1. Infrastruktura

Sieć jest najbardziej nieprzewidywalnym źródłem rozłączeń. Przełączniki, routery, kable proxy… wszystko w sieci między nadawcą a odbiorcą w pewnym momencie może wpłynąć na połączenie. 

1.1 Zarządzanie siecią

Nieprzewidywalne czynniki mogą powodować problemy w sieci.

Możliwe działania zaradcze

 • Połączenie między kamerą a urządzeniem do wyświetlania obrazu musi mieć gwarantowaną przepustowość.

 • W sieci LAN (sieć lokalna) można to zrobić, upewniając się, że na łączu jest jak najmniej przeskoków. Łącze nie powinno być współdzielone z innym ruchem — takim jak telefonia internetowa (VoIP) — lub innymi protokołami, które domyślnie będą miały priorytet przed materiałem wideo, lub innymi wymagającymi usługami, które przeciążą łącze.
 • Jeśli łącze jest przez sieć WAN (sieć rozległa), jakość obsługi (QoS) musi być zagwarantowana na każdym przeskoku, tj. na routerach i przełącznikach. Można to również osiągnąć, dzierżawiąc trasę od punktu do punktu za pośrednictwem lokalnego dostawcy Internetu.
 • Zaleca się stosowanie kabli ekranowanych. W zależności od zastosowania na kable mogą niekorzystnie wpływać zakłócenia EMI/RFI/ESI (zakłócenia elektromagnetyczne, zakłócenia o częstotliwościach radiowych, zakłócenia elektrostatyczne), znane również jako „zakłócenia sygnału”. Sama izolacja nie zapewnia ochrony przed zakłóceniami sygnału — dlatego w celu zwalczania skutków zakłóceń sygnału niezbędne jest odpowiednie ekranowanie.

1.2 Przepustowość

Sieciowe produkty wideo wykorzystują przepustowość sieci zgodnie z ich konfiguracją. Jeśli żąda się wysokiej jakości wideo przy bardzo niskiej kompresji, przepływność musi być odpowiednio większa. Jeśli przepustowość jest ograniczona, urządzenie będzie musiało kompensować jakość strumienia (zmniejszyć przepływność), aby dopasować się do dostępnej przepustowości infrastruktury sieciowej, w niektórych przypadkach może to spowodować utratę pakietów.

Możliwe działania zaradcze

 • W małym systemie dozoru obejmującym od 8 do 10 kamer można użyć podstawowego przełącznika sieciowego 100 megabitów (Mbit) bez konieczności uwzględniania ograniczeń przepustowości.
 • W przypadku wdrażanie 10 lub niewielu więcej kamer obciążenie sieci można oszacować za pomocą kilku praktycznych zasad:
  - Kamera skonfigurowana tak, aby dostarczać wysokiej jakości obrazy przy wysokiej poklatkowości, potrzebuje około 2 do 3 Mbit/s dostępnej przepustowości sieci.
  - W przypadku więcej niż 12 do 15 kamer rozważ użycie przełącznika z gigabitową siecią szkieletową. Jeśli używany jest przełącznik gigabitowy, serwer, na którym działa oprogramowanie do zarządzania materiałem wideo, powinien mieć zainstalowaną gigabitową kartę sieciową.

2. Przeciążenie urządzenia

Transmisja może zostać przerwana, jeśli urządzenie ulegnie awarii z powodu przeciążenia. Oto niektóre z czynników, które mogą spowodować przeciążenie urządzenia:

2.1 Czynnik 1 — wydajność chipsetu

Trudno jest dokładnie przewidzieć, ile jednoczesnych, indywidualnie skonfigurowanych strumieni o maksymalnej rozdzielczości i pełnej poklatkowości produkt wideo (chipset) dostarczy we wszystkich sytuacjach. Ogólna wydajność zależy od:

