Lista kontrolna typowych problemów

Jeśli produkt nie działa, upewnij się, że:

 • zasilanie jest podłączone, a dioda zasilania świeci;
 • Produkt jest podłączony do sieci;
 • Produkt ma najnowszą wersję oprogramowania urządzenia.
 • próbowano przywrócić ustawienia fabryczne.

Nadal masz problem?

Wykonaj poniższe czynności, do czasu aż problem zostanie rozwiązany.

 • Przeszukaj bazę danych często zadawanych pytań
  Przeszukaj bazę danych często zadawanych pytań.
   
 • Skontaktuj się z internetowym centrum pomocy Axis
  Jeśli urządzenie nadal nie działa zgodnie z oczekiwaniami, skontaktuj się z centrum pomocy online firmy Axis, aby uzyskać pomoc od inżyniera z firmy Axis.
   
 • Dołącz raport serwera
  Jeśli to możliwe, dołącz raport serwera produktu.
   
 • Pomoc inżyniera wsparcia technicznego firmy Axis
  Otrzymasz pomoc od inżyniera wsparcia technicznego firmy Axis.
   
 • Zwróć urządzenie zgodnie z podanymi instrukcjami
  Jeśli urządzenie nadal nie działa zgodnie z oczekiwaniami, zwróć wadliwe urządzenie oznaczone numerem autoryzowanego zgłoszenia RMA na podany adres firmy Axis — zgodnie z instrukcjami podanymi w odpowiedzi na Twoje żądanie pomocy. Adres wysyłki i list przewozowy są dostępne w Twoim zgłoszeniu do pomocy technicznej. Klient ponosi wszystkie koszty wysyłki zwrotnej.
   
 • Wysyłano już do Ciebie w pełni sprawną jednostkę
  Firma Axis naprawi lub wymieni urządzenie i zwróci je Tobie. Otrzymasz w pełni sprawną jednostkę.

Pomoc techniczna

Wsparcie w różnych formach jest łatwo dostępne dla klientów firmy Axis potrzebujących pomocy związanej z produktem. Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów znajdziesz w często zadawanych pytaniach. W przypadku bardziej zaawansowanych pytań prosimy o kontakt z  centrum pomocy online firmy Axis, skorzystanie z czatu lub telefon do pomocy technicznej.

Wymiana w ramach 30 dni od zakupu

Jeśli produkt Axis okaże się wadliwy w ciągu 30 dni od daty zakupu, masz prawo do nowego urządzenia. Musisz jednak zawsze zgłosić problem do  centrum pomocy, aby sprawdzić, czy urządzenie podlega wymianie w ramach 30 dni od zakupu. Zatwierdzony przez firmę Axis partner wymieni wadliwe urządzenie na nowe.

Wymiana gwarancyjna i naprawa*

Jeśli produkt Axis zostanie uznany za wadliwy w okresie gwarancyjnym, to jest to roszczenie podlegające pod reguły zdefiniowane w RMA (Return Material Authorization). Uprawnia to do naprawy lub wymiany urządzenia. Musisz jednak zawsze zgłosić problem do  centrum pomocy, aby sprawdzić, czy urządzenie spełnia zasady określone w ramach RMA. Zatwierdzony partner firmy Axis przetestuje i naprawi urządzenie. Jeśli nie da się go naprawić, urządzenie zostanie zastąpione inną naprawioną jednostką.

Poza gwarancją i naprawą*

Jeśli masz uszkodzoną jednostkę, która jest poza okresem gwarancji, zapraszamy do kontaktu z centrum pomocy online firmy Axis służącego do rozwiązywania problemów. Produkty nieobjęte gwarancją będą obsługiwane według uznania firmy Axis.* Aby określić prawa gwarancyjne dla produktu, konieczne może być przesłanie dowodu zakupu do inżyniera pomocy technicznej, który udzieli pomocy. Jeśli produkt zostanie uznany za wadliwy, zostanie wydana decyzja RMA i uzyskasz informację, jak masz zwrócić produkt, zaznaczając wyraźnie numer RMA na zewnątrz opakowania. 

uwaga

* Aby stwierdzić gwarancję dla produktu, konieczne może być przesłanie dowodu zakupu do inżyniera pomocy technicznej, który udzieli pomocy. Jeśli produkt zostanie uznany za wadliwy, zostanie wydana decyzja RMA i uzyskasz informację, jak masz zwrócić produkt, zaznaczając wyraźnie numer RMA na zewnątrz opakowania.