Healthcare - hospital corridor

Służba zdrowia

Ekonomiczne i przyszłościowe rozwiązania

Czy szukasz sposobu poprawy ogólnego poziomu bezpieczeństwa w szpitalu lub innej placówce ochrony zdrowia? Czy jednocześnie chcesz zapewnić wysokiej jakości monitoring pacjentów, aby usprawnić codzienną pracę? Wprowadzając sieciowe rozwiązanie wizyjne Axis, zyskasz ekonomiczne narzędzie, które umożliwia:

  • Efektywne monitorowanie obszarów o znaczeniu krytycznym, takich jak oddziały ratunkowe (SOR), oddziały psychiatryczne i obszary zastrzeżone
  • Ochronę przed włamaniami i nieuzasadnionymi roszczeniami ubezpieczeniowymi
  • Szybkie rozpoznanie sytuacji i podejmowanie odpowiednich działań
  • Śledzenie przemieszczania się pracowników w obrębie placówki
  • Utworzenie skalowalnej i przyszłościowej platformy dozoru
  • Zabezpieczyć szafki na akta i dokumentację medyczną

Sprawdzone w punktach obsługi medycznej

Wiodące na rynku sieciowe produkty wizyjne Axis zostały pomyślnie wdrożone w placówkach ochrony zdrowia na całym świecie. Zapewniają wysokiej jakości obraz, który skraca czas prowadzenia dochodzeń i zapewnia ważne materiały dowodowe w razie incydentu. Inne funkcje:

  • Zdalny monitoring z dostępem do obrazu wideo — przekazywanego na żywo i nagranego — z dowolnego uprawnionego komputera
  • Charakteryzujący się wyjątkową szczegółowością obraz wideo o rozdzielczości HDTV
  • Automatyczne wysyłanie alarmów w przypadku próby sabotażu kamery lub wtargnięcia osoby nieuprawnionej

 

Lepsze wykorzystanie posiadanego systemu CCTV

Klika szpitali wybrało wideoenkodery Axis w celu bezproblemowego przejścia na system nadzoru oparty na protokole IP. Dzięki temu mogły wykorzystać istniejące systemy, a jednocześnie czerpać wiele korzyści z technologii sieciowych systemów wizyjnych. W rezultacie szpitale te uzyskały niedrogi i skalowalny system umożliwiający zarządzanie nagranym materiałem wizyjnym i wykorzystanie go w celach dowodowych.

Opinie użytkowników

Szpital im. I. Mościckiego

Szpital im. I.Mościckiego w Chorzowie wprowadza telemedyczne rozwiązania w diagnostyce zaburzeń oddychania z wykorzystaniem urządzeń firmy Axis

Czytaj dalej

BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo

BP - Beneficência Portuguesa de São Paulo looked to IP video surveillance as a way to improve its customer experience

Czytaj dalej

Hovedstadens Beredskap/Greater Copenhagen Fire Department

Copenhagen emergency services uses innovative Axis technology to streamline their life saving work

Czytaj dalej