Glossary

A

Automatyczna przysłona

Przysłona taka jest sterowana elektronicznie przez kamerę, automatycznie regulując ilość światła.

Axis Secure Remote Access

Axis Secure Remote Access to technologia, która umożliwia uzyskanie dostępu do kamer sieciowych Axis przez smartfon lub komputer PC z innej sieci lokalnej. Axis Secure Remote Access znacznie upraszcza konfigurację zdalnego dostępu do systemów dozoru. Po włączeniu dostęp jest konfigurowany automatycznie, eliminując konieczność ręcznego przekierowania portów i konfiguracji routera.

B

Bezpieczne uruchamianie

Proces uruchamiania składający się z nieprzerwanego łańcucha oprogramowania zweryfikowanego kryptograficznie, rozpoczynającego się w pamięci niezmiennej (boot ROM). Bezpieczne uruchamianie, oparte na wykorzystaniu podpisanego oprogramowania sprzętowego, oznacza, że urządzenie można uruchomić tylko z autoryzowanym oprogramowaniem sprzętowym.

C

ciśnienie akustyczne

Poziom ciśnienia akustycznego (SPL) jest obiektywną miarą głośności dźwięku. SPL służy do opisania, jak głośny dźwięk wydaje produkt. Im wyższa wartość SPL, tym głośniejszy jest dźwięk. Jest to poziom odniesienia, gdzie 0 dBSPL to próg słyszenia, 120–140 dBSPL to poziom wywołujący ból, a 140 dBSPL powoduje nieodwracalne uszkodzenie słuchu. Aby określić poziom SPL, mierzy się ciśnienie atmosferyczne wywołane falą dźwiękową przez określony czas. Tę wartość wyraża się w dBSPL.

czytniki kart

Czytnik kart to urządzenie, które może dekodować informacje zawarte w pasku magnetycznym karty lub w mikrochipie.

D

dwukierunkowa komunikacja audio:

Dźwięk dwukierunkowy (nazywany również dźwiękiem dupleksowym) to funkcja, która umożliwia urządzeniom firmy Axis zarówno odbieranie, jak i nadawanie dźwięku. Na przykład, jeśli masz kamerę IP z dwukierunkowym dźwiękiem, możesz zarówno widzieć, jak i słyszeć, co dzieje się w Twojej firmie, a jeśli zajdzie taka potrzeba, rozmawiać z gośćmi lub intruzami.

E

Edge Vault

Axis Edge Vault to bezpieczny szyfrowany moduł obliczeniowy (bezpieczny moduł lub bezpieczny element), w którym identyfikator urządzenia Axis jest bezpiecznie i na stałe zainstalowany i przechowywany.

edge-to-edge

Technologia edge-to-edge umożliwia bezpośrednią komunikację między urządzeniami IP. Umożliwia funkcję inteligentnego parowania kamer sieciowych Axis z produktami audio firmy Axis, takimi jak głośniki sieciowe, mostki audio i wzmacniacze.

elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS)

Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) umożliwia płynną rejestrację obrazu w przypadku narażenia kamery na drgania. Wbudowane czujniki żyroskopowe nieustannie wykrywają drgania i ruch kamery, automatycznie dostosowując klatki tak, by zawsze objęły potrzebne szczegóły. Elektroniczna stabilizacja obrazu bazuje na różnych algorytmach modelowania ruchu kamery, które służą do korekcji obrazów.

EMS

Systemy zarządzania dowodami i oprogramowanie do zarządzania dowodami nazywane są w skrócie systemami EMS (evidence management systems). Oba terminy są związane z kamerami nasobnymi. System zarządzania dowodami obejmuje całe rozwiązanie zintegrowanego sprzętu, oprogramowania i pamięci masowej. Oprogramowanie do zarządzania dowodami zarządza nagraniami i metadanymi z kamer nasobnych.

F

format korytarzowy

Format korytarzowy to funkcja, która pozwala użytkownikom obrócić widok z kamery o 90 stopni, aby uzyskać widok pionowy (portretowy) na przykład o proporcjach 9:16 zamiast widoku poziomego (orientacja pozioma) na przykład o proporcjach 16:9. W formacie korytarzowym można wykorzystać pełne pole widzenia kamery do obserwacji wąskich scen, takich jak pasaże w sklepach detalicznych, autostrady, czy korytarze szkolne i perony na stacjach kolejowych.

full duplex

Transmisja danych w dwóch kierunkach jednocześnie, np. w rozmowie telefonicznej.

