1. Czynniki wpływające na ostrość

1.1 Wpływ bańki kopułki

1.1.1 Optymalny obraz z kopułką/szybką przednią
Mechanizm ustawiania ostrości Axis, a zwłaszcza automatyczne ustawianie ostrości, są zoptymalizowane do pracy z kopułką/szybką przednią dostarczaną wraz z aparatem. Użycie innej kopułki lub jej brak lub umieszczenie aparatu za dodatkową szklaną konstrukcją może wpłynąć na efektywność ustawiania ostrości.

1.1.2 Brudna lub porysowana bańka kopułki i przednia szybka
Brudna lub porysowana bańka/szybka przednia wpłynie na jakość obrazu, co jest szczególnie niekorzystne dla automatycznego ustawiania ostrości. W przypadku niektórych urządzeń PTZ zawsze dobrze jest przetestować na różnych fragmentach sceny/kopułki i sprawdzić, czy wynik jest taki sam dla różnych fragmentów kopułki i stopnia powiększenia.

Dirty or scratched dome bubble and front glass Dirty or scratched bubble (pic 1.1.2)

Możliwe działania zaradcze

 • Należy uważać, aby nie zarysować ani nie uszkodzić pokrywy kopułki/szybki przedniej. Nie należy czyścić pokrywy kopułki/szybki przedniej, która wygląda na czystą, ani polerować ich powierzchni. Nadmierne czyszczenie może uszkodzić powierzchnię.
 • Do ogólnego czyszczenia kopułki/szybki przedniej zaleca się użycie nieściernego, bezrozpuszczalnikowego neutralnego mydła lub detergentu z wodą i miękkiej ściereczki. Dobrze spłukać czystą letnią wodą. Wysuszyć miękką ściereczką, aby zapobiec plamom wody.
 • Nigdy nie należy używać ostrych detergentów, benzyny, benzenu lub acetonu itp. Unikać czyszczenia w bezpośrednim świetle słonecznym lub w podwyższonej temperaturze.

1.1.3 Efekt podwójnego obrazu

W zależności od modelu bańka kopułki może wywoływać efekt wizualny dla widoków blisko horyzontu

Możliwe działania zaradcze

 • Zamontuj kamerę wyżej
 • Ogranicz poziom pochylania
 • Zmniejsz zoom w wyższych położeniach pochylenia, efekt jest bardziej widoczny przy wysokich poziomach zoomu

1.2 Bliskie obiekty

Obiekty znajdujące się w pobliżu mogą zostać zignorowane przez mechanizm automatycznego ustawiania ostrości w zależności od odległości obiektów od kamery i wartości ustawionego w kamerze parametru „granica bliskiego ustawiania ostrości” (zwykle 3m). 

1.2.1 Granica bliskiego ustawiania ostrości
Granicę bliskiego ustawiania ostrości można wprowadzić, aby uniknąć ustawiania ostrości na obiektach znajdujących się zbyt blisko aparatu, dzięki czemu jest to dobry sposób na przyspieszenie ustawiania ostrości przez kamerę w żądanym zakresie odległości. Kamera po prostu zignoruje bliską strefę ostrości. Zaleca się testowanie od czasu do czasu problemów z ostrością w bliskich odległościach. ­­­­­­

Możliwe działania zaradcze

 • W interfejsie GUI aparatu zmień granicę bliskiego ustawiania ostrości na niższą wartość.
Camera showing optimal light scene Optimal light scene (pic 1.3.1)

1.3 Wpływ światła

1.3.1 Optymalna oświetlenie sceny
Najlepszym sposobem na przetestowanie działania automatycznego ustawiania ostrości jest rozpoczęcie od mocnego, neutralnego światła i sceny o silnym kontraście (mocno oświetlona scena). Mechanizm automatycznego ustawiania ostrości opiera się na detekcji ilości światła i kontraście. Ostrość może również zależeć od rodzaju optyki danego modelu kamery.

1.3.2 Światło mieszane
Najtrudniejsze sceny dla naszych kamer to mieszane warunki oświetlenia, w których nie ma dominujących źródeł światła. Utrudnia to algorytmowi ustawiania ostrości znalezienie odpowiedniego punktu ostrości, aby zapewnić dobry obraz.

Możliwe działania zaradcze

Niektóre kamery obsługują adaptowalną krzywą śledzenia ostrości lub automatyczną funkcję w kamerze, aby ustawić ostrość na „najsilniejsze” źródło światła (w pasmie podczerwieni lub normalnym) dostępne w scenie. Można ustawić tę wartość ręcznie w parametrze PlainConfig:

 • Normal => Światło widzialne
 • 850 nm => światło podczerwone
 • 950 nm => światło podczerwone
   

Krzywa śledzenia ostrości ma zastosowanie tylko wtedy, gdy filtr odcięcia podczerwieni jest wyłączony.

