AXIS Loitering Guard

Wykrywanie włóczących się osób

 

  • Inteligentny algorytm wykrywania i śledzenia podejrzanego ruchu
  • Różne warunki i profile podejrzanego zachowania zapewniają większą elastyczność
  • Mniej fałszywych alarmów dzięki konfiguracji perspektywy
  • Nakładanie alarmów w ograniczanych obszarach w nagranych wideo i w strumieniach na żywo
  • Szybka i łatwa konfiguracja

Aplikacja AXIS Loitering Guard śledzi poruszające się obiekty, takie jak ludzie i pojazdy, i wyzwala alarm, jeśli pozostają one przez za długi czas w określonych obszarach. Aplikacja wykorzystująca nagranie wideo uruchomiona na kamerze sieciowej może pomóc zapobiec przestępstwom, na przykład aktom wandalizmu lub włamaniom.

Aplikacja jest idealna do zastosowania w obszarach o małym ruchu i poza godzinami pracy w obiektach pół-publicznych, takich jak parkingi biurowe, boiska szkolne, a także w pobliżu ogrodzeń. Wyzwalanie alarmu jest oparte na analizie czasu trwania dlatego generuje znacznie mniej fałszywych alarmów niż inne, bardziej konwencjonalne aplikacje.

Aplikacja AXIS Loitering Guard jest kompatybilna z sieciowymi produktami wideo firmy Axis z programem układowym w wersji 7.x lub nowszej.

Bardziej efektywne. Bardziej wydajne.

AXIS Loitering Guard jest zintegrowana z funkcjami zarządzania zdarzeniami rejestrowanymi przez kamery. Oznacza to, że użytkownik może zdecydować, jak system ma automatycznie odpowiedzieć na wykrycie włóczących się osób.

Dzięki temu, że kamera wysyła personelowi ochrony strumień wideo na żywo i alerty przez e-mail, może on skoncentrować się na potencjalnych problemach i podjąć akcje zapobiegawcze. Skonfigurowanie kamery w taki sposób, że nagrywa ona i wysyła wideo tylko po wystąpieniu alarmu czyni łatwiejszym wyszukiwanie i przeglądanie incydentów oraz zmniejsza wymagania przepustowości i zasobów pamięci. Można także zaprogramować włączenie przez kamerę głośnika lub światła w celu przestraszenia intruzów.

Mniej fałszywych alarmów

AXIS Loitering Guard wykorzystuje inteligentne algorytmy, aby ograniczyć koszty fałszywych alarmów. Aplikacja analizuje ruch i ignoruje ruchy zwykle występujące w tle. Ponadto wykorzystuje filtry fałszywych alarmów i może pomijać ruchy powodowane przez kołysanie listowia i wywołane przez małe obiekty, na przykład zwierzęta.

Filtr małych obiektów można jeszcze bardziej udoskonalić, wykorzystując konfigurację perspektywy. Ta funkcja umożliwia skonfigurowanie aplikacji w taki sposób, aby odpowiednio kojarzyła wielkość obrazu w rożnych odległościach od kamery z rzeczywistym rozmiarem obiektu. Dzięki temu AXIS Loitering Guard może zaalarmować personel ochrony po wykryciu z dala obecności podejrzanego samochodu, a ignorować ruch nieszkodliwego zwierzęcia znajdującego się w bliższym zasięgu.

Łatwa konfiguracja. Duża elastyczność.

Aplikację AXIS Loitering Guard łatwo skonfigurować i przygotować do pracy. W aplikacji można zdefiniować dwa warunki dotyczące włóczenia się i wiele profili. Na przykład można zdefiniować jeden profil, który śledzi czas przebywania każdego indywidualnego obiektu w określonym obszarze oraz inny profil, który śledzi czas obecności jakiegokolwiek poruszającego się obiektu w obszarze. Rożne profile mogą być używane równocześnie lub w różnym czasie. Umożliwia to skonfigurowanie różnych reakcji dla różnych ustawień wyzwalania lub zastosowanie różnych ustawień wyzwalania w różnych porach dnia.

Interfejs użytkownika umożliwia wizualne potwierdzanie w czasie rzeczywistym i udostępnia takie funkcje, jak pasek postępu wyświetlający zakumulowany czas trwania podejrzanych zachowań oraz prostokątne obramowania, które zmieniają kolor z zielonego na czerwony po wyzwoleniu alarmu na podstawie „zindywidualizowanych” takich zachowań. Potwierdzanie wizualne umożliwia prawidłowe rozpoznawanie obiektów.

Konfiguracja aplikacji AXIS Loitering Guard
Profile i nakładki alarmów

Nałożenie alarmu

W niektórych produktach wideo firmy Axis aplikacja AXIS Loitering Guard umożliwia nakładanie alarmów, dzięki czemu łatwiejsze jest rozpoznawanie obiektów, które spowodowały alarm. Nakładki w postaci na czerwono obramowanych prostokątów wokół obiektów wyzwalających alarm lub na czerwono cieniowanych obszarów wyzwalających alarm mogą być używane przy wybranej rozdzielczości wideo i wyświetlane stale w strumieniu na żywo lub w nagranym w tej rozdzielczości wideo.

Download software

Najnowsza wersja oprogramowania to 2.2.8
Download

Zgodność

Produkty wideo firmy Axis w wersjach oprogramowania układowego 7.x i nowszych. Sprawdź listę produktów tutaj