AXIS Sensor Metrics Dashboard

ACAP do zbierania danych z czujników
  • Gromadzenie danych
  • Analiza w czasie rzeczywistym i po zdarzeniu
  • Czujniki wewnętrzne i zewnętrzne
  • Wyzwalanie alarmów
  • Akcelerometr, GPS, modbus