1.3.3 Źródła światła w systemie dozoru ruchu
Typowe instalacje, takie jak system dozoru ruchu drogowego z wieloma źródłami światła w połączeniu z ruchem (samochody), utrudniają kamerze prawidłowe ustawienie ostrości. Zachowanie kamery określa się wtedy jako „polowanie na ostrość”.
 

Możliwe działania zaradcze

 • Wzmocnienie/redukcja szumów

W takich scenach może pomóc zmniejszenie wzmocnienia i wyłączenie redukcji szumów, aby pomóc kamerze szybciej znaleźć ostrość. Należy pamiętać, że przy wyłączonej redukcji szumów mogą one wzrosnąć i w niektórych przypadkach mogą negatywnie wpłynąć na automatyczne ustawianie ostrości.

How to edit Point light focus mode on computer Point light focus mode (pic 1.3.3-3)
 • Tryb ogniskowania „Światła punktowe”

W określonych sytuacjach, np. w monitoringu miejskim z wieloma źródłami światła, a zwłaszcza reflektorami samochodowymi, mogą one utrudnić ustawienie ostrości przez kamerę. Aby pomóc kamerze radzenie sobie w takich sytuacjach, specjalny tryb automatycznego ustawiania ostrości, nazywany Światła punktowe, został wdrożony w niektórych naszych produktach PTZ, na przykład w Q6115-E lub Q6114-E. Tryb Światła punktowe zmniejsza czuły obszar wyszukiwania dla automatycznego ustawiania ostrości i zwiększa limit bliskiej ostrości, aby zmniejszyć liczbę świateł punktowych i ułatwić automatyczne znalezienie dobrego punktu ostrości. Zobacz poniżej ogólną ilustrację.

1.4 Wpływ optyki

Niektóre urządzenia mogą mieć obiektywy, które można wymieniać i regulować. Ta optyka może wymagać ponownej regulacji.

1.4.1 Ręczne ustawianie ostrości
Niektóre modele kamer mają problem polegający na tym, że na początku nie mają dobrej ostrości.
 

Możliwe działania zaradcze

 • W przypadku kamer takich jak M1045/M1065, które mają pierścień do ostrości, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w instrukcji obsługi w celu ustawienia ostrości aparatu za pomocą pierścienia ostrości.1.4.2 Wymiana optyki
Problemy z ostrością po wymianie obiektywu.
 

Możliwe działania zaradcze

 • Podczas montażu obiektywu ważne jest, aby zacząć od fabrycznie ustawionej kamery i obiektywu połączonego z kamerą, a następnie włączyć jej zasilanie.

 • Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi.
 • W przypadku niektórych obiektywów bardzo ważne jest założenie pierścienia mocowania C do CS.
 • Skalibruj ostrość za pomocą tego polecenia wpisanego w polu adresu przeglądarki internetowej:
  http://camera_IP/axis-cgi/opticssetup.cgi?calibrate=focus
 • Należy postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez interfejs, oznacza to między innymi, że przy pierwszym naciśnięciu przycisku Autofocus pojawi się komunikat, że należy najpierw ręcznie skonfigurować ostrość obiektywu. Należy więc za pomocą pierścienia do ostrości ustawić ostrość bezpośrednio na obiektywie.
 • Po ręcznym ustawieniu ostrości tak dobrze, jak to możliwe, można ponownie nacisnąć przycisk Autofokus w celu dodatkowego dostrojenia ostrości. Możliwa jest również ręczna kontrola ostrości przy przejściu bardziej w kierunku bliższych i dalszych miejsc sceny.
 • Dodatkową próbą jest fizyczne obrócenie obiektywu do góry nogami i sprawdzenie, czy to daje jakąś różnicę. 
 • Należy zwrócić uwagę, że w przypadku obiektywów P-Iris mamy zbliżone nazwy sterowników do wyboru i dla wszystkich typów obiektywów DC Iris wybierz opcję Generic DC Iris.
Settings on Heavy vibrations influence Heavy vibrations influence (pic 1.5)

1.5 Wpływ silnych wibracji

Wstrząsy i wibracje są jedną z głównych przyczyn, które mogą wpływać na ostrość stałych kamer Axis. Wstrząsy i wibracje występują głównie w miejscach instalacji narażonych na silny wiatr, duże natężenie ruchu pojazdów lub mniej stabilne mocowanie (nieodpowiednie mocowanie słupów oświetlenia).

