Cyberbezpieczeństwo

Firma Axis wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (Information Security Management System — ISMS), który jest zgodny z ISO/IEC 27001:2013, aby zapewnić systematyczne i oparte na ryzyku podejście do bezpieczeństwa informacji. Axis Communications UK Ltd. posiada certyfikat Cyber Essentials (numer certyfikatu: IASME-CE-017710) i Cyber Essentials Plus (IASME-CEP-004245).

Ochrona danych osobowych

Zobowiązujemy się chronić prywatność i dane osobowe. Firma Axis z siedzibą w Szwecji musi przestrzegać unijnego RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Naszą ambicją jest stosowanie zasad RODO w naszych wszystkich podmiotach na całym świecie.

Zwalczanie korupcji

Firma Axis przestrzega najwyższych standardów postępowania etycznego i biznesowego. Firma Axis jest zaangażowana w zwalczanie korupcji i przestrzega przepisów antykorupcyjnych i łapówkarskich, w tym między innymi szwedzkiego kodeksu karnego, amerykańskiej ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych (FCPA) oraz brytyjskiej ustawy o zwalczaniu łapownictwa z 2010 roku.

Zgodność eksportu

Firma Axis zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących eksportu, w tym między innymi amerykańskich przepisów eksportowych (15 C.F.R § 730 i nast.) oraz rozporządzenia Unii Europejskiej dotyczącego produktów podwójnego zastosowania (EU) 2021/821.

Jakość łańcucha dostaw

Wszyscy nasi dostawcy komponentów i zakłady produkcyjne posiadają certyfikaty ISO 9001 w zakresie zarządzania jakością oraz ISO 14001 w zakresie zarządzania środowiskowego. Przed wysyłką nasze produkty są testowane i zakwalifikowane w teście funkcjonalnym.

Zrównoważony rozwój

Firma Axis podpisała porozumienie Global Compact ONZ, w ramach którego nasze strategie i działalność są dostosowane do uniwersalnych zasad dotyczących praw człowieka, pracy, środowiska i walki z korupcją. Każdego roku publikujemy raport zrównoważonego rozwoju, podkreślając nasze wysiłki na rzecz zrównoważonych metod pracy zgodnie z GRI (Global Reporting Initiative).