Wskazówki dla użytkownika dotyczące znaków towarowych i praw autorskich

Firma Axis ceni swoje znaki towarowe i prawa autorskie. Uważamy je za zasoby o kluczowym znaczeniu i dbamy o to, by były wykorzystywane przez nas i naszych partnerów w sposób właściwy i z należytą starannością.

Oświadczenie patentowe

Firma Axis AB posiada prawa własności intelektualnej związane z produktami wprowadzanymi do obrotu i sprzedawanymi przez Axis Communications AB i jej spółki zależne. 

Ochrona danych osobowych

Firma Axis z wielką troską traktuje kwestie bezpieczeństwa – nie tylko w odniesieniu do naszych produktów i rozwiązań, ale także w przypadku danych osobowych naszych partnerów i klientów.

Ogólne warunki handlowe Axis Professional Services

Niniejsze Ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich usług profesjonalnych świadczonych przez firmę Axis, w tym między innymi do niestandaryzowanych usług związanych z projektowaniem, wdrażaniem, weryfikacją, użytkowaniem i konserwacją w odniesieniu do produktów Axis. 

Ogólne postanowienia dotyczące sprzedaży

Jeśli dostarczają Państwo produkty lub komponenty do firmy Axis lub strony trzeciej wyznaczonej przez firmę Axis, zastosowanie ma podpisana przez Państwa umowa zakupu.

Umowy licencyjne

Korzystanie z oprogramowania firmy Axis regulowane jest przez ogólne postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Axis wraz ze wszelkimi obowiązującymi postanowieniami licencyjnymi dotyczącymi konkretnego oprogramowania oraz wszelkimi innymi dodatkowymi postanowieniami licencyjnymi.

Zgodność eksportu firmy Axis

Produkty AXIS mogą podlegać amerykańskim i unijnym przepisom dotyczącym eksportu, a także krajowym. Jako eksporter masz prawny obowiązek przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów, w tym m.in. klasyfikacji eksportowanych produktów.

  • Deklaracja i oświadczenie


    • European General Data Protection Regulation (GDPR) Implications for video surveillance
      (pdf) 181.94 KB