1. Apertura/przysłona

Illustration of people in focus and out of focus

Otwarcie lub apertura obiektywu, nazywane również jako przysłona, w dużym stopniu wpływa na ilość światła docierającego do przetwornika. Wartość f obiektywu jest ilorazem ogniskowej soczewki i średnicy otworu.

Na przykład obiektyw 50 mm z aperturą 25 mm miałby wartość f równą 2,0, ponieważ 50/25=2. Im wyższa wartość f, tym mniejsze będzie otwarcie obiektywu i na odwrót. Niższa wartość f oznacza, że do przetwornika dotrze więcej światła.

Obraz: przysłona wpływa również na głębię ostrości, czyli na to, jaka część sceny może być jednocześnie oddana ostro.

Możliwe działania zaradcze

 • Możliwe działania zaradcze otwarcia przysłony to ważny element wpływający na jakość obrazu. Elementem odpowiedzialnym za dostarczenie optymalnej ilości światła do przetwornika obrazu jest przysłona — dzięki niej obraz jest ostry, wyraźny i odpowiednio naświetlony oraz ma dobry kontrast i rozdzielczość. Przysłona może regulować również głębię ostrości. Przysłony mogą być stałe lub regulowane. Obiektywy z regulowaną przysłoną mogą pracować w trybie ręcznym lub automatycznym (auto iris i P-Iris).
   
 • W przypadku wnętrz, gdzie poziom oświetlenia może być stały, można użyć obiektywu, którego przesłona ma ustawioną stałą wartość f. Jednakże kamera może również kompensować zmiany w poziomie oświetlenia poprzez regulację czasu ekspozycji lub ustawienie wzmocnienia.
   
 • Manualna przysłona umożliwia ręczną regulację otworu przysłony w obiektywie. Nie jest to dogodna opcja w przypadku otoczenia o zmiennych warunkach oświetlenia, na przykład przy dozorze na zewnątrz budynków.

2. Prędkość migawki

Max Shutter Shutter Speed (pic 2.)

Innym ustawieniem kamery bezpośrednio związanym z ilością światła dostępnego w scenie jest prędkość migawki. Jest to czas, przez który migawka jest otwarta, pozwalając światłu trafić na przetwornik i stworzyć obraz, może to być na przykład 1/50 sekundy.

  Możliwe działania zaradcze

  • Gdy dostępne jest więcej światła, migawka nie musi pozostawać otwarta przez tak długi czas, dzięki czemu możliwe są szybsze prędkości migawki. W miarę jak ilość światła maleje, prędkość migawki musi być wolniejsza, aby dać przetwornikowi więcej czasu na uzyskanie wystarczającej ilości światła do uformowania obrazu.
    
  • Gdy prędkość migawki jest bardzo wolna, wszystko, co się porusza w scenie, będzie na obrazie rozmazane, ponieważ pozycja obiektu zmienia się podczas tworzenia obrazu. Nazywa się to rozmyciem obiektów w ruchu i ma negatywny wpływ zarówno na jakość obrazu, jak i użyteczność wideo.

  3. Wzmocnienie i szum

  Wiele kamer wykorzystuje wewnętrzne wzmocnienie sygnału obrazu, aby umożliwić tworzenie obrazu przy słabym oświetleniu bez wpływania na szybkość migawki lub głębię ostrości, słaby sygnał przetwornika można wzmocnić elektronicznie, co daje jaśniejszy obraz.

  Efektem ubocznym tego jest to, że drobne niedoskonałości obrazu są również wzmacniane i odtwarzane jako szum obrazu.

  Obraz: szum pogarsza jakość obrazu i ogólnie powoduje większe wymagania na przepustowość wymaganą dla strumienia wideo.

