hero banner access control

Kontrola dostępu

Kontrola dostępu z wykorzystaniem otwartego protokołu IP

Nasze rozwiązania kontroli dostępu są oparte na otwartych protokołach. Dzięki temu możesz je dowolnie łączyć z najlepszym sprzętem i oprogramowaniem oraz integrować je z innymi systemami, w tym używanym do tej pory systemem dozoru. Możesz wykorzystywać je do różnych celów: od podstawowej identyfikacji, przez kontrolę dostępu — aż po zaawansowane zarządzanie dostępem.

Dowolny sprzęt. Nie musisz korzystać ze sprzętu konkretnego producenta. Oznacza to, że możesz wybrać dowolne elementy oparte na otwartym standardzie, od dowolnego dostawcy.

Integracja z oprogramowaniem i systemami innych producentów. Możesz na przykład skorzystać z funkcji analizy we własnych kamerach, rozwiązań HVAC czy śledzenia czasu pracy/frekwencji.

Obniżenie nakładów finansowych i TCO. Nasze rozwiązania do kontroli dostępu można w prosty sposób podłączyć do istniejącej sieci IP i nie trzeba używać drogiego sprzętu konkretnego producenta.

Skalowalność i elastyczność rozwiązań. Zacznij od istniejących rozwiązań i kontynuuj stopniową rozbudowę dzięki otwartym interfejsom, tak aby dostosować rozwiązania kontroli dostępu do rozwoju firmy i zmieniających się wymogów.

Dlaczego wybrać rozwiązania kontroli dostępu firmy Axis
Portfolio produktów Axis do kontroli dostępu
24Storage — platforma oparta na technologii IP bardziej przyjazna dla użytkownika

Najnowsze informacje dotyczące kontroli dostępu

2N, globalny lider rynku interkomów IP, jest częścią grupy Axis. Firma Axis oferuje produkty 2N oraz wsparcie na terenie USA i Kanady.