AXIS Perimeter Defender

Bezpieczne i skalowalne rozwiązanie do ochrony obwodowej

 • Wysoka dokładność i niezawodność detekcji wtargnięć

 • Efektywny kosztowo system instalowany na krawędzi sieci

 • Różne scenariusze detekcji

 • Nakładanie metadanych w ograniczanych obszarach w obrazie zarejestrowanym i strumieniu na żywo

 • Automatyczne śledzenie PTZ (wymagana osobna licencja)

 • Proste i efektywne zarządzanie

AXIS Perimeter Defender został zaaprobowany przez rząd Wielkiej Brytanii. Szczegółowe informacje można uzyskać od CPNI.

Twoja pierwsza linia obrony

AXIS Perimeter Defender daje Ci przewagę tam, gdzie zaczyna się ochrona — na obwodzie obiektów. Ta aplikacja do analizy wideo, w połączeniu z kamerami sieciowymi Axis, tworzy niezwykle skuteczny system, który automatycznie wykrywa osoby i pojazdy na terenie obiektu i reaguje na ich obecność. Jest on dodatkowym elementem fizycznej kontroli dostępu i nadaje się do stosowania w obiektach, w których konieczne jest zapewnienie wysokiego stopnia bezpieczeństwa, takich jak zakłady chemiczne, elektrownie czy zakłady karne.

Wysoka niezawodność

AXIS Perimeter Defender to aplikacja przeznaczona do wykrywania poruszających się ludzi i pojazdów (do 12 m [39 ft] długości). Kamera korzysta z trójwymiarowej wizualizacji sceny, aby zapewnić wysoką precyzję detekcji. Ponieważ aplikacja jest w stanie klasyfikować ludzi i pojazdy, można wybrać, czy mają być wykrywane pojazdy, pojazdy i ludzie, czy tylko ludzie. AXIS Perimeter Defender minimalizuje fałszywe alarmy na wiele sposobów. Aplikacja uczy się automatycznie — co najmniej po jednym dniu od instalacji — różnicy między „dniem” a „nocą” i wykorzystuje te informacje do precyzyjnego dostrojenia algorytmu w celu uzyskania optymalnej wydajności. Aplikacja radzi sobie ze zmiennym oświetleniem i pomija ruch, którego nie generują ludzie ani pojazdy, na przykład kołyszącą się roślinność i szybko przemieszczające się cienie na ziemi. Aplikacja jest w stanie również zmniejszyć liczbę fałszywych alarmów wywoływanych światłem reflektorów. Aplikacja obsługuje jednocześnie wiele scenariuszy detekcji, dzięki czemu można dostosować konfigurację do swoich potrzeb. Wysoka dokładność detekcji AXIS Perimeter Defender i niewielka liczba fałszywych alarmów, szczególnie w połączeniu z kamerami termowizyjnymi, umożliwiają utworzenie wysoce niezawodnego systemu.

Scenariusze detekcji

Aplikacja AXIS Perimeter Defender może wykryć cztery różne rodzaje zdarzeń, wyzwalając alarm:

 • Wtargnięcie: kiedy osoba lub pojazd znajdzie się we wcześniej zdefiniowanej strefie.
 • Przekraczanie strefy: kiedy osoba lub pojazd przekroczy dwie wstępnie określone strefy we wstępnie określonej kolejności i kierunku.
 • Podejrzane zachowania: kiedy osoba lub pojazd pozostają we wstępnie zdefiniowanej strefie dłużej niż przez określony czas.
 • Warunkowe przekraczanie strefy: kiedy osoba lub pojazd wkroczy na teren wstępnie określonej strefy bez przekroczenia jednej lub więcej wstępnie określonych stref.

Nałożenie metadanych

Podczas konfiguracji aplikacja AXIS Perimeter Defender automatycznie nakłada metadane w postaci obszarów i trajektorii wskazujących miejsce wykrycia i śledzenie poruszających się osób i pojazdów. Metadane można trwale nałożyć na obrazie zarejestrowanym w strumieniu na żywo. Ta funkcja powoduje nałożenie czerwonych pól i trajektorii dla osób oraz niebieskich pól i trajektorii dla poruszających się pojazdów. Dzięki temu można uzyskać wizualne potwierdzenie wykrytych obiektów. Funkcja ta jest szczególnie przydatna podczas przeglądania obrazów z kamer termowizyjnych.

