AXIS Speed Monitor

Wizualizacja danych radarowych i dostęp do użytecznych informacji
  • Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach poprzez umożliwienie podejmowania świadomych decyzji
  • Wizualizacja prędkości pojazdów
  • Wyzwalanie alarmów, rejestracja wideo i inne funkcje
  • Eksport danych do pliku CSV do dalszego przetwarzania