Informacje prawne

W przypadku dostarczania produktów lub elementów składowych firmie należącej do Axis lub firmie zewnętrznej wyznaczonej przez Axis obowiązywać będzie podpisana umowa kupna-sprzedaży. W przypadku, gdy nie zostanie zawarta żadna konkretna umowa, do wszystkich produktów i elementów składowych dostarczanych firmie Axis będą miały zastosowanie Ogólne postanowienia dotyczące sprzedaży.

Tworzymy innowacje z myślą o bardziej inteligentnym i bezpieczniejszym świecie

Ponieważ innowacje stanowią podstawę naszej działalności, starannie chronimy nasze prawa własności intelektualnej. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak chronimy nasze rozwiązania z myślą o bardziej inteligentnym i bezpieczniejszym świecie, zapoznaj się z Oświadczeniem patentowym. Informacje na temat tego, jak i kiedy korzystać z naszych znaków towarowych i materiałów objętych prawami autorskimi, znajdują się we Wskazówkach dla użytkownika dotyczących znaków towarowych i praw autorskich.

Dokument: Europejskie ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) – konsekwencje dla systemów dozoru wizyjnego