Służba zdrowia

Ekonomiczne i przyszłościowe rozwiązania

Czy szukasz sposobu poprawy ogólnego poziomu bezpieczeństwa w szpitalu lub innej placówce ochrony zdrowia? Czy jednocześnie chcesz zapewnić wysokiej jakości monitoring pacjentów, aby usprawnić codzienną pracę? Wprowadzając sieciowe rozwiązanie wizyjne Axis, zyskasz ekonomiczne narzędzie, które umożliwia:

  • Efektywne monitorowanie obszarów o znaczeniu krytycznym, takich jak oddziały ratunkowe (SOR), oddziały psychiatryczne i obszary zastrzeżone
  • Ochronę przed włamaniami i nieuzasadnionymi roszczeniami ubezpieczeniowymi
  • Szybkie rozpoznanie sytuacji i podejmowanie odpowiednich działań
  • Śledzenie przemieszczania się pracowników w obrębie placówki
  • Utworzenie skalowalnej i przyszłościowej platformy dozoru
  • Zabezpieczyć szafki na akta i dokumentację medyczną

Sprawdzone w punktach obsługi medycznej

Wiodące na rynku sieciowe produkty wizyjne Axis zostały pomyślnie wdrożone w placówkach ochrony zdrowia na całym świecie. Zapewniają wysokiej jakości obraz, który skraca czas prowadzenia dochodzeń i zapewnia ważne materiały dowodowe w razie incydentu. Inne funkcje:

  • Zdalny monitoring z dostępem do obrazu wideo — przekazywanego na żywo i nagranego — z dowolnego uprawnionego komputera
  • Charakteryzujący się wyjątkową szczegółowością obraz wideo o rozdzielczości HDTV
  • Automatyczne wysyłanie alarmów w przypadku próby sabotażu kamery lub wtargnięcia osoby nieuprawnionej

 

Lepsze wykorzystanie posiadanego systemu CCTV

Klika szpitali wybrało wideoenkodery Axis w celu bezproblemowego przejścia na system nadzoru oparty na protokole IP. Dzięki temu mogły wykorzystać istniejące systemy, a jednocześnie czerpać wiele korzyści z technologii sieciowych systemów wizyjnych. W rezultacie szpitale te uzyskały niedrogi i skalowalny system umożliwiający zarządzanie nagranym materiałem wizyjnym i wykorzystanie go w celach dowodowych.

Opinie użytkowników

Szpital im. I. Mościckiego

Szpital im. I.Mościckiego w Chorzowie wprowadza telemedyczne rozwiązania w diagnostyce zaburzeń oddychania z wykorzystaniem urządzeń firmy Axis

Czytaj dalej

Hovedstadens Beredskap/Greater Copenhagen Fire Department

Copenhagen emergency services uses innovative Axis technology to streamline their life saving work

Czytaj dalej

Dr. Célio de Castro Metropolitan Hospital

Public hospital in Belo Horizonte adopts Axis cameras from basement to helipad and achieves improvements in operational indicators

Czytaj dalej