Compatible with:

Accessory selector

Znajdź i porównaj akcesoria Axis

AXIS Audio Analytics

Oparta na sztucznej inteligencji analiza dźwięku zapewnia przydatne informacje

AXIS Audio Manager Center

Oprogramowanie do zarządzania materiałem audio w różnych lokalizacjach

AXIS Audio Manager Edge

Wbudowane zarządzanie dźwiękiem dla małych i średnich systemów

AXIS Audio Manager Pro

Licencja na oprogramowanie do zarządzania dźwiękiem instalowane na własnym sprzęcie

AXIS Audio Spectrum Visualizer

Wizualna przedstawienie dźwięku

AXIS Barcode Reader

Czytnik kodów QR zapewniający bezproblemowy dostęp

AXIS Body Worn Live

Przesyłaj strumieniowo!

AXIS Camera Station 5

Łatwy i efektywny system dozoru wizyjnego i kontroli dostępu

AXIS Camera Station Device Compatibility Tool

Sprawdź zgodność urządzeń innych firm z AXIS Camera Station

AXIS Camera Station Pro

Wydajne i elastyczne zarządzanie wideo oraz kontrola dostępu

AXIS Case Insight

Przedstaw swoje argumenty

AXIS Companion

Profesjonalny dozór wizyjny stał się prosty

AXIS Device Manager

Proste, efektywne kosztowo i bezpieczne zarządzanie urządzeniami Axis

AXIS Device Manager Extend

Zachowuj rozeznanie i kontrolę. Wszędzie.

AXIS Door Controller Extension

Wzmocnij kontrolery drzwi Axis

AXIS Face Detector

Detekcja twarzy w celu zapobiegania stratom

AXIS Fence Guard

Wykrywanie wtargnięć

AXIS IP Utility

Łatwe wykrywanie adresu IP

AXIS License Manager

Centralne zarządzanie licencjami. Z dowolnego miejsca.

AXIS License Plate Verifier

Bezproblemowe rozpoznawanie tablic rejestracyjnych

AXIS Live Privacy Shield

Uniwersalne, dynamiczne maskowanie prywatności

AXIS Loitering Guard

Wykrywanie włóczących się osób

AXIS Media Control

Dekodowanie wideo w formacie H.264 w przeglądarce Internet Explorer.

AXIS Mobile Credential

Wygodny dostęp dla gości

AXIS Motion Guard

Inteligentna detekcja ruchu

AXIS Object Analytics

Pakiet analiz opartych na sztucznej inteligencji zapewniający praktyczne informacje

AXIS People Counter

Nie tylko zliczanie osób

AXIS Perimeter Defender

Bezpieczne i skalowalne rozwiązanie do ochrony obwodowej

AXIS Perimeter Defender Bridge to Genetec™ Security Center

AXIS Perimeter Defender Bridge to Milestone XProtect®

AXIS Perimeter Defender PTZ Autotracking

Do automatycznego zbliżania wykrytych obiektów

AXIS Player for Soundtrack

Tło muzyczne w rozwiązaniach sieciowego dźwięku Axis

AXIS Plugin for Autodesk® Revit®

Wizualizacje kamer 3D dla specjalistów

AXIS Radar Data Visualizer

Wizualizacja detekcję dalekiego zasięgu 180° w każdych warunkach pogodowych i oświetleniowych

AXIS Radar Integration for Microbus

Wysyłaj dane z radaru do znaku prędkości

AXIS Recorder Toolbox

Bezproblemowa instalacja i aktualizacja rozwiązań do nagrywania firmy Axis

AXIS Scene Metadata

Praktyczne informacje dzięki analizie scen

AXIS Sensor Metrics Dashboard

Do zbierania danych z czujników

AXIS Server Report Viewer

Uproszczony odczyt raportów serwera

AXIS Site Designer

Szybszy postęp: od wersji roboczej do gotowego projektu

AXIS Speaker Functionality for Singlewire InformaCast®

Wysoka jakość dźwięku dla powiadomień masowych

AXIS Speed Monitor

Wizualizacja danych radarowych i dostęp do użytecznych informacji

AXIS Store Reporter

Dynamiczny interfejs do interpretacji danych

AXIS Streaming Assistant

Do strumieniowego przesyłania treści

AXIS Tool Set for Bluebeam® Revu®

Wizualizacje kamer 2D dla specjalistów

AXIS Video Motion Detection

AXIS Video Motion Detection 2

AXIS Video Motion Detection 3

Body worn integration Genetec

Camera selector for AXIS People Counter

Znajdź najodpowiedniejszą kamerę dla swojej strefy

Design tool for AXIS P8815-2 3D People Counter

Uzyskaj najlepszą dokładność dzięki analityce zliczania osób

Design tool for AXIS Perimeter Defender

Uzyskaj najlepszą dokładność z każdej kamery

Lens calculator

Znajdź obiektyw odpowiedni pod kątem Twoich wymagań

Product selector

Znajdź i porównaj produkty Axis

Quick guide for Axis speaker coverage

Oszacuj liczbę głośników sieciowych Axis potrzebnych w danej lokalizacji.

Speaker datafiles for EASE® Evac

Oprogramowanie symulacyjne 3D do projektowania akustycznych systemów nagłośnieniowych

Technology partner finder

Znajdź i porównaj rozwiązania oferowane przez partnerów integracji technologii Axis.

Jeżeli nie możesz odnaleźć szukanego produktu, przejdź na stronę Wycofane oprogramowanie.

uwaga

Axis Communications AB odrzuca wszelkie roszczenia z tytułu jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyrażonych, jak i domniemanych, w tym między innymi dorozumianej gwarancji przydatności handlowej, zdatności do określonego celu, tytułu własności i nienaruszania praw, a także wszelkich gwarancji wynikających z propozycji, specyfikacji lub próbki dotyczącej oprogramowania. Axis lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za utratę danych, zdolności produkcyjnych, przychodów, funkcji użytkowych, kontraktów lub wszelkich innych strat wynikowych, ekonomicznych czy pośrednich w związku ze sprzedażą, zakupem, wykorzystaniem lub dysponowaniem oprogramowaniem.