man passes a certification test

Co dzięki temu zyskam?

Program Certyfikacji Axis zapewnia Ci rzeczywistą przewagę konkurencyjną. Jest sygnałem, że posiadasz szczegółową i istotną wiedzę o produktach Axis i najnowszych sieciowych systemach wizyjnych.

  • Zwiększ swoje umiejętności: do uzyskania certyfikatu wymagany jest wysoki poziom kompetencji i umiejętności, dlatego konieczne jest opanowanie sieciowych systemów dozoru wizyjnego.
  • Pokaż, że jesteś fachowcem : nasz globalny standard certyfikacji ułatwia klientom i pracodawcom weryfikację Twojej wiedzy specjalistycznej.
Axis certification card at a workstation

Jako specjalista z certyfikatem firmy Axis:

  • Uzyskaj certyfikat Axis Certified Professional, aby potwierdzić swój status.
  • Uzyskaj logotyp Axis Certified Professional, który możesz dołączyć do swojego podpisu cyfrowego.
  • Ułatw innym znalezienie Ciebie na naszej stronie „Weryfikacja certyfikatu”, aby pracodawcy, klienci i partnerzy mogli łatwo sprawdzić Twój status certyfikacji.

Jak zacząć

man, preparing for a test at home

Przygotowywanie

Aby uzyskać certyfikat, należy zdać egzamin z zakresu sieciowego dozoru wizyjnego Axis (Axis Network Video Exam) dotyczący najnowszych technologii, rozwiązań, produktów i najlepszych praktyk w dziedzinie sieciowego dozoru wizyjnego. Musisz się dobrze przygotować, ale bez obaw! Pomożemy Ci.

man who gets certified at work

Uzyskaj certyfikat

Program Certyfikacji Axis zapewnia Ci rzeczywistą przewagę konkurencyjną. Jest sygnałem, że posiadasz szczegółową i istotną wiedzę o produktach Axis i najnowszych sieciowych systemach wizyjnych.

man, who is certified at work

Odnów certyfikat

Jako certyfikowany specjalista Axis masz dla nas wielką wartość. Doceniamy wszelkie podjęte przez Ciebie działania związane z firmą Axis i chcemy mieć pewność, że Twoje inwestycje nadal są opłacalne. 

Axis Academy candidate agreement montage

Umowa z kandydatem dotycząca certyfikacji Axis

Przeczytaj umowę, aby zrozumieć, jakie warunki należy zaakceptować przed przystąpieniem do egzaminu.
Axis Academy exam preparation guide

Podręcznik przygotowujący do egzaminu

Odpowiedzi na pytania znajdują się w dostępnym do pobrania podręczniku firmy Axis przygotowującym do egzaminu.