  Możliwe działania zaradcze

  • Kamery Axis automatycznie dostosowują przysłonę, prędkość migawki i wzmocnienie, aby uzyskać obraz, który jest zawsze prawidłowo naświetlony. Możliwe jest również określenie priorytetu, aby preferować niski poziom szumów lub niewielkie rozmycie ruchu, w zależności od wymagań.
  • Określenie kompromisu między rozmyciem a szumem służy do ustawienia priorytetu między rozmyciem obiektu w ruchu i jego szumem. Jeśli preferujesz niskie wymagania na przepustowość i mniej szumów kosztem szczegółów w poruszających się obiektach, ustaw ten parametr na niski poziom szumu. Jeśli preferujesz zachowanie szczegółów poruszających się obiektów kosztem szumu i większych wymagań na przepustowość, dostosuj parametr w kierunku małe rozmycie obiektów w ruchu. Więcej informacji można znaleźć na stronie pomocy kamery

  4. Balans bieli

  Wiele kamer próbuje automatycznie określić temperaturę barwową, a następnie ustawić balans bieli. Balans bieli można również ustawić na stałą temperaturę barwową w zależności od lamp oświetleniowych w scenie, na przykład oświetlenie jarzeniowe lub z żarówek wolframowych.

  Możliwe działania zaradcze

  • Jeśli obraz jest nienaturalnie niebieski, należy sprawdzić ustawienia balansu bieli!

  5. Migotanie wywołane częstotliwością sieciową

  Exposure Mode Exposure Mode (pic 5.)

  Oświetlenie jarzeniowe jest bardzo powszechne w sklepach, magazynach i biurach. W takim oświetleniu lampa włącza się i wyłącza z dużą częstotliwością, choć dla ludzkiego oka wydaje się to ciągłym strumieniem światła. Jednak przy niektórych czasach otwarcia migawki kamery to migotanie spowoduje niepożądany efekt w strumieniu wideo.

  Możliwe działania zaradcze

  • Włączenie w kamerze opcji „bez migotania” umożliwia dostosowanie prędkości migawki w celu uniknięcia efektu migotania.
  • W zależności od kraju częstotliwość prądu wynosi 50 Hz lub 60 Hz i tę wartość należy również ustawić w kamerze, aby uzyskać dobry rezultat przy ustawieniu bez migotania.
  • W razie potrzeby ustawienie to zależy od czasu lub jest włączane/wyłączane za pośrednictwem funkcji Event Management.

  6. Kompensacja oświetlenia tylnego

  Forensic wdr (pic 6.-1)

  Aby uzyskać zrównoważoną ekspozycję, kamera dostosowuje prędkość migawki i przysłonę w zależności od dostępnego światła. W niektórych scenach niektóre obszary mogą być znacznie jaśniejsze niż inne, co jest spowodowane odbiciami, silnym światłem lub światłem słonecznym wpadającym przez okno. Te zbyt jasne obszary mogą spowodować, że kamera obniży ustawienia ekspozycji, przez co większość obrazu będzie zbyt ciemna.

   Możliwe działania zaradcze

   • Po włączeniu ustawienia kompensacji oświetlenia tylnego kamera zignoruje odosobnione jasne obszary i utrzyma ekspozycję na odpowiednim poziomie dla ciemniejszych części sceny. Możliwy jest problem wystąpienia prześwietlenia obrazu i wyblakłych kolorów, jeśli kompensacja oświetlenia tylnego jest domyślnie aktywna. Rozwiązaniem byłoby wyłączenie jej.
   • W niektórych przypadkach pewne części sceny są ważniejsze niż inne. Obszary o niskim znaczeniu powinny mieć niewielki lub żaden wpływ na ekspozycję. Rozwiązaniem byłoby podzielenie obrazu na obszary i przypisanie im różnych wag w algorytmie ekspozycji.

   7. Szeroki zakres dynamiki (WDR)

   Illustration of diffrent lights

   Różnica między najciemniejszymi i najjaśniejszymi częściami sceny nazywana jest zakresem dynamiki. Jeśli zakres dynamiki jest szerszy niż możliwości przetwornika kamery, ciemne części będą odtwarzane jako całkowicie czarne, a jasne części będą całkowicie białe.