G

Gniazdo SFP

Gniazdo na mały moduł nadawczo-odbiorczy (SFP). Ten typ modułu nadawczo-odbiorczego umożliwia urządzeniom sieciowym, takim jak switche lub routery, połączenie z siecią światłowodową.

H

half duplex

Transmisja danych w dwóch kierunkach, ale tylko w jednym kierunku na raz, jak w systemie walkie-talkie.

I

IK08/IK10

Wartości IK określają stopień ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi, mierzony w dżulach. Stopień ochrony ma wartości od IK01 do IK10. Wymagania są określone w międzynarodowej normie IEC/EN 62262. Produkty z certyfikatem IK08 są chronione przed uderzeniem o energii 5 dżuli, co odpowiada upuszczeniu na produkt ciężaru o masie 1,7 kg z wysokości 300 mm. Produkty z IK10 są chronione przed uderzeniem o energii 20 dżuli, co odpowiada upuszczeniu na produkt ciężaru o masie 5 kg z wysokości 400 mm.

Inteligentny dźwięk

Zestaw inteligentnych funkcji wbudowanych w nasze głośniki. Umożliwia to nieograniczone możliwości integracji i obejmuje na przykład czujniki, cyfrowe przetwarzanie sygnału (DSP) i oprogramowanie do zarządzania dźwiękiem.

Interfejs programowania aplikacji (API)

Dzięki naszej platformie AXIS Camera Application Platform (ACAP) masz również dostęp do długiej listy przetestowanych, dobrze udokumentowanych interfejsów programowania aplikacji (API). Te interfejsy API są zoptymalizowane pod kątem urządzeń Axis i pozwalają w pełni wykorzystać możliwości sprzętu i oprogramowania Axis. Wraz z zestawami programistycznymi (SDK) opartymi na komponentach open-source ułatwiają współdziałanie, skalowanie i migrację aplikacji w celu wykonania ich na urządzeniach Axis.

IP66/IP67

IP 66: Klasyfikacja IP dotycząca pyłoszczelności i ochrony przed silnymi strumieniami wody.
IP 67: Klasyfikacja IP dotycząca pyłoszczelności i ochrony przed krótkotrwałym zanurzeniem w wodzie.

K

Korekcja dystorsji beczkowatej (BDC)

Korekcja dystorsji beczkowatej (BDC) to korekcja obrazu z obiektywu, która cyfrowo koryguje dystorsję beczkowatą, gdy obraz kwadratowego obiektu ma zaokrąglone boki. Za pomocą suwaków użytkownik może przeciągać krawędzie obrazu, aby obraz wyglądał na prosty, a nie zakrzywiony.

L

liczba klatek na sekundę

Liczba klatek na sekundę to częstotliwość, z jaką aktualizowany jest strumień wideo. (kl./s). Gdy strumień wideo obejmuje ruch, potrzeba dużej liczby klatek na sekundę, aby utrzymać dobrą jakość wideo.

M

metadane

Dane opisujące i informujące o innych danych. Metadane ułatwiają systemom i ludziom znajdowanie, śledzenie i analizowanie wystąpień danych.

N

nadzorowane wejście

Nadzorowane wejście lub nadzorowane we/wy umożliwia wykrycie sabotażu w zewnętrznych systemach alarmowych. Poza stwierdzeniem stanu aktywności lub nieaktywności możliwe jest wykrycie przecięcia lub skrócenia przewodu.

nakładka alarmowa

Nakładka alarmowa to rodzaj nakładki metadanych. Jest używana w nagranym materiale wideo i na żywo, aby zwrócić uwagę operatora na rzeczy, które dzieją się w scenie, na przykład osobę, która zbyt długo przebywała w określonym obszarze. Nakładka alarmowa może składać się z różnych elementów, ale zazwyczaj zawiera obwiednię, która pojawia się lub zmienia kolor po wyzwoleniu alarmu.

NEMA 4X

National Electrical Manufacturers Association (NEMA) to amerykańskie stowarzyszenie, które tworzy standardy dla obudów urządzeń elektrycznych. Standard NEMA 4X jest odpowiednikiem IP56 i zapewnia określony stopień ochrony sprzętu wewnątrz obudowy przed wnikaniem ciał stałych, wody rozpryskowej lub skierowanego jej strumienia, tworzeniem się lodu i korozją.

O

Obiektyw i-CS

Obiektywy i-CS mają inteligentne mocowanie CS, które zapewnia szybki i łatwy montaż. Obiektyw i-CS ma trzy silniki umożliwiające automatyczne i zdalne sterowanie takimi funkcjami jak zoom, ostrość i apertura. Dzięki temu obiektyw kamery można dostosować do różnych przypadków użycia.