 • Obciążenie procesora lub obciążenie kompresji wideo (w zależności od chipsetu) w produkcie wideo
 • Całkowita przepustowość danych (przepustowość) produktu i infrastruktury sieciowej
 • Wydajność klienta
 • Złożoność obrazu
 • Warunki oświetlenia

 

Możliwe działania zaradcze

 • Z punktu widzenia użytkownika najczęstszymi parametrami, które mogą negatywnie wpłynąć na ogólną wydajność:, są:
  - wysoka rozdzielczość obrazu
  - niski poziom kompresji obrazu
  - mieszanie strumieni MJPEG i H.264/H.265
  - wiele klientów jednocześnie uzyskuje dostęp do serwera
  - klienci uzyskujący jednocześnie dostęp do różnych ustawień obrazu (rozdzielczość, kompresja itp.)
  - dużo ustawień dla zdarzeń
  - włączona detekcja ruchu
  - HTTPS
  - słaby komputer kliencki, który nie dekoduje wszystkich obrazów
  - ograniczona lub słaba infrastruktura sieciowa. Gdy sieć będzie przeciążona, ramki będą tracone.
   
 • Gdy scena obrazu, poziom kompresji i metoda kompresji są utrzymywane na stałym poziomie, wzrost rozdzielczości zmniejszy liczbę strumieni o pełnej poklatkowości lub spowoduje zmniejszenie poklatkowości w poszczególnych strumieniach.
 • Poznanie chipsetu pomoże zrozumieć ograniczenia: weźmy jako przykład chipset ARTPEC-7. Wyniki testów tego chipsetu pokazują, że jest on w stanie dostarczyć prawie sześć jednoczesnych strumieni H.265 w rozdzielczości HDTV 1080p przy 30 kl./s, dwa strumienie H.265 w rozdzielczości 4K przy 23 kl./s lub jeden strumień H.265 w rozdzielczości 3712x2784 przy 20 kl./s. Ewentualnie może jednocześnie dostarczać jeden strumień H.265 w rozdzielczości 4K przy 30 kl./s i jeden strumień H.265 w rozdzielczości 1080p przy 30 kl./s.

2.2 Czynnik 2 — analizy rozproszone lub wykonywane lokalnie

Gdy używanych jest wiele platform ACAP, przetwarzanie przez procesor wykonywane jest lokalnie przez urządzenie i może poważnie wpływać na jego wydajność i powodować awarie i przerwy. Ten problem można również zauważyć, gdy platforma ACAP jest nadmiernie używana i gdy doda się kilka wysokiej jakości strumieni, co może również powodować awarie i przerwy.

Możliwe działania zaradcze

 • Ogranicz liczbę używanych platform ACAP.
 • W przypadku kamer z wieloma przetwornikami/wielokanałowych, takich jak produkty serii AXIS F i AXIS P3707-PE, jeśli detekcja ruchu jest wymagana na kilku kanałach, zaleca się użycie wbudowanej funkcji detekcji ruchu (czasami określanej jako VMD1) dla żądanych kanałów. VMD1 wymaga mniejszej mocy procesora.

2.3 Czynnik 3 — częste żądania HTTP

Nieprawidłowo skonfigurowane systemy zarządzania materiałem wideo wysyłające non-stop żądania, których urządzenia nie mogą obsłużyć, oraz zasoby używane przez urządzenia.

Możliwe działania zaradcze

 • Odizolowanie kamery od systemu VMS byłoby w tym przypadku pierwszym krokiem w rozwiązywaniu problemów.
 • Gdy kamera zostanie odizolowana, konieczne będzie przeprowadzenie testu, który obejmuje proste pobieranie strumienia z kamery, na przykład podgląd na żywo z interfejsu internetowego urządzenia.

3. Rozwiązywanie problemów przy użyciu poleceń Wireshark lub Vapix

Preferowaną aplikacją do śledzenia sieci, w celu dołączenia tych informacji do zgłoszenia pomocy technicznej, jest Wireshark. Jeśli nie masz jej zainstalowanej na swoim komputerze, możesz ją pobrać bezpłatnie ze strony Wireshark. Wireshark daje możliwość filtrowania ruchu zarówno podczas jego rejestrowania, jak i przeglądania. Obie funkcje mogą być przydatne w różnych sytuacjach.