Możliwe działania zaradcze

 • Jeśli ostrość poprawi się po ponownym uruchomieniu kamery, najbardziej prawdopodobną przyczyną utraty ostrości są wibracje. Można to potwierdzić, sprawdzając, czy kamera traci ostrość, gdy wiatr jest nieco silniejszy niż zwykle. W tego typu problemach z upływem czasu kamera stopniowo traci ostrość. Nie zaleca się instalowania kamer Axis na nieodpowiednich słupach oświetleniowych.
 • Inna możliwość polegałaby na utworzeniu cotygodniowego zaplanowanego wysyłania polecenia VAPIX w celu wykonania automatycznego ustawiania ostrości jako powiadomienia o wysłaniu:
  http://Cam_IP/axis-cgi/opticssetup.cgi?autofocus=perform

2. Otwieranie zgłoszenia do pomocy technicznej

Może się zdarzyć, że powyższe czynniki i środki zaradcze nie pomogą zidentyfikować i rozwiązać problemu z ostrością. Zachęcamy do otwarcia zgłoszenia do pomocy technicznej i podania poniższych potrzebnych informacji i danych.

Uwaga: zawsze ważne jest, aby przetestować urządzenia na najnowszym oprogramowaniu sprzętowym dostępnym dla opcji LTS lub Active Track, jeśli to możliwe.

2.1 Potrzebne dane i informacje

UWAGA: należy pamiętać, aby dodać raport serwera urządzenia!
Wskazówka dotycząca wsparcia: Jak pobrać raport serwera
 

2.1.1 Urządzenia stałopozycyjne

 • Brud, kurz, rysy lub uszkodzenia kopułki lub przedniej szyby?
 • Czy aparat uzyska ostrość po usunięciu kopułki? (Dotyczy stałopozycyjnych kamer Fixed Dome)
 • Wykonano kalibrację i automatyczne ustawianie ostrości?
 • W niektórych kamerach korekcja temperatury ustawiania ostrości może nieznacznie zmienić ostrość. Przejdź do PlainConfig> Źródło obrazu, zmień na „brak” i sprawdź, czy to pomaga. (Dotyczy stałopozycyjnych kamer)
 • Czy wykonano przywrócenie ustawień fabrycznych?
 • Gdzie jest zainstalowana kamera? (słup, ruch uliczny, ściana)
 • Kiedy wystąpił problem? Po instalacji czy po jakimś czasie? Czy jest jakaś prawidłowość?
 • Czy są też inne kamery tego samego modelu, w których występuje ten problem?
 • Zakłócenia systemu VMS? Jeśli to możliwe, odłącz kamerę od VMS.
Sidewalk with lamps and electricity wires. Freshly planted trees Heavy vibrations influence (pic 2.1.2)

2.1.2 Urządzenia PTZ

 • Czy wykonano ręczne ustawianie ostrości?
 • Czy wykonano kalibrację PTZ?  
 • Czy wykonano przywrócenie ustawień fabrycznych?
 • Gdzie jest zainstalowana kamera? (słup, ruch uliczny, ściana)
 • Kiedy wystąpił problem? Po instalacji czy po jakimś czasie? Czy jest jakaś prawidłowość?
 • Czy są też inne kamery tego samego modelu, w których występuje ten problem?
 • Zakłócenia systemu VMS? Jeśli to możliwe, odłącz kamerę od VMS.
 • Przy rozwiązywaniu problemów z ostrością opieramy się na zarejestrowanych danych i obrazach. Przed przystąpieniem do rejestracji danych i pobierania obrazów należy zapoznać się z poniższymi informacjami:
  - Dodaj współrzędne w nakładce Prepozycje #P Obrót:#x Pochylenie:#y Zoom:#Z, „Dodaj datę” i „Dodaj czas”.
  - Upewnij się, że rejestracje są wykonywane we wstępnie zdefiniowanych scenach, takich jak Prepozycje. Rozwiązywanie problemów na tych samych scenach jest łatwiejsze.
  - Przetestuj automatyczne ustawianie ostrości w różnych scenach, różnych obszarach z różnymi źródłami światła i przy różnych poziomach powiększenia.
   

[Prosimy o kontakt z działem pomocy technicznej z odpowiedziami na wszystkie pytania i załączonymi plikami]

uwaga

Uwaga

Kamery Axis będą działać zgodnie z przeznaczeniem, jeśli zostaną zainstalowane zgodnie z instrukcją instalacji. Zasadniczo kopułka urządzenia powinna być skierowana w dół podczas użytkowania lub testowania urządzenia.

Należy pamiętać, że firma Axis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wpływ na system modyfikacji konfiguracji opisanej w tym przewodniku. Jeśli modyfikacja nie powiedzie się lub uzyskasz inne nieoczekiwane wyniki, może być konieczne przywrócenie ustawień do wartości domyślnych.

Poradnik nie obejmuje wszystkich możliwych problemów, ale raczej te najczęściej spotykane w przypadkach udzielanego wsparcia. Jako Klient Axis zawsze możesz się z nami skontaktować w razie potrzeby na stronie Pomoc techniczna Axisw przypadku wystąpienia problemów wymienionych lub nie wymienionych w tym przewodniku rozwiązywania problemów.