Wsparcie dla produktów
AXIS A1601 Network Door Controller

Informacje o wsparciu produktu

Zastąpiliśmy ten produkt niniejszym: AXIS A1610
Specyfikacja zalecanych produktów zamiennych znajduje się w arkuszach danych technicznych.
Hardware support and RMA service offered until 2029-12-31. Aby uzyskać informacje na temat zasad wsparcia po dacie wygaśnięcia, przejdź do dokumentu Ogólna polityka wsparcia po terminie wygaśnięcia. Konserwacja systemu operacyjnego AXIS OS jest oferowana do dnia 2029-12-31. Informacje na temat konserwacji systemu operacyjnego AXIS OS można znaleźć w portalu AXIS OS.
Po tej dacie należy szukać wsparcia w dokumentacji produktu i na stronach pomocy w postaci samodzielnie dostępnych zasobów.
uwaga
Należy pamiętać, że produkty wysłane przez firmę Axis do pierwotnego nabywcy po dacie wygaśnięcia mogą podlegać ograniczeniom gwarancji na sprzęt. Patrz Zasady ograniczonej 5-letniej gwarancji firmy Axis na sprzęt, to stay updated on warranty coverage when you buy products after their final order date.