AXIS Motion Guard

Inteligentna detekcja ruchu

 

  • Detekcja ruchu wewnątrz i na zewnątrz budynków
  • Wiele profili zapewniających wszechstronność
  • Mniej fałszywych alarmów dzięki konfiguracji perspektywy
  • Nakładanie alarmów w ograniczanych obszarach w nagranych wideo i w strumieniach na żywo
  • Szybka i łatwa konfiguracja

Aplikacja AXIS Motion Guard służy do wizyjnej detekcji ruchu i wyzwalania alarmu, gdy obiekty takie jak osoby i pojazdy poruszają w polu widzenia kamery w określonym wcześniej obszarze. Nadaje się ona szczególnie do monitorowania obszarów o małym ruchu, na przykład budynków biurowych po godzinach pracy, sklepów detalicznych, obiektów przemysłowych, zajezdni pojazdów i innych nieuczęszczanych obszarów w zastosowaniach, które nie są krytyczne. 

Aplikacja AXIS Motion Guard może być używana z produktami sieciowymi wideo firmy Axis w wersji oprogramowania układowego 7.x i nowszej montowanymi na zewnątrz i wewnątrz budynków.

Bardziej efektywne. Bardziej wydajne.

AXIS Motion Guard jest zintegrowana z funkcjami zarządzania zdarzeniami rejestrowanymi przez kamery. Oznacza to, że użytkownik może zdecydować, jak system ma automatycznie odpowiedzieć na detekcję ruchu w zdefiniowanym obszarze.

Dzięki temu, że kamera wysyła personelowi ochrony strumień wideo na żywo i alerty przez e-mail, może on skoncentrować się na potencjalnych problemach i podjąć akcje zapobiegawcze. Skonfigurowanie kamery w taki sposób, że nagrywa ona i wysyła wideo tylko po wystąpieniu alarmu czyni łatwiejszym wyszukiwanie i przeglądanie incydentów oraz zmniejsza wymagania przepustowości i zasobów pamięci. Można także zaprogramować włączenie przez kamerę głośnika lub światła w celu przestraszenia intruzów.

Mniej fałszywych alarmów

AXIS Motion Guard wykorzystuje inteligentne algorytmy, aby ograniczyć koszty fałszywych alarmów. Aplikacja analizuje ruch i ignoruje ruchy zwykle występujące w tle. Ponadto wykorzystuje filtry fałszywych alarmów, które pozwalają pomijać krótkotrwałe ruchy, takie jak światła reflektorów, kołysanie listowia i ruchy wywołane przez małe obiekty, na przykład zwierzęta.

Filtr małych obiektów można jeszcze bardziej udoskonalić, wykorzystując konfigurację perspektywy. Ta funkcja umożliwia skonfigurowanie aplikacji w taki sposób, aby odpowiednio kojarzyła wielkość obrazu w rożnych odległościach od kamery z rzeczywistym rozmiarem obiektu. Dzięki temu AXIS Motion Guard może zaalarmować personel ochrony po wykryciu z dala obecności podejrzanego samochodu, a ignorować ruch nieszkodliwego zwierzęcia znajdującego się w bliższym zasięgu.

Łatwa konfiguracja. Duża elastyczność.

Aplikację AXIS Motion Guard łatwo skonfigurować i przygotować do pracy. Aplikacja umożliwia tworzenie wielu profili z różnymi konfiguracjami. Każdy profil umożliwia określenie maksymalnie jednego obszaru detekcji i trzech obszarów wykluczonych. Profile mogą być używane jednocześnie lub w różnych momentach. Umożliwia to skonfigurowanie różnych reakcji dla różnych ustawień wyzwalania lub zastosowanie różnych ustawień wyzwalania w różnych porach dnia.

Interfejs użytkownika umożliwia wizualne potwierdzenia w czasie rzeczywistym i obsługuję funkcję prostokątów ograniczających, które po wyzwoleniu alarmu zmieniają kolor z zielonego na czerwony. Wizualne potwierdzanie umożliwia prawidłowe rozpoznawanie obiektów.

Nałożenie alarmu

Niektórych produktach wideo firmy Axis aplikacja AXIS Motion Guard umożliwia nakładanie alarmów, dzięki czemu łatwiejsze jest rozpoznawanie obiektów, które spowodowały alarm. Nakładki w postaci na czerwono obramowanych prostokątów wokół obiektów wyzwalających alarm mogą być używane przy wybranej rozdzielczości wideo i wyświetlane stale w strumieniu na żywo lub w nagranym w tej rozdzielczości wideo.

Jak kupić

Dla produktów serii Axis Q z oprogramowaniem układowym w wersji 7.x lub nowszej nie jest wymagana licencja. Jeśli aplikacja AXIS Motion Guard nie jest jeszcze zainstalowana w kamerze serii Q, można ją bezpłatnie pobrać do tej kamery.

Dla innych zgodnych kamer Axis można kupić pojedynczą licencję lub pakiet 10 licencji u dystrybutora Axis. Dla każdej kamery konieczny jest zakup jednej licencji. Licencje można aktywować za pośrednictwem kamery lub online. Dostępna jest też do pobrania 60-dniowa bezpłatna licencja na próbę. 

Dokumenty

 

Ta aplikacja, dodawana do produktów z serii AXIS Q z oprogramowaniem układowym w wersji 7.x lub nowszej, jest bezpłatna.

 
Uwagi dotyczące wersji

Chcesz dokonać zakupu?

Produkty Axis są dostępne w ramach globalnej sieci partnerów.

Znajdź partnera

Zgodność

Produkty wideo firmy Axis w wersjach oprogramowania układowego 7.x i nowszych. Sprawdź listę produktów tutaj