1. Czynniki wpływające na przesyłanie strumieniowe

Black screen with a pop up that has text in it. One sentence is highlighted in red Error streaming parameters: stream requested from a device that only supports a 720p max resolution (pic 1.1)

1.1 Parametry przesyłania strumieniowego

Parametry strumieniowania dostępne w każdym modelu urządzenia mogą się różnić. Przed żądaniem strumieniowania z określonym zestawem parametrów sprawdź, czy parametry strumieniowania są dostępne lub obsługiwane przez ten model kamery.

Istniejące parametry przesyłania strumieniowego urządzeń wideo firmy Axis można znaleźć w naszej bibliotece API strumieniowania.

black screen that are loading with a error message Too many viewers: Multitude of unique streams requested simultaneously on device with an Ambarella S2L Chip (pic 1.1.1)

1.1.1 Strumienie zakodowane
Urządzenia mogą nie być w stanie obsłużyć jednocześnie wielu żądanych unikatowych strumieni, zależy to od wydajności urządzenia (procesora). Jest to powszechne w przypadku urządzeń z wieloma przetwornikami i urządzeń o rozdzielczości rzędu megapikseli.

Możliwe działania zaradcze

 • Sprawdź liczbę unikatowych strumieni żądanych od urządzenia jednocześnie

1.2 Opóźnienie

Mówiąc o opóźnieniu, mamy na myśli opóźnienie „od końca do końca” (OWD). Rozumiemy przez to opóźnienie od momentu przechwycenia obrazu przez kamerę do momentu wyświetlenia go na wyświetlaczu wideo. Ma ono 3 główne składowe wpływające na całkowite opóźnienie systemu.

1.2.1 Opóźnienie kamery
Czynniki: strumień (rozdzielczość, ustawienia obrazu, dźwięk, kompresja)
Częstotliwość przechwytywania (przetwornik), wiele strumieni, przetwarzanie obrazu…

1.2.2 Opóźnienie sieciowe
Czynniki: infrastruktura sieciowa, ilość danych, protokół transmisji (UDP/TCP)


Możliwe działania zaradcze

Infrastruktura sieciowa i zarządzanie

W większości przypadków ograniczenia sieci są największym czynnikiem przyczyniającym się do niestabilności i opóźnień wideo. Jeśli przepustowość jest ograniczona, urządzenie będzie musiało skompensować jakość strumienia (zmniejszyć szybkość transmisji bitów), aby dopasować dostępną przepustowość infrastruktury sieciowej. Zrobi to poprzez obniżenie jakości obrazu lub liczby klatek na sekundę. Może to spowodować zakłócenia strumienia wideo.

 • Korzystając z narzędzia Axis Site Designer, możesz oszacować wymaganą przepustowość w zależności od modelu kamery Axis.
 • Dobra infrastruktura sieciowa, która jest dobrze zarządzana (QoS, wystarczająca przepustowość, dobrze zaplanowane przejścia sieciowe) w dużym stopniu przyczyni się do płynniejszego strumienia wideo.
screen showing hardware decoding ACS Hardware Decoding ACS (pic 1.2.3)

1.2.3 Opóźnienie klienta (dekodowanie/renderowanie)

Czynniki: odtwarzacz multimedialny renderujący wideo (rozpakowywanie, zmienianie kolejności i dekodowanie), bufory, częstotliwość odświeżania wyświetlacza, dekompresja.

Możliwe działania zaradcze

Słaba jakość sprzętu i oprogramowania po stronie klienta

 • Konfiguracja komputera, taka jak procesor, GPU, karta pamięci itp. Inne elementy przetwarzania grafiki, również będą miały duży wpływ na płynność obrazu.
 • Akceleracja sprzętowa to funkcja nowoczesnych systemów VMS/klientów. Przenosi całą grafikę i renderowanie tekstu z procesora do jednostki przetwarzania grafiki (GPU).
 • Jeżeli masz wydajną kartę graficzną, dekodowanie sprzętowe to dobry sposób na zwiększenie wydajności i ograniczenie użycia procesora, szczególnie w przypadku strumieniowania wideo w wysokiej rozdzielczości.

  1.3 Ustawienia urządzeń Axis

  1.3.1 Poklatkowość
  W graficznym interfejsie użytkownika kamer Axis ustawienia pozwalają ograniczyć poklatkowość do pożądanej wartości. Wyższa poklatkowość zapewnia płynniejszy ruch wideo, zwłaszcza podczas monitorowania poruszających się obiektów. Zapewni to szczegółowe uchwycenie ruchu szybko poruszających się obiektów.

  1.3.2 Przepływność
  W graficznym interfejsie użytkownika kamer Axis znajdują się ustawienia pozwalające ograniczyć szybkość transmisji do pożądanej wartości. Ponieważ jednak przepływność zwykle musiałaby wzrosnąć w celu uchwycenia większej aktywności sceny, ale nie jest to możliwe z powodu ustawionej wartości granicznej po wybraniu CBR, będzie to mieć negatywny wpływ zarówno na poklatkowość, jak i jakość obrazu.

