Pobierz oprogramowanie

Jeżeli nie jesteś jeszcze zarejestrowanym użytkownikiem, zarejestruj się, aby pobrać oprogramowanie.

Produkty do sieciowego dozoru wizyjnego — Oprogramowanie wspomagające instalację i zarządzanie materiałem wizyjnym

AXIS Companion

Aplikacja AXIS Companion to podstawowe rozwiązanie do dozoru wizyjnego opartego na adresie IP dla małych systemów obejmujących maksymalnie 16 kamer. Obraz wideo jest rejestrowany w kamerach, co sprawia, że nawet niezaawansowanym użytkownikom łatwo jest zainstalować system i zarządzać nim.

AXIS Device Manager

AXIS Device Manager to narzędzie lokalne zapewniające łatwy, niedrogi i bezpieczny sposób zarządzania urządzeniami. To niezwykle skuteczne narzędzie dla instalatorów i administratorów systemów dozoru, które umożliwia wykonywanie większości zadań związanych z instalacją, konserwacją i zapewnianiem cyberbezpieczeństwa.

AXIS Camera Station

Aplikacja Axis Camera Station to oprogramowanie służące do dozoru opartego na adresie IP, współpracujące z kamerami sieciowymi i enkoderami wideo firmy Axis i umożliwiające monitoring wideo, rejestrację i zarządzanie zdarzeniami.

Narzędzie do sprawdzania zgodności urządzeń z Axis Camera Station

Narzędzie do sprawdzania zgodności urządzeń z Axis Camera Station pomaga sprawdzić, czy produkt sieciowy do dozoru wizyjnego innego producenta jest zgodny z aplikacją Axis Camera Station w wersji 5 i wyższej.

AXIS Matroska File Splitter

AXIS Matroska File Splitter to niezbędny składnik oprogramowania Windows Media