AXIS People Counter

Inteligentne funkcje analizy do zliczania osób

 • Dokładne i niezawodne zliczanie osób
 • Optymalizacja działań marketingowych
 • Poprawa planowania sklepu i rozmieszczenia pracowników
 • Opracowano w oparciu o sprawdzone technologie

Zmaksymalizuj wydajność sklepu

Ilu klientów przychodzi codziennie do Twojego sklepu, a ilu z nich robi zakupy?

Aplikacja AXIS People Counter pomoże Ci poznać odpowiedzi na te pytania. Aplikacja zlicza automatycznie w czasie rzeczywistym osoby przechodzące pod kamerą i informuje o kierunku, w którym te osoby się udały.

Po zintegrowaniu z systemem PoS może ona gromadzić cenne informacje dotyczące współczynników konwersji, aby zapewnić rzetelne dane umożliwiające podejmowanie kluczowych decyzji.

Podejmuj właściwe decyzje

Aplikacja AXIS People Counter gromadzi informacje dotyczące przepływu klientów w sklepie, aby pomóc uzyskać wgląd w zachowania klientów i na tej podstawie podejmować właściwie działania. Oprogramowanie jest zainstalowane w kamerze zamontowanej na suficie nad przejściami i wejściami, na wysokości od 2,7 m w górę. Zamienia ono kamerę w zaawansowany czujnik gromadzący przydatne dane o przepływie osób przez sklep, pomagające:

 • analizować przepływ klientów i trendy;
 • oceniać wpływ działań reklamowych i promocyjnych;
 • poprawić planowanie harmonogramów pracy i określić optymalne godziny otwarcia sklepu, aby zapewnić doskonałą obsługę klientów i zoptymalizować koszty zatrudnienia;
 • ocenić wpływ pogody na liczbę klientów;
 • zidentyfikować i nagradzać najlepsze sklepy i pracowników.

Możesz na nie liczyć

AXIS People Counter to zautomatyzowany system umożliwiający jednoczesne dwukierunkowe zliczanie osób wchodzących i wychodzących z korytarza. Aplikacja pomija wózki dziecięce i sklepowe.

Oprogramowanie opracowano z wykorzystaniem zaawansowanych i sprawdzonych algorytmów firmy Conigmatics, której programy od ponad dekady wiodą prym w branży aplikacji analitycznych dla sklepów. To szybkie i niewymagające wiele pamięci operacyjnej oprogramowanie zainstalowano w tysiącach kamer na całym świecie.

Do wąskich lub szerokich wejść

Aplikacji AXIS People Counter wraz z kamerą można używać do objęcia obserwacją wejść z pojedynczymi lub podwójnymi drzwiami. W przypadku szerokich wejść można połączyć wiele kamer z aplikacją AXIS People Counter, aby zapewnić zsynchronizowane zliczanie osób. AXIS People Counter można zainstalować w wielu modelach kamer Axis. Oprogramowanie umożliwia konfigurację i monitorowanie parametrów oraz zdalne pobieranie danych w sieci IP.

Integracja i dostęp do danych

Aplikacja AXIS People Counter zapisuje dane bezpośrednio w kamerze, gdzie są one przechowywane przez maksymalnie 90 dni. Oprogramowanie podaje jedynie dane liczbowe. Nie są zapisywane obrazy ani wideo. Otwarty protokół umożliwia integrację danych z aplikacji do zliczania osób z PoS lub innymi systemami. Dostęp do danych można uzyskać na cztery sposoby:

 • korzystając ze standardowej przeglądarki internetowej i interfejsu WWW kamery, udostępniającego podgląd na żywo i graficzne przedstawienie statystyk. Opcja ta nie wymaga serwera ani innego sprzętu;
 • poprzez otwarty interfejs API HTTP kamery, umożliwiający pobranie nieprzetworzonych danych statystycznych w czasie rzeczywistym oraz danych dla określonych przedziałów czasu; dostępne są różne formaty, takie jak JSON, XML i CSV;
 • za pomocą internetowej usługi AXIS Store Reporter, gromadzącej dane statystyczne z różnych źródeł aplikacji do analizy Axis i przedstawiającej dane i ich odwzorowanie graficzne w jednym interfejsie. To idealne rozwiązanie dla instalacji z wieloma obiektami i kamerami;
 • za pomocą lokalnego oprogramowania AXIS Store Data Manager, umożliwiającego łatwą integrację danych z aplikacjami analitycznymi dla biznesu od innych producentów.

Dokumenty

Download software

Najnowsza wersja oprogramowania to 3.14.1
Download


Aby uzyskać licencje próbną, skontaktuj się z lokalnym biurem firmy Axis.

Chcesz dokonać zakupu?

Produkty Axis są dostępne w ramach globalnej sieci partnerów.

Znajdź partnera

Selektor kamer do aplikacji analitycznych dla handlu detalicznego

Użyj narzędzia do wyboru kamer, aby znaleźć kamery odpowiednie do Twoich potrzeb.

Kwestie prywatności i zgodności z RODO