  1.3.3 Prędkość migawki — rozmycie obiektów w ruchu
  Prędkość migawki to czas, przez jaki migawka aparatu jest otwarta. Kontroluje to ilość światła docierającego do przetwornika. W warunkach słabego oświetlenia migawka musi pozostać otwarta dłużej, aby przetwornik otrzymał wystarczającą ilość światła. Możliwym efektem ubocznym tego jest rozmycie obiektów w ruchu podczas monitorowania poruszających się obiektów. Poruszające się obiekty stają się rozmazane.

  Możliwe działania zaradcze

  • Urządzenia Axis Ustawienia domyślne to zoptymalizowane i zbalansowane ustawienia obrazu i strumienia mające zapewnić płynny strumień wideo w większości typowych scen i scenariuszy. Jakakolwiek modyfikacja tych ustawień może negatywnie wpłynąć na płynność wideo, jak już powiedziano powyżej.


  Poniżej znajduje się aplikacja, której można użyć, aby zobaczyć efekt wideo po zmodyfikowaniu prędkości migawki

   

  2. Otwieranie zgłoszenia do pomocy technicznej

  Może się zdarzyć, że powyższe czynniki i środki zaradcze nie pomogą zidentyfikować i rozwiązać problemu z jakością obrazu. Zachęcamy do otwarcia zgłoszenia do pomocy technicznej i podania poniższych potrzebnych informacji i danych.

  Uwaga: zawsze ważne jest, aby przetestować urządzenia na najnowszym oprogramowaniu sprzętowym dostępnym dla opcji LTS lub Active Track, jeśli to możliwe.

  2.1 Potrzebne dane i informacje

  Wskazówka dotycząca wsparcia: Jak pobrać raport serwera

  • Przy rozwiązywaniu problemów związanych z opóźnieniami opieramy się na zarejestrowanych danych. W niektórych sytuacjach zachowanie kamery lub problem nie są jednak widoczne w dziennikach systemowych. Prosimy o dołączenie ich, aby pomóc rozwiązać ten przypadek.
  • Aby rozwiązać problem, zalecamy najpierw przetestowanie opóźnień w graficznym interfejsie użytkownika sieci Web, aby wykluczyć wszelkie opóźnienia potencjalnie wprowadzone przez system zarządzania materiałem wideo: Najlepszym sposobem, aby to zrobić, jest przetestowanie urządzenia podłączonego bezpośrednio do zasilacza midspan i komputera (laptopa) <-> midspan <-> komputer za pomocą dobrego kabla sieciowego. Rozumiemy jednak, że nie zawsze jest to możliwe, jeśli urządzenia już działają.
  • Należy używać zalecanej przeglądarki — domyślnych ustawień kamery oraz dołączyć statystyki i czas z nakładek w ms (%T:%f) FPS: #R przepływność: #B Mbit/s współrzędne: #x #y #Z ms (%T:%f)
  • Upewnij się, że używasz komputera z dobrą kartą graficzną. Dedykowana pamięć wideo ponad 1 GB.
  • Przetestuj z urządzeniem początkowo nieruchomym (niekorzystającym z funkcji PTZ), z poruszającym się obiektem, a następnie w ruchu.
  • Dodatkowo można wykorzystać ślad sieci pobrany z kamery, aby pokazać opóźnienia i czas reakcji.
  • Ślad sieci pobrany z kamery może być również wykorzystany do zaprezentowania opóźnień i czasu reakcji. Poniższe polecenie to 60-sekundowe przechwytywanie śladu sieci z kamery o adresie IP 192.168.0.90:
   http://192.168.0.90/axis-cgi/debug/debug.tgz?cmd=pcapdump&duration=60
    

  [Prosimy o kontakt z działem pomocy technicznej z odpowiedziami na wszystkie pytania i załączonymi plikami]

  uwaga

  Uwaga

  Kamery Axis będą działać zgodnie z przeznaczeniem, jeśli zostaną zainstalowane zgodnie z instrukcją instalacji. Zasadniczo kopułka urządzenia powinna być skierowana w dół podczas użytkowania lub testowania urządzenia.

  Należy pamiętać, że firma Axis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wpływ na system modyfikacji konfiguracji opisanej w tym przewodniku. Jeśli modyfikacja nie powiedzie się lub uzyskasz inne nieoczekiwane wyniki, może być konieczne przywrócenie ustawień do wartości domyślnych.

  Poradnik nie obejmuje wszystkich możliwych problemów, ale raczej te najczęściej spotykane w przypadkach udzielanego wsparcia. Jako Klient Axis zawsze możesz się z nami skontaktować na stronie Pomocy technicznej Axis w przypadku wystąpienia problemów wymienionych lub nie wymienionych w tym przewodniku rozwiązywania problemów.