AXIS Motion Guard

Inteligentna detekcja ruchu
  • Wizyjna detekcja ruchu.
  • Analiza wideo na krawędzi systemu
  • Wiele profili zapewniających wszechstronność
  • Mniej fałszywych alarmów dzięki narzędziu do perspektywy
  • Nakładanie alarmów w ograniczanych obszarach