Dodatkowo podczas rozwiązywania problemów z połączeniem z urządzeniami Axis (oprogramowanie sprzętowe w wersji 5.x lub nowszej), następujące polecenia Vapix mogą być również wydawane za pośrednictwem przeglądarki internetowej:

 • http://x.x.x.x/axis-cgi/debug/debug.tgz?cmd=pcapdump&duration=30
  – Generuje plik przechwytywania pakietów pobierany z samego urządzenia przez określony w sekundach czas. Plik jest w standardowym formacie *.pcap, więc można go przeglądać w aplikacji Wireshark.
 • http://x.x.x.x/axis-cgi/connection_list.cgi
  – Wyświetla listę aktualnie otwartych połączeń/portów TCP/UDP.
 • http://x.x.x.x/axis-cgi/pingtest.cgi?ip=y.y.y.y
  – Pinguje określony adres IP raz, a następnie zgłasza wynik.

4. Otwieranie zgłoszenia do pomocy technicznej

Może się zdarzyć, że powyższe czynniki i środki zaradcze nie pomogą zidentyfikować i rozwiązać problemu z siecią. Zachęcamy do otwarcia zgłoszenia do pomocy technicznej i podania poniższych potrzebnych informacji i danych.

Uwaga: zawsze ważne jest, aby przetestować urządzenia na najnowszym oprogramowaniu sprzętowym dostępnym dla opcji LTS lub Active Track, jeśli to możliwe.

4.1 Potrzebne dane i informacje

Uwaga: należy pamiętać, aby dodać raport serwera urządzenia!

Wskazówka dotycząca wsparcia: Jak pobrać raport serwera

 • Szczegółowy opis problemu oraz kiedy i jak często występuje?
 • Czy przeprowadzono wewnętrzne badanie sieci? Urządzeń sieciowych?
 • Opis sieci i jeśli to możliwe, rysunek topologii sieci?
 • Szczegółowe informacje o wszystkich urządzeniach w sieci?
 • Zapory i pakiety antywirusowe, a jeśli są, czy zostały zaktualizowane?
 • Porównanie z innymi zainstalowanymi działającymi kamerami?
 • Raport Wireshark z niedziałających i innych pracujących kamer w sieci?
 • Sprawdzenie, czy problem występuje, jeśli urządzenie jest odizolowane od sieci?
 • Informacje o sposobie zasilania urządzenia.
 • Nazwa używanej aplikacji innej firmy (VMS, EMS,…)?
 • Czy jest to stara czy nowa instalacja i czy w sieci zostały wprowadzone jakieś zmiany?

 

[Prosimy o kontakt z działem pomocy technicznej z odpowiedziami na wszystkie pytania i załączonymi plikami]

uwaga

Uwaga

Kamery Axis będą działać zgodnie z przeznaczeniem, jeśli zostaną zainstalowane zgodnie z instrukcją instalacji. Zasadniczo kopułka urządzenia powinna być skierowana w dół podczas użytkowania lub testowania urządzenia.

Należy pamiętać, że firma Axis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wpływ na system modyfikacji konfiguracji opisanej w tym przewodniku. Jeśli modyfikacja nie powiedzie się lub uzyskasz inne nieoczekiwane wyniki, może być konieczne przywrócenie ustawień do wartości domyślnych.

Poradnik nie obejmuje wszystkich możliwych problemów, ale raczej te najczęściej spotykane w przypadkach udzielanego wsparcia. Jako Klient Axis zawsze możesz się z nami skontaktować w razie potrzeby na stronie Pomoc techniczna Axisw przypadku wystąpienia problemów wymienionych lub nie wymienionych w tym przewodniku rozwiązywania problemów.