Montage of an Axis camera with some green in the background

Przewodnik techniczny — sieciowe systemy dozoru wizyjnego

Ten techniczny przewodnik dotyczący sieciowych systemów dozoru wizyjnego to kompleksowe źródło informacji dla wszystkich osób zaangażowanych w tworzenie, wdrażanie i utrzymywanie sieciowych systemów nadzoru wizyjnego Axis.

Technical guide to network audio

Przewodnik techniczny — sieciowe systemy audio

Ten przewodnik techniczny po sieciowych systemach audio to kompleksowe źródło informacji dla wszystkich osób zaangażowanych w opracowywanie, wdrażanie lub konserwację sieciowych systemów audio firmy Axis w celach bezpieczeństwa lub w innych celach.