AXIS Perimeter Defender

Bezpieczne i skalowalne rozwiązanie do ochrony obwodowej

  • System wykrywania wtargnięć oparty na krawędzi

  • Klasyfikuje ludzi oraz pojazdy

  • Różne scenariusze detekcji

  • Automatyczne śledzenie PTZ (wymagana osobna licencja)

  • Nakładanie metadanych w ograniczanych obszarach

AXIS Perimeter Defender został zaaprobowany przez rząd Wielkiej Brytanii. Szczegółowe informacje można uzyskać od CPNI.

Twoja pierwsza linia obrony

AXIS Perimeter Defender daje Ci przewagę tam, gdzie zaczyna się ochrona — na obwodzie lokalizacji. Ta aplikacja do analizy wideo, w połączeniu z kamerami sieciowymi Axis, tworzy niezwykle skuteczny system, który automatycznie wykrywa osoby i pojazdy na terenie obiektu i reaguje na ich obecność. Jest on dodatkowym elementem fizycznej kontroli dostępu i nadaje się do stosowania nawet w lokalizacjach, w których konieczne jest zapewnienie wysokiego stopnia bezpieczeństwa, takich jak zakłady chemiczne, elektrownie czy zakłady karne.

Wykrywanie wtargnięcia

Aplikacja analityczna AXIS Perimeter Defender, która wykrywa i klasyfikuje poruszające się osoby i pojazdy. W przypadku niektórych kamer funkcje analityczne klasyfikują również osoby i pojazdy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Aplikacja analityczna może wyzwolić alarm przy użyciu wielu scenariuszy wykrywania opartych na wstępnie określonych strefach wtargnięcia, przekroczeniu strefy, warunkowym przekroczeniu strefy i podejrzanych zachowaniach. Pozwala ograniczyć fałszywe alarmy do minimum poprzez ignorowanie zmieniającego się oświetlenia, kołyszącej się roślinności i szybko poruszających się cieni na ziemi. Aplikacja jest wyposażona w funkcje ułatwiające odfiltrowanie alarmów powodowanych przez reflektory, owady i wodę na obiektywie kamery.

Nałożenie metadanych

Podczas konfiguracji aplikacja AXIS Perimeter Defender automatycznie nakłada metadane w postaci obszarów i trajektorii wskazujących miejsce wykrycia i śledzenie poruszających się osób i pojazdów. Metadane można trwale nałożyć na obrazie zarejestrowanym w strumieniu na żywo. Ta funkcja powoduje nałożenie czerwonych pól i trajektorii dla osób oraz niebieskich pól i trajektorii dla poruszających się pojazdów. Dzięki temu można uzyskać wizualne potwierdzenie wykrytych obiektów. Funkcja ta jest szczególnie przydatna podczas przeglądania obrazów z kamer termowizyjnych.

Skalowalne

AXIS Perimeter Defender to działająca na krawędzi systemu skalowalna aplikacja do analizy, którą można zainstalować w dowolnej liczbie kamer sieciowych. Aplikacja analizuje obraz wideo bezpośrednio w kamerze sieciowej pod kątem zdarzeń prowadzących do alarmów. Ponieważ obraz wideo nie jest przesyłany do centralnego serwera w celu analizy, nie ma konieczności zakupu dodatkowego drogiego osprzętu. Dzięki temu uzyskuje się większą elastyczność i skalowalność systemu i można ograniczyć zapotrzebowanie na przepustowość sieci i zasoby pamięci.

Zarządzanie zdarzeniami

AXIS Perimeter Defender to aplikacja, którą można zintegrować z funkcjami zarządzania zdarzeniami zainstalowanymi w kamerze Axis. Oznacza to, że użytkownik może zdecydować, jak system ma automatycznie odpowiedzieć na wykrycie wtargnięć. Dzięki temu, że kamera wysyła personelowi ochrony strumień wideo na żywo i alerty przez e-mail, może on skoncentrować się na potencjalnych problemach i podjąć akcje zapobiegawcze. Skonfigurowanie kamery w taki sposób, że nagrywa ona i wysyła wideo tylko po wystąpieniu alarmu czyni łatwiejszym wyszukiwanie i przeglądanie incydentów. Można także zaprogramować włączenie przez kamerę głośnika w celu przestraszenia intruzów.

Konfiguracja

Oprogramowanie AXIS Perimeter Defender jest dostarczane wraz z programem instalacyjnym, który pozwala zdalnie przesyłać aplikacje do analizy i automatycznego śledzenia PTZ (wymagana oddzielna licencja) do wielu kamer jednocześnie przy użyciu jednego interfejsu i z jednej lokalizacji.

Program umożliwia automatyczną i ręczną kalibrację obu aplikacji. W przypadku niektórych kamer z obsługą klasyfikacji obiektów opartej na sztucznej inteligencji istnieją dwie dodatkowe opcje konfiguracji funkcji analitycznych: Tryb AI bez kalibracji lub tryb łączony AI z kalibracją, który minimalizuje występowanie fałszywych alarmów. Uwaga: funkcja automatycznego śledzenia PTZ nie jest obsługiwana w przypadku korzystania tylko z trybu AI, ponieważ wymaga ona kalibracji opcji analitycznych. Licencja na oprogramowanie AXIS Perimeter Defender obejmuje wsparcie techniczne i aktualizacje.

Jak kupić

Oprogramowanie AXIS Perimeter Defender to aplikacja analityczna działająca ze zgodnymi kamerami, a także oddzielna i opcjonalna aplikacja do automatycznego śledzenia PTZ. Każda kamera stacjonarna wymaga jednej licencji AXIS Perimeter Defender – dostępne są licencje pojedyncze lub pakiety 10 licencji. Do kamer PTZ wymagana jest osobna licencja do aplikacji automatycznego śledzenia PTZ – dostępne są pojedyncze kody licencji. Licencje można aktywować na stronie rejestracji klucza licencyjnego.

Download software

Najnowsza wersja oprogramowania to 3.1.0
Pobierz
Uwagi do wersji

AXIS Perimeter Defender PTZ Autotracking

Pluginy i nie tylko

 

  • Narzędzie do projektowania do AXIS Perimeter Defender
  • Plugin Milestone
  • Plugin Genetec

Chcesz dokonać zakupu?

Produkty Axis są dostępne w ramach globalnej sieci partnerów.

Znajdź partnera