AXIS Speed Monitor Kopiuj nazwę produktu Check circle Skopiowano

Wizualizacja danych radarowych i dostęp do użytecznych informacji
  • Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach poprzez umożliwienie podejmowania świadomych decyzji
  • Wizualizacja pojazdów poruszających się z prędkością 105 km/h
  • Wyzwalanie alarmów, rejestracja wideo i inne funkcje
  • Eksport danych do pliku CSV do dalszego przetwarzania