Wsparcie dla produktów AXIS P1445-LE-3 License Plate Verifier Kit

zweryfikowana tablica rejestracyjna, zrzut ekranu z tablicą rejestracyjną samochodu
Pięcioletnia gwarancja Axis 5-rok gwarancja
!

Produkt wycofano z rynku.

Pomoc techniczna wygasa 2027-06-30.

Po tej dacie należy szukać wsparcia w dokumentacji produktu i na stronach pomocy w postaci samodzielnie dostępnych zasobów.
uwaga Należy pamiętać, że produkty wysłane przez firmę Axis do pierwotnego nabywcy po dacie wycofania produktu mogą podlegać ograniczeniom gwarancji na sprzęt. Kupując produkty po dacie ostatecznego zamówienia, należy skonsultować zakres gwarancji w ramach 5-letniej ograniczonej polityki sprzętowej firmy Axis.
Zalecane produkty zamienne: AXIS P1455-LE-3, AXIS P3245-LVE-3
Pełną specyfikację można znaleźć w arkuszu danych zalecanego produktu zamiennego, korzystając z powyższych łączy.