Poświadczenia

TA4702 Key Fob
Poświadczenia użytkownika do systemów kontroli dostępu

Bezdotykowe uwierzytelnianie do bezpiecznej identyfikacji w celu kontroli dostępu. W różnych formach i dla różnych potrzeb, wykonane z wysokiej jakości materiałów, aby zminimalizować negatywny wpływ na środowisko.