1. Zrozumienie informacji przekazywanych przez diody LED kamery

Podczas rozwiązywania problemów z kamerą sieciową Axis, diody LED kamery mogą być bardzo przydatnym źródłem informacji. Różne modele mają różne konfiguracje LED, ale tutaj jako przykład użyjemy kamery AXIS P1365. W tym modelu są trzy diody LED: jedna dla informacji o stanie kamery, jedna dla informacji o zasilaniu i jedna dla informacji o sieci. Każda dioda LED może świecić różnymi kolorami.

1.1 Dioda LED stanu

Steady green light

Ciągłe zielone światło oznacza normalną pracę.

steady amber light

Podczas uruchamiania, przywracania ustawień fabrycznych lub przywracania ustawień świeci stałym bursztynowym światłem.

slowly flashing red light

Wolno migające czerwone światło oznacza nieudaną aktualizację oprogramowania sprzętowego.

1.2 Dioda LED zasilania

steady green light

Ciągłe zielone światło oznacza normalną pracę.

steady amber light

Podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego dioda miga naprzemiennie na zielono/bursztynowo.

1.3 Dioda sieciowa

steady green light

Ciągłe zielone światło oznacza połączenie z szybkością 100 Mb/s. Miga przy aktywności sieciowej.

steady green light

Ciągłe światło bursztynowe oznacza połączenie z szybkością 10 Mb/s. Miga przy aktywności sieciowej.

steady green light

Nie świeci, gdy nie ma połączenia sieciowego.

2. Sprawdź sprzęt i połączenie

Diody LED na kamerze mogą służyć jako punkt wyjścia do rozwiązywania problemów ze sprzętem i połączeniem sieciowym. Na przykład, jeśli dioda zasilania nie świeci, pierwszym krokiem powinno być sprawdzenie podłączenia zasilania — jeśli dioda zasilania świeci, następnym krokiem powinno być sprawdzenie, jaki stan wskazuje dioda sieci. Jeśli dioda LED sieci nie świeci się, oznacza to brak połączenia sieciowego, dlatego należy sprawdzić sprzęt.

Pamiętaj, że nie wszystkie z tych alternatyw mają zastosowanie w każdej sytuacji, a lista ich nie jest pełna!

No power

2.1 Brak zasilania

Zasilanie standardowe:
1.  
Sprawdź, czy używany jest właściwy zasilacz.
2.  Spróbuj użyć innego zasilacza.
3.  Zmierz moc wyjściową zasilacza za pomocą multimetru.

PoE:
1.
  Sprawdź, czy przełącznik PoE zapewnia wystarczającą moc.
2.  Wypróbuj inny kabel i inny port na przełączniku / zasilaczu midspan.
3.  Wypróbuj inne urządzenie PoE na tym samym porcie.
4.  Sprawdź, czy kamera jest zasilana z zasilacza, a następnie podłącz do przełącznika bez PoE.
5.  Sprawdź port sieciowy pod kątem uszkodzeń fizycznych.

steady green light

2.2 Brak sieci

Sieć przewodowa:
1.
  Wypróbuj inne urządzenie na tym samym porcie.
2.  Wypróbuj inny kabel i inny port na przełączniku.
3.  Sprawdź port sieciowy pod kątem uszkodzeń fizycznych.

Sieć bezprzewodowa:
1.
  Sprawdź, czy kamera łączy się przy użyciu kabla sieciowego.
2.  Przesuń kamerę bliżej routera/punktu dostępowego.
3.  Sprawdź ustawienia bezprzewodowe na stronie głównej kamery.
4.  Staraj się unikać działania na tym samym kanale jak pobliskie sieci bezprzewodowe — użyj opcji „automatycznie” w routerze/punkcie dostępowym.
5.  Sprawdź, czy router/punkt dostępowy rozgłasza swój identyfikator SSID.
6.  Sprawdź, czy Twój identyfikator SSID można znaleźć na liście sieci bezprzewodowych.
7.  Spróbuj podłączyć kamerę do niezabezpieczonej sieci bezprzewodowej.
8.  Upewnij się, że router obsługuje protokoły połączeń bezprzewodowych 802.11A/B/G/N.

3. Zaktualizuj oprogramowanie/oprogramowanie sprzętowe

Przyjrzyjmy się teraz oprogramowaniu! Firma Axis regularnie wydaje na stronie axis.com nowe oprogramowanie produktu — nazywane oprogramowaniem sprzętowym. W ramach rozwiązywania problemów upewnij się, że Twoje kamery mają najnowsze oprogramowanie sprzętowe — wykonanie aktualizacji może rozwiązać Twój problem! Na stronie axis.com możesz znaleźć najnowsze oprogramowanie sprzętowe dla kamery i szczegółowe instrukcje dotyczące różnych sposobów wykonania aktualizacji.

AXIS Media Control to wtyczka ActiveX® dla przeglądarki Microsoft® Internet Explorer®, która jest instalowana automatycznie przy pierwszym dostępie do podglądu na żywo z kamery Axis. Obsługuje ona strumieniowe przesyłanie wideo, a także zaawansowane sterowanie, w zależności od modelu kamery. W razie potrzeby najnowszą wersję AXIS Media Control można pobrać ze strony axis.com i zainstalować ręcznie.

steady green light

3.1 Zasilanie i sieć

Brak połączenia:
1.  
Sprawdź, czy masz dostęp do strony głównej kamery.
2.  Spróbuj pingować kamerę.
3.  Sprawdź, czy możesz połączyć się przez FTP.
4.  Zresetuj kamerę do ustawień fabrycznych.

4. Podsumowanie

q1755 close up

Istnieje wiele możliwych sposobów rozwiązania problemu z kamerą Axis:
 

  • Sprawdź diody LED pod kątem wskazań stanu kamery i jej połączeń
  • Sprawdź stronę z odpowiedziami na często zadawane pytania
  • Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe kamery
  • Utwórz zgłoszenie do pomocy technicznej w  Centrum pomocy Axis i załącz raport z serwera

5. Otwieranie zgłoszenia do pomocy technicznej

Aby rozwiązać problem z pozycjonowaniem, zespół pomocy technicznej potrzebuje obrazów i nagrań. W niektórych sytuacjach zachowanie kamery lub problem nie są widoczne w dziennikach systemowych.

Uwaga: zawsze ważne jest, aby przetestować urządzenia na najnowszym oprogramowaniu sprzętowym dostępnym dla opcji LTS lub Active Track, jeśli to możliwe

5.1 Potrzebne dane i informacje

Uwaga: należy pamiętać, aby dodać raport serwera urządzenia!

Wskazówka dotycząca wsparcia: Jak pobrać raport serwera

uwaga

Kamery Axis będą działać zgodnie z przeznaczeniem, jeśli zostaną zainstalowane zgodnie z instrukcją instalacji. Zasadniczo kopułka urządzenia powinna być skierowana w dół podczas użytkowania lub testowania urządzenia.

Należy pamiętać, że firma Axis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wpływ na system modyfikacji konfiguracji opisanej w tym przewodniku. Jeśli modyfikacja nie powiedzie się lub uzyskasz inne nieoczekiwane wyniki, może być konieczne przywrócenie ustawień do wartości domyślnych.

Poradnik nie obejmuje wszystkich możliwych problemów, ale raczej te najczęściej spotykane w przypadkach udzielanego wsparcia. Jako Klient Axis zawsze możesz się z nami skontaktować w razie potrzeby na stronie Pomoc techniczna Axisw przypadku wystąpienia problemów wymienionych lub nie wymienionych w tym przewodniku rozwiązywania problemów.