   Obraz: pierwsze dwa obrazy pokazują, jak zakres dynamiki monitorowanej sceny wpływa na prześwietlenie lub niedoświetlenie części obrazu. Na obrazie po prawej zastosowano przechwytywanie z szerokim zakresem dynamiki dało zrównoważony obraz z dobrze widocznymi wszystkimi obszarami.

   Możliwe działania zaradcze

   • Niektóre kamery są wyposażone w tryb szerokiego zakresu dynamiki (WDR), który wykorzystuje różne techniki w celu kompensacji skrajnej jasności sceny. Wypróbuj to ustawienie, jeśli scena zawiera bardzo ciemne i bardzo jasne obszary. Jeśli to możliwe, spróbuj ustawić i wycelować tak kamery, aby uniknąć ekstremalnych różnic w jasności.

   7.1 Możliwe artefakty w obrazowaniu WDR

   • Rozmycie obiektów w ruchu
   • Duchy
   • Artefakty spowodowane migotaniem
   • Szum pasmowy
   • Kreski i nadmierne wyostrzanie
   • Odchylenia kolorów
   • Flary i zamglenie obiektywu
   • Fioletowe wypustki


   Gdy funkcja WDR jest włączona, w niektórych warunkach oświetleniowych może wystąpić problem z fioletowymi obwódkami, w zależności od tego, jak światło wpada do kamery.

   Możliwe działania zaradcze

   • Pod ustawieniami opcji WDR znajduje się suwak, którym możesz dostosować lokalny kontrast (patrz załączony zrzut ekranu). Zapoznaj się również z zamieszczoną poniżej białą księgą i artykułem internetowym na temat technologii WDR i jej efektów.
   • Niestety nie możemy pozbyć się tych artefaktów WDR. Zaleca się wypróbowanie WDR ze stałą ekspozycją i wzmocnieniem, które pasuje do konkretnych scen. W niektórych przypadkach scena będzie ciemniejsza lub bardziej naświetlona. W niektórych scenach pomocne będzie zmniejszenie ustawień „koloru” (jasność, kontrast).

   8. Odbicia IR

   IR Reflections IR Reflections (pic 8.-1)

   Kamery, które mogą wykorzystywać światło podczerwone do obrazowania, mają tak zwaną „funkcję dzień-noc, czyli są to kamery dzienno-nocne. Mogą wykorzystywać naturalne światło podczerwone, takie jak światło księżyca, lub sztuczne, z żarówek lub specjalne promieniowanie podczerwone.

   Wszystkie kamery z wbudowanym iluminatorem IR to kamery dzienno-nocne, ale kamera dzienno-nocna niekoniecznie ma wbudowany iluminator.

   Odbicia IR w kamerach stałopozycyjnych z wbudowaną funkcją IR są zwykle spowodowane przez:

   • Odbicie IR od pobliskich obiektów
   • Odbicia od zewnętrznych źródeł światła
   • Kropelki wody na zewnątrz bańki kopułki
   • Brud i kurz

   Możliwe działania zaradcze

   • Unikanie bezpośrednich odbić od pobliskich obiektów. Wiązka podczerwieni nie powinna być kierowana w pobliżu ścian lub sufitów, okien i innych obiektów o wysokim współczynniku odbicia. Obiekty silnie odbijające światło można zakryć lub pomalować w celu zmniejszenia odbić.
   • Podczas montażu kamery na ścianie lub suficie obiektyw powinien być nachylony w stopniu odpowiednim do montażu, aby uniknąć odbić od pobliskich powierzchni. Gumowego pierścienia wokół soczewki nie należy usuwać, ponieważ zapobiega on interferencji światła. Ważne jest, aby guma dotykała bańki kopułki.
   • Zewnętrzne światło (na przykład inna kamera lub lampa światła białego) skierowane w stronę kamery może powodować odbicia w bańce kopułki.
   • Nawet małe kropelki wody, kurz i inne obiekty, takie jak pajęczyny na bańce, znacznie pogorszą jakość obrazu, odbijając światło podczerwone. Jeśli to możliwe, kamerę należy zamontować w miejscu mniej narażonym na działanie warunków atmosferycznych.
   IR settings IR Threshold (pic 8.-2)
   • Kopułka kamery powinna być regularnie czyszczona w celu usunięcia brudu i kurzu. Zalecamy używanie łagodnego detergentu z mydłem, wody i miękkiej ściereczki z mikrofibry, aby uniknąć zarysowań kamery. Kurz z kamery można usunąć sprężonym powietrzem. W niektórych sytuacjach, w których kropelki wody są częstym problemem, pomocne może być regularne nakładanie hydrofobowego sprayu na zewnętrzną stronę bańki, takiego jak stosowane w wizjerach kasków motocyklowych.
   • Istnieje również możliwość dostosowania intensywności diod podczerwieni na stronie podglądu na żywo kamery, aby dostosować najlepszą intensywność światła i zmniejszyć ryzyko odbicia.

