Sustainability

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój stanowi integralną część długofalowej strategii firmy Axis. Skupiamy się na etycznym prowadzeniu działalności, odpowiedzialności społecznej i ekonomicznej biznesu, starając się ograniczyć wpływ naszej działalności na środowisko, stworzyć przyjazne dla zdrowia środowisko pracy, zlikwidować korupcję i zapewnić poszanowanie praw człowieka.

Od 2010 roku publikujemy doroczne raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju, a od roku 2014 postępujemy zgodnie z postanowieniami Global Reporting Initiative (GRI) G4 dotyczącymi raportowania odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Firma Axis jest również sygnatariuszem UN Global Compact i popiera zdecydowanie dziesięć zasad dotyczących praw człowieka, przeciwdziałania korupcji, ochrony środowiska oraz praw pracowniczych.

Zrównoważony rozwój wzdłuż całego łańcucha wartości

Tworzenie świata opartego na zrównoważonym rozwoju rozpoczyna się w momencie tworzenia projektów. To właśnie zrównoważony rozwój jest dla nas najważniejszy podczas opracowywania nowych produktów i rozwiązań do dozoru wizyjnego.

Zrównoważony rozwój stanowi element naszej działalności, dlatego wdrożyliśmy kilkanaście innowacyjnych technologii pozwalających oszczędzać energię, w tym wielokrotnie nagradzaną technologię Lightfinder. Minimalizujemy również materiały opakowaniowe, poprawiamy logistykę i nawiązujemy współpracę z dostawcami z naszego rynku lub okolic.

Tworząc nasze produkty, staramy się jak najczęściej używać materiałów nadających się do recyklingu, a także przeprowadzamy analizy cyklu życia (LCA), aby sprawdzić, jak nasze produkty wpływają na środowisko.
 

Etyczne prowadzenie działalności wzdłuż całego łańcucha wartości

Nasze interesy prowadzimy w uczciwy i przejrzysty sposób, zawsze grając fair. Podpisaliśmy porozumienie UN Global Compact, ale poszliśmy o krok dalej: mamy własny Kodeks postępowania, który pozwala zapewnić zgodność z zasadami.

Jako firma eksportująca produkty na cały świat musimy szczególnie dbać o unikanie korupcji. Stawiamy sprawę jasno: nie tolerujemy przekupstwa ani łapówkarstwa pod żadną postacią. W tym celu stosujemy się do postanowień polityki dotyczącej zapobiegania korupcji, prowadzimy programy edukacyjne dla pracowników i podpisujemy z dostawcami standardowe umowy.

 

Więcej informacji znajduje się w

Raporcie dotyczącym zrównoważonego rozwoju za rok 2017

Björn Hallerborn

PR & Corporate Communications Manager
+46 46 272 18 00
​pressoffice@axis.com