Obiektyw zmiennoogniskowy

Obiektyw zmiennoogniskowy ma różne długości ogniskowej, w przeciwieństwie do obiektywu ze stałą (jedną) długością ogniskowej.

obwiednia

Obwiednia to rodzaj metadanych. Obwiednia może pomóc operatorowi wykryć ważne szczegóły lub zwrócić uwagę operatora na to, co dzieje się w danej scenie.

ONVIF

Globalny standard branżowy Open Network Video Interface Forum (ONVIF) zapewnia i promuje zgodność operacyjną pomiędzy produktami do dozoru opartymi na IP dzięki standardowym interfejsom. ONVIF jest zarejestrowanym znakiem handlowym.

opcja aktywna

System AXIS OS oferuje różne opcje oprogramowania układowego w zależności od potrzeb. Opcja aktywna zapewnia dostęp do najnowszych funkcji, w tym poprawek błędów i poprawek zabezpieczeń. Innymi słowy, w opcji aktywnej skupiamy się na ciągłym rozwoju oprogramowania. W opcji wsparcia długoterminowego (LTS) nie dodajemy żadnych nowych funkcji. Skupiamy się przede wszystkim na poprawie cyberbezpieczęństwa i stabilności.

Opcja LTS, opcja wsparcia długoterminowego

System AXIS OS oferuje różne opcje oprogramowania sprzętowego. W opcji wsparcia długoterminowego (LTS) nie dodajemy żadnych nowych funkcji. Skupiamy się przede wszystkim na poprawie cyberbezpieczęństwa i stabilności. Opcja aktywna polega na stałym dodawaniu nowych funkcji i poprawie cyberbezpieczeństwa i stabilności. Jeśli wersja oprogramowania sprzętowego ma potrzebne funkcje, zalecamy wybranie opcji LTS. 

open source

Open source oznacza, że inni programiści mają dostęp do kodu źródłowego aplikacji wykonanej w tej formule. Deweloperzy mogą używać, badać, zmieniać, a następnie rozpowszechniać swoją wersję oprogramowania. Cechą i zaletą oprogramowania typu open source jest metoda jego tworzenia, która zawiera możliwość wzajemnej oceny i przejrzystość procesów.

OSDP

Open Supervised Device Protocol (OSDP) to standard komunikacji kontroli dostępu opracowany przez stowarzyszenie Security Industry Association (SIA) w celu poprawy współdziałania produktów kontroli dostępu i zabezpieczeń.

P

P-iris

P-Iris to automatyczna i precyzyjna regulacja przysłony opracowana przez firmę Axis. Rozwiązanie to składa się z obiektywu P-Iris z silniczkiem i specjalistycznym oprogramowaniem, które służy do optymalizacji jakości obrazu.

pasmo przenoszenia

Pasmo przenoszenia to zakres częstotliwości, na który system (lub dowolna jego część) może odpowiedzieć.

PBX

PBX to skrót od Private Branch Exchange. Jest to system telefoniczny w przedsiębiorstwie, który przełącza połączenia między użytkownikami na liniach lokalnych, jednocześnie umożliwiając wszystkim tym użytkownikom współużytkowanie określonej liczby zewnętrznych linii telefonicznych. W ten sposób nie ma potrzeby udostępniania indywidualnych zewnętrznych linii telefonicznych dla każdego użytkownika.

Podpisane oprogramowanie sprzętowe

Podpisane oprogramowanie sprzętowe jest implementowane przez dostawcę oprogramowania podpisującego obraz oprogramowania kluczem prywatnym, który jest tajny. Gdy oprogramowanie sprzętowe ma dołączony ten podpis, urządzenie zweryfikuje oprogramowanie przed jego zaakceptowaniem i zainstalowaniem. Jeśli urządzenie wykryje, że integralność oprogramowania sprzętowego została naruszona, odrzuci jego instalację. Podpisane oprogramowanie sprzętowe firmy Axis jest oparte na akceptowanej w branży metodzie szyfrowania kluczem publicznym RSA.

procesor sygnałowy (DSP)

Procesor sygnałowy to procesor dźwięku, który umożliwia zaawansowaną kompensację dźwięku dopasowującą go do określonych scenariuszy. W głośnikach sieciowych Axis kilka technik optymalizacji dźwięku, takich jak optymalizacja częstotliwości, kompensacja głośności i kontrola zakresu dynamiki, jest wbudowanych w samych głośnikach, aby zapewnić lepszą jakość dźwięku w każdym środowisku. 