   9. Lokalizacja kamery – po słonecznej stronie

   Sun Exposure Sun Exposure (pic 9.)

   Jedną z rzeczy, które należy wziąć pod uwagę podczas instalowania kamer w środowisku zewnętrznym, jest sposób instalacji kamery w odniesieniu do pozornego ruchu słońca po niebie.

   Możliwe działania zaradcze

   • Jeśli monitorowana ma być zewnętrzna część budynku, lokalizacja kamery może w mniejszym lub większym stopniu być bezpośrednio narażona na działanie światła słonecznego. Znając pozorny ruch słońca po niebie, można wybrać takie położenie kamery, aby zminimalizować wpływ słońca.

   10. Otwieranie zgłoszenia do pomocy technicznej

   Może się zdarzyć, że powyższe czynniki i środki zaradcze nie pomogą zidentyfikować i rozwiązać problemu z jakością obrazu. Zachęcamy do otwarcia zgłoszenia do pomocy technicznej i podania poniższych potrzebnych informacji i danych.

   Uwaga: zawsze ważne jest, aby przetestować urządzenia na najnowszym oprogramowaniu sprzętowym dostępnym dla opcji LTS lub Active Track, jeśli to możliwe.

   10.1 Potrzebne dane i informacje

   Uwaga: należy pamiętać, aby dodać raport serwera urządzenia! 

   • Kiedy wystąpił problem? Po instalacji czy po jakimś czasie? Czy jest jakaś prawidłowość?
   • Czy są też inne kamery tego samego modelu, w których występuje ten problem?
   • Przy rozwiązywaniu problemów z jakością obrazu opieramy się na zarejestrowanych danych i obrazach. Prosimy o dołączenie ich przy zgłaszaniu każdego przypadku.
   • Podaj podsumowanie kroków, które wykonano w ramach możliwych środków zaradczych opisanych w tym dokumencie

   [Prosimy o kontakt z działem pomocy technicznej z odpowiedziami na wszystkie pytania i załączonymi plikami]

   Wskazówka dotycząca wsparcia: Jak pobrać raport serwera

   uwaga

   Uwaga

   Kamery Axis będą działać zgodnie z przeznaczeniem, jeśli zostaną zainstalowane zgodnie z instrukcją instalacji. Zasadniczo kopułka urządzenia powinna być skierowana w dół podczas użytkowania lub testowania urządzenia.

   Należy pamiętać, że firma Axis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wpływ na system modyfikacji konfiguracji opisanej w tym przewodniku. Jeśli modyfikacja nie powiedzie się lub uzyskasz inne nieoczekiwane wyniki, może być konieczne przywrócenie ustawień do wartości domyślnych.

   Poradnik nie obejmuje wszystkich możliwych problemów, ale raczej te najczęściej spotykane w przypadkach udzielanego wsparcia. Jako Klient Axis zawsze możesz się z nami skontaktować w razie potrzeby na stronie Pomoc techniczna Axisw przypadku wystąpienia problemów wymienionych lub nie wymienionych w tym przewodniku rozwiązywania problemów.