Skalowalne

AXIS Perimeter Defender to działająca na krawędzi systemu skalowalna aplikacja do analizy, którą można zainstalować w dowolnej liczbie kamer lub wideoenkoderów sieciowych. Aplikacja analizuje obraz wideo bezpośrednio w kamerze lub wideoenkoderze sieciowym pod kątem zdarzeń prowadzących do alarmów. Ponieważ obraz wideo nie jest przesyłany do centralnego serwera w celu analizy, nie ma konieczności zakupu dodatkowego drogiego osprzętu. Dzięki temu uzyskuje się większą elastyczność i skalowalność systemu i można ograniczyć zapotrzebowanie na przepustowość sieci i zasoby pamięci.

Zarządzanie zdarzeniami

AXIS Perimeter Defender to aplikacja, którą można zintegrować z funkcjami zarządzania zdarzeniami zainstalowanymi w kamerze Axis. Oznacza to, że użytkownik może zdecydować, jak system ma automatycznie odpowiedzieć na wykrycie wtargnięć. Dzięki temu, że kamera wysyła personelowi ochrony strumień wideo na żywo i alerty przez e-mail, może on skoncentrować się na potencjalnych problemach i podjąć akcje zapobiegawcze. Skonfigurowanie kamery w taki sposób, że nagrywa ona i wysyła wideo tylko po wystąpieniu alarmu czyni łatwiejszym wyszukiwanie i przeglądanie incydentów. Można także zaprogramować włączenie przez kamerę głośnika w celu przestraszenia intruzów.

Proste i efektywne zarządzanie

Program instalacyjny AXIS Perimeter Defender pozwala na zdalne podłączenie i skonfigurowanie wielu kamer jednocześnie za pomocą jednego interfejsu i z jednej lokalizacji. Ten sam interfejs służy do parowania kamery stałopozycyjnej z kamerą PTZ w celu uzyskania zbliżeń wykrytych obiektów.

Program obsługuje automatyczną kalibrację funkcji analizy w kamerach, aby uprościć konfigurację. Umożliwia on również konfigurację scenariuszy detekcji oraz odpowiedzi na zdarzenia wyzwalające alarmy w każdej kamerze. Zdarzenia można następnie zintegrować z dowolnym oprogramowaniem do zarządzania materiałem wideo, które obsługuje obsługę zdarzeń i strumieniowanie wideo z kamer Axis. Licencja na oprogramowanie AXIS Perimeter Defender obejmuje wsparcie techniczne i aktualizacje.

Jak kupić

Oprogramowanie AXIS Perimeter Defender to aplikacja analityczna działająca ze zgodnymi kamerami, a także oddzielna aplikacja do automatycznego śledzenia PTZ. Każda kamera musi mieć jedną licencję na oprogramowanie AXIS Perimeter Defender oraz (w razie potrzeby) osobną licencję do aktywacji funkcji automatycznego śledzenia PTZ. Partnerzy Axis Channel Partner sprzedają kody licencyjne do aplikacji AXIS Perimeter Defender pojedynczo lub w pakietach po 10 kodów. Aplikacja do automatycznego śledzenia PTZ sprzedawana jest z pojedynczą licencją i obecnie dostępna jest jedynie w wybranych krajach. Licencje można aktywować na stronie rejestracji klucza licencyjnego.

Download software

Najnowsza wersja oprogramowania to 2.7.2
Pobierz
Uwagi do wersji

AXIS Perimeter Defender PTZ Autotracking

Pluginy i nie tylko

 

 • Design Tool for AXIS Perimeter Defender
 • Plugin Milestone
 • Pluginy Genetec

Chcesz dokonać zakupu?

Produkty Axis są dostępne w ramach globalnej sieci partnerów.

Znajdź partnera