dodatkową wartość.

Oil Refinery in sunlight

Wykorzystanie obrazu, analizowanie go i zdalny dostęp

Kamery firmy Axis z ochroną przeciwwybuchowym zapewniają wiele korzyści, z których znane są nasze produkty. Przede wszystkim zawsze zapewniająmoże monitorować oznaki dymu lub ognia w strefach o potencjalnie dużym zagrożeniu pożarowym obraz o doskonałej jakości HDTV, niezależnie od warunków oświetlenia czy wielkości i cech fizycznych nadzorowanego obszaru. W dodatku ograniczają zapotrzebowanie na przepustowość i pamięć. Funkcje analityczne naszych kamer przekształcają je w narzędzia biznesowe pomagające podejmować mądre decyzje dotyczące działań. Zapewniają również dostęp do materiału wideo z kamer Axis zainstalowanych w zdalnych lokalizacjach - idealne rozwiązanie do stref niebezpiecznych, pozwalające zminimalizować ryzyko i ograniczyć niepotrzebne narażenie ludzi na niebezpieczeństwo.

globe that lights up

Globalny certyfikat

Instalacje elektryczne w obszarach niebezpiecznych podlegają rygorystycznym wymaganiom, a zgodność produktów z normami branżowymi jest weryfikowana poprzez testy. Wszystkie normy opierają się na tych samych kryteriach i określają poziomy stężenia i czasy ekspozycji dla palnych gazów lub pyłów. W Ameryce Północnej obszary zagrożenia są zwykle klasyfikowane zgodnie z systemem Klasa/Dział. W pozostałych częściach świata stosuje się międzynarodowy system stref IECEx lub krajowe odpowiedniki tych norm.

Kamery Axis z ochroną przeciwwybuchową są w pełni certyfikowane pod kątem eksploatacji w dowolnym miejscu na świecie — od klimatu arktycznego po pustynny — i charakteryzują się pełnym zakresem opcji zasilania i łączności sieciowej. Posiadają globalne certyfikaty Klasy I/II/III Dział 1 i Strefy 1,21 (zgodnie z NEC, CEC, ATEX, IECEx i innymi) oraz Klasy I/II/III Dział 2 i Strefy 2,22 (zgodnie z NEC, CEC, ATEX, IECEx). Te kamery posiadają wytrzymałą obudowę ze stali nierdzewnej kamery do Strefy/Działu 1, która zapobiega zapłonowi oparów, gazów, pyłów lub włókien i materiałów unoszących się w środowisku. W przypadku naszej kamery Strefa/Dział 2 energia wewnątrz kamery zostaje zredukowana do bezpiecznego poziomu, dzięki czemu nie dochodzi do zapłonu w środowisku o potencjalnie dużym zagrożeniu pożarowym.

worker wearing a hardhat, adjusting the oil pipes at a refinery

Właściwy poziom ochrony

Wybuchy mogą wystąpić wszędzie tam, gdzie w środowisku występują łatwopalne lub wybuchowe gazy, opary lub pyły. Ze względu na zwiększone ryzyko, w odniesieniu do tych stref zagrożenia obowiązują surowe wymogi prawne, które dotyczą głównie sposobu ochrony sprzętu elektrycznego. Kamery certyfikowane do użytku w strefach zagrożenia muszą być opatrzone etykietą informującą o rodzaju i poziomie stosowanej ochrony, a także o szczegółach certyfikacji. Kamery Axis z ochroną przeciwwybuchową są projektowane, poddawane rygorystycznym testom i certyfikowane do użytku w Strefie/Dziale 1 lub Strefie/Dziale 2.

oil refinery viewed from above

Wystarczająco odporne

Firma Axis oferuje gamę kamer z ochroną przeciwwybuchową, zaprojektowanych i certyfikowanych do użytku w Strefie/Dziale 1 lub Strefie/Dziale 2. Strefy/Działy 1 są zazwyczaj związane z produkcją, w przypadku której atmosfera wybuchowa występuje w sposób ciągły lub okresowy. Natomiast w Strefach/Działach 2 zagrożenie jest niższe, a podczas normalnej pracy zasadniczo nie występuje ryzyko wybuchu. Strefy te w wielu przypadkach są wykorzystywane do przechowywania, znajdują się w pewnej odległości od strefy produkcyjnej, a zagrożenie występuje tylko w razie wypadku lub nietypowych warunków pracy.

Niezależnie od wymaganego poziomu ochrony, firma Axis może zaoferować Ci kamerę, która spełni specyficzne wymogi w danym obiekcie.

Hand writing on an laptop

Porównaj produkty i wybierz najlepsze.

Map of the world showing certifications

Globalny certyfikat

Instalacje elektryczne w obszarach niebezpiecznych podlegają rygorystycznym wymaganiom, a zgodność produktów z normami branżowymi jest weryfikowana poprzez testy. Wszystkie normy opierają się na tych samych kryteriach i określają poziomy stężenia i czasy ekspozycji dla palnych gazów lub pyłów. W Ameryce Północnej obszary niebezpieczne są zwykle klasyfikowane zgodnie z systemem Class/Division. W pozostałych częściach świata stosuje się międzynarodowy system stref IECEx lub krajowe odpowiedniki tych norm.