Wsparcie dla produktów
AXIS T8646 PoE+ Over Coax Blade Kit

Informacje o wsparciu produktu

We do not have a direct replacement for this product, please reach out to your local contact for more info/alternative products.
Wsparcie sprzętowe i usługa RMA oferujemy do dnia 2029-09-30. Po tej dacie należy szukać wsparcia w dokumentacji produktu i na stronach pomocy w postaci samodzielnie dostępnych zasobów. Aby uzyskać informacje na temat zasad wsparcia po dacie wygaśnięcia, przejdź do dokumentu Ogólna polityka wsparcia po terminie wygaśnięcia.
uwaga
Należy pamiętać, że produkty wysłane przez firmę Axis do pierwotnego nabywcy po dacie wygaśnięcia mogą podlegać ograniczeniom gwarancji na sprzęt. Patrz Zasady ograniczonej 5-letniej gwarancji firmy Axis na sprzęt, to stay updated on warranty coverage when you buy products after their final order date.