AXIS Motion Guard

Inteligentna detekcja ruchu

 

  • Detekcja ruchu wewnątrz i na zewnątrz budynków
  • Wiele profili zapewniających wszechstronność
  • Mniej fałszywych alarmów dzięki konfiguracji perspektywy
  • Nakładanie alarmów w ograniczanych obszarach w nagranych wideo i w strumieniach na żywo
  • Szybka i łatwa konfiguracja

Aplikacja AXIS Motion Guard służy do wizyjnej detekcji ruchu i wyzwalania alarmu, gdy obiekty takie jak osoby i pojazdy poruszają w polu widzenia kamery w określonym wcześniej obszarze. Nadaje się ona szczególnie do monitorowania obszarów o małym ruchu, na przykład budynków biurowych po godzinach pracy, sklepów detalicznych, obiektów przemysłowych, zajezdni pojazdów i innych nieuczęszczanych obszarów w zastosowaniach, które nie są krytyczne. 

Aplikacja AXIS Motion Guard może być używana z produktami sieciowymi wideo firmy Axis w wersjach oprogramowania układowego 7.x i nowszych montowanymi na zewnątrz i wewnątrz budynków.

Bardziej efektywne. Bardziej wydajne.

AXIS Motion Guard jest zintegrowana z funkcjami zarządzania zdarzeniami rejestrowanymi przez kamery. Oznacza to, że użytkownik może zdecydować, jak system ma automatycznie odpowiedzieć na detekcję ruchu w zdefiniowanym obszarze.

Dzięki temu, że kamera wysyła personelowi ochrony strumień wideo na żywo i alerty przez e-mail, może on skoncentrować się na potencjalnych problemach i podjąć akcje zapobiegawcze. Skonfigurowanie kamery w taki sposób, że nagrywa ona i wysyła wideo tylko po wystąpieniu alarmu czyni łatwiejszym wyszukiwanie i przeglądanie incydentów oraz zmniejsza wymagania przepustowości i zasobów pamięci. Można także zaprogramować włączenie przez kamerę głośnika lub światła w celu przestraszenia intruzów.

Mniej fałszywych alarmów

AXIS Motion Guard wykorzystuje inteligentne algorytmy, aby ograniczyć koszty fałszywych alarmów. Aplikacja analizuje ruch i ignoruje ruchy zwykle występujące w tle. Ponadto wykorzystuje filtry fałszywych alarmów, które pozwalają pomijać krótkotrwałe ruchy, takie jak światła reflektorów, kołysanie listowia i ruchy wywołane przez małe obiekty, na przykład zwierzęta.

Filtr małych obiektów można jeszcze bardziej udoskonalić, wykorzystując konfigurację perspektywy. Ta funkcja umożliwia skonfigurowanie aplikacji w taki sposób, aby odpowiednio kojarzyła wielkość obrazu w rożnych odległościach od kamery z rzeczywistym rozmiarem obiektu. Dzięki temu AXIS Motion Guard może zaalarmować personel ochrony po wykryciu z dala obecności podejrzanego samochodu, a ignorować ruch nieszkodliwego zwierzęcia znajdującego się w bliższym zasięgu.

Łatwa konfiguracja. Duża elastyczność.

Aplikację AXIS Motion Guard łatwo skonfigurować i przygotować do pracy. Aplikacja umożliwia tworzenie wielu profili z różnymi konfiguracjami. Każdy profil umożliwia określenie maksymalnie jednego obszaru detekcji i trzech obszarów wykluczonych. Profile mogą być używane jednocześnie lub w różnych momentach. Umożliwia to skonfigurowanie różnych reakcji dla różnych ustawień wyzwalania lub zastosowanie różnych ustawień wyzwalania w różnych porach dnia.

Interfejs użytkownika umożliwia wizualne potwierdzenia w czasie rzeczywistym i obsługuję funkcję prostokątów ograniczających, które po wyzwoleniu alarmu zmieniają kolor z zielonego na czerwony. Potwierdzanie wizualne umożliwia prawidłowe rozpoznawanie obiektów.

Konfiguracja aplikacji AXIS Motion Guard
Profile i nakładki alarmów

Nałożenie alarmu

W niektórych produktach wideo firmy Axis aplikacja AXIS Motion Guard umożliwia nakładanie alarmów, dzięki czemu łatwiejsze jest rozpoznawanie obiektów, które spowodowały alarm. Nakładki w postaci na czerwono obramowanych prostokątów wokół obiektów wyzwalających alarm mogą być używane przy wybranej rozdzielczości wideo i wyświetlane stale w strumieniu na żywo lub w nagranym w tej rozdzielczości wideo.

Jak kupić

Dla produktów serii Axis Q z oprogramowaniem układowym w wersji 7.x lub nowszej nie jest wymagana licencja. Jeśli aplikacja AXIS Motion Guard nie jest jeszcze zainstalowana w kamerze serii Q, można ją bezpłatnie pobrać do tej kamery.

Dla innych zgodnych kamer Axis można kupić pojedynczą licencję lub pakiet 10 licencji u dystrybutora Axis. Dla każdej kamery konieczny jest zakup jednej licencji. Licencje można aktywować za pośrednictwem kamery lub online. Dostępna jest też do pobrania 60-dniowa bezpłatna licencja na próbę. 

Dokumenty

Download software

Najnowsza wersja oprogramowania to 2.2.0
Download

 

Ta aplikacja, dodawana do produktów z serii AXIS Q z oprogramowaniem układowym w wersji 7.x lub nowszej, jest bezpłatna.

 
Uwagi dot. wersji

Chcesz dokonać zakupu?

Produkty Axis są dostępne w ramach globalnej sieci partnerów.

Znajdź partnera

Zgodność

Produkty wideo firmy Axis w wersjach oprogramowania układowego 7.x i nowszych. Sprawdź listę produktów tutaj