profile scen

Profil sceny składa się z grupy ustawień, które są łączone w sposób odpowiedni dla konkretnego scenariusza. Gdy użytkownik wybierze jakiś profil sceny, kamera automatycznie dostosowuje czas ekspozycji, balans bieli, aperturę, ostrość, kontrast i szum, tak aby dopasować je do tego scenariusza.

przetwornik obrazu

Przetwornik obrazu to urządzenie, które reaguje na światło i przekształca je na sygnały cyfrowe w celu utworzenia obrazu. Przetwornik obrazu składa się ze światłoczułych diod, miejsc światłoczułych, które pod wpływem światłą generują strumień elektronów. W wyniku kilku konwersji ten strumień jest interpretowany jako piksele. Po utworzeniu obrazu jest on wysyłany do obróbki, na etapie której określa się między innymi kolor każdego piksela, z których składa się obraz.

Przysłona DC-iris

Przysłona taka jest sterowana elektronicznie przez kamerę, automatycznie regulując ilość światła.

przywracanie ostrości:

Przywołanie ostrości to funkcja, która umożliwia zapisanie obszarów ostrości, do których kamera PTZ automatycznie powraca, gdy przechodzi do tego widoku. Ta funkcja jest szczególnie przydatna w trudnych warunkach oświetleniowych, w których kamera miałaby problem z ustawieniem ostrości. Aby użyć przywoływania ostrości, kliknij przycisk, gdy ostrość bieżącego widoku jest zadowalająca, a kamera stworzy dla niego obszar przywracania ostrości. Później kamera automatycznie przywraca wcześniej ustawioną ostrość dla tego widoku.

R

RFID

RFID to skrót od Radio-Frequency Identification. Jest to technologia identyfikacji, która wykorzystuje sygnały radiowe (tj. sprzężenie elektromagnetyczne lub elektrostatyczne w części o częstotliwości radiowej (RF) widma elektromagnetycznego) do identyfikacji obiektu, zwierzęcia lub osoby. 

S

SDK

Nasza platforma AXIS Camera Application Platform (ACAP) umożliwia instalowanie aplikacji typu wtyczki (plugin) na urządzeniach Axis. W ten sposób można dostosować do swoich potrzeb zestaw funkcji urządzeń i systemów Axis, zachowując jednocześnie wysoki stopień interoperacyjności i skalowalności. Interfejsy programowania aplikacji (API) i zestawy programistyczne ACAP (SDK) są oparte na komponentach typu open source i wspierają programistów, zarówno w firmie Axis, jak i firmach partnerskich, w tworzeniu aplikacji dla szerokiej gamy scenariuszy. 

sharpdome

Sharpdome to innowacyjna mechanika umożliwiająca obrót całej kopułki, w przeciwieństwie do tradycyjnych stacjonarnych kopułek z kamerą obracającą się wewnątrz. Kamery obrotowo-uchylne z zoomem (PTZ) typu sharpdome są uniwersalne, a ich pole widzenia rozciąga się ponad horyzont kamery. Oznacza to, że załamania światła i inne efekty optyczne są ograniczone do minimum.

SIP

Session Initiation Protocol (SIP) to protokół, który inicjuje, utrzymuje i kończy sesje multimedialne między różnymi stronami. Zazwyczaj sesje te składają się z transmisji dźwiękowych, ale czasami zawierają materiał wideo. Najczęstsze zastosowania SIP obejmują telefonię internetową do połączeń głosowych i wideo oraz wiadomości błyskawicznych w sieciach IP.

strażnik

Strażnik to funkcja analizy, która sprawia, że kamera reaguje na ruch i automatycznie przesuwa się w jego kierunku. Po kilku sekundach bezczynności kamera powraca do swojej pozycji domowej. Zazwyczaj funkcja strażnika służy do monitorowania bramy lub określonego obszaru. Funkcja strażnika może również wyzwalać inne działania (na przykład odczytywanie tablicy rejestracyjnej lub nagrywanie wideo) w tej samej kamerze, w innych kamerach lub w systemie VMS.

szeroki zakres dynamiki (WDR)

Kamery Axis wykorzystujące technologię szerokiego zakresu dynamiki (Wide Dynamic Range) zapewniają wyraźne szczegóły na potrzeby postępowania wyjaśniającego i umożliwiają uzyskanie czystych obrazów w trudnych warunkach oświetleniowych. Sceny z ciemnymi i jasnymi obszarami są trudne do wykorzystania ze względu na małą przejrzystość obrazu. Taki kontrast w oświetleniu jest określany jako szeroki zakres dynamiki lub wysoki zakres dynamiki. Nasza technologia WDR może lepiej radzić sobie w tych trudnych warunkach oświetleniowych, co pozwala na swobodniejsze rozmieszczanie kamer. 

T

Technologia Lightfinder

Technologia Axis, która umożliwia rejestrację kolorowych obrazów w pełnej rozdzielczości i z niewielkim stopniem rozmycia obiektów w ruchu nawet w niemal całkowitej ciemności.

 

Technologia OptimizedIR

Axis OptimizedIR to wyjątkowe i zaawansowane połączenie inteligencji kamery i najnowocześniejszej technologii LED, dzięki którym możemy oferować doskonałe rozwiązania użycia podczerwieni zintegrowane z kamerami i pozwalające na rejestrację obrazu w całkowitej ciemności. W naszych kamerach typu PTZ (obrót, pochylanie zoom) z technologią OptimizedIR wiązka podczerwieni automatycznie dostosowuje się i staje się szersza lub węższa wraz z powiększaniem lub zmniejszaniem obrazu przez kamerę, aby mieć pewność, że całe pole widzenia kamery jest zawsze równomiernie oświetlone.

Technologia Zipstream

Technologia Axis Zipstream zmniejsza zapotrzebowanie na przepustowość i pamięć średnio o przynajmniej 50% przy zachowaniu szczegółów potrzebnych przy postępowaniu wyjaśniającym. Technologia ta wykorzystuje trzy inteligentne algorytmy, dzięki którym odpowiednie informacje potrzebne do celów postępowania wyjaśniającego są identyfikowane, rejestrowane i przesyłane w pełnej rozdzielczości i poklatkowości.

TPM

TPM to skrót od Trusted Platform Module. Moduł TPM to składnik, który zapewnia zestaw funkcji kryptograficznych odpowiednich do ochrony informacji przed nieautoryzowanym dostępem. Klucz prywatny jest przechowywany stale w module TPM. Wszystkie operacje kryptograficzne wymagające użycia klucza prywatnego są wysyłane do modułu TPM w celu przetworzenia. Gwarantuje to, że tajna część certyfikatu pozostaje bezpieczna nawet w przypadku naruszenia bezpieczeństwa. 

tryb pracy dzień i noc

Czasami określany jest jako funkcja dzień/noc. Kamera z funkcją dzień/noc może reagować na światło w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) i tworzyć obrazy. W kamerach z rzeczywistą funkcją dzień/noc filtr blokujący promieniowanie IR jest mechanicznie usuwany w nocy. W rezultacie zwiększa się ogólna światłoczułość kamery. Kamery wszystkich kształtów i wielkości (takie jak kamery stałe, kopułkowe i kamery PTZ) mogą być wyposażone w funkcję dzień/noc. 

U

uczenie maszynowe

Uczenie maszynowe to element sztucznej inteligencji (AI), który pozwala komputerom tworzyć własną logikę do przewidywania i określania. Algorytmy uczenia maszynowego mogą być nadzorowane i nienadzorowane. Bez zastosowania uczenia maszynowego komputer potrzebuje udziału ludzi do tworzenia algorytmów.

V

VAPIX

VAPIX jest zarejestrowanym znakiem towarowym i naszym własnym, otwartym interfejsem programowania aplikacji (API). Umożliwia integrację naszych produktów z szeroką gamą rozwiązań i platform.

VMS

Oprogramowanie do zarządzania materiałem wideo (VMS) jest centralnym elementem systemu zarządzania wideo i służy do monitorowania, analizowania i nagrywania wideo z koderów wideo i kamer sieciowych.

VoIP

VoIP to skrót od Voice over IP. To grupa technologii, które umożliwiają komunikację głosową i sesje multimedialne poprzez sieci IP.

W

wyzwalacze zdarzeń

W produktach firmy Axis wyzwalacz zdarzenia jest zwykle urządzeniem wykrywającym sygnały cyfrowe, dźwiękowe lub zdarzenia fizycznych, takie jak na przykład ruch lub zmiana światła. Użytkownicy mogą konfigurować reguły określające, co powinno się stać, gdy zadziała jeden lub więcej wyzwalaczy. Zwykle wystarczy użyć słowa wyzwalacz i można pominąć słowo zdarzenie. W nowszych programach i produktach firmy Axis używamy terminu warunek zamiast wyzwalacz.