AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit overlooking the road

AXIS P1455-LE-3 do swobodnego przepływu i ruchu z małą prędkością

Idealny do rozpoznawania tablic rejestracyjnych w ruchu z małą prędkością, takim jak centra miast, drogi dojazdowe i kampusy, AXIS P1455-LE-3 odczytuje tablice rejestracyjne z odległości 7–20 m (23–65 stóp). Aby uzyskać optymalne zdjęcia tablic rejestracyjnych, kamera powinna być zainstalowana na wysokości od 3 do 10 m (10 do 33 stóp).

 AXIS P3245-LVE-3 License Plate Verifier Kit, mounted on a wall in a carpark entrance. Yellow car in the background.

AXIS P3245-LVE-3 do kontroli dostępu pojazdów

Idealny do zautomatyzowanych rozwiązań kontroli dostępu pojazdów w garażach lub na parkingach, wandaloodporny AXIS P3245-LVE-3 może odczytywać tablice rejestracyjne z odległości 2–7 m (7–23 stóp). W celu optymalnego przechwytywania tablic rejestracyjnych kamera powinna być zainstalowana na wysokości do 3 m (10 stóp). Aby uniknąć oślepiania kamery silnym światłem, zaleca się zamontowanie kamery powyżej poziomu reflektorów samochodu.

Optymalna odległość przechwytywania

Z reguły odległość przechwytywania powinna być w przybliżeniu dwukrotnie większa niż wysokość montażu. Osiąga się to, gdy zarówno kąt poziomy, jak i pionowy między kamerą a samochodem jest mniejszy niż 30°. Zalecamy również minimalizowanie kąta między kamerą a kierunkiem jazdy samochodu, aby można było oglądać tablice rejestracyjne, korzystając z widoku "na wprost".

  • W przypadku modelu AXIS P1455-LE-3 optymalny kąt kamery uzyskuje się, montując kamerę na mniej niż 10 m (33 stóp) od środkowej osi pasa.
  • W przypadku modelu AXIS P3245-LVE-3 optymalny kąt kamery uzyskuje się, montując kamerę na mniej niż 2,5 m (8 stóp) od środkowej osi pasa.
Widok poziomy pokazujący optymalną odległość przechwytywania między kamerą a samochodem (1) Odległość od środka drogi określa (2) kąt pomiędzy kamerą a kierunkiem jazdy samochodu. Zalecamy utrzymanie całkowitej wartości kąta poniżej 30°.

Poniższe tabele przedstawiają zalecane odległości przechwytywania w oparciu o wysokość montażu kamer.

 

AXIS P1455-LE-3

Wysokość montażu kamery:

Odległość przechwytywania:

3 m (10 stóp)

7 m (23 stopy)

4 m (13 stóp)

10 m (33 stopy)

6 m (20 stóp)

15 m (49 stóp)

Maks. 10 m (33 stopy )

20 m (65 stóp)

 

AXIS P3245-LVE-3

Wysokość montażu kamery:

Odległość przechwytywania:

1 m (3 stopy)

2 m (7 stóp)

1,5 m (5 stóp)

3 m (10 stóp)

2,5 m (8 stóp)

5 m (16 stóp)

Maks. 3 m (10 stóp )

7 m (23 stopy)

Laptop with Axis white paper on the screen

Dowiedz się więcej o przechwytywaniu tablic rejestracyjnych.

laptop window with online manuals

Przeczytaj więcej o tym, jak zainstalować i używać model AXIS P1455-LE-3.

laptop window with online manuals

Przeczytaj więcej o tym, jak zainstalować i używać model AXIS P3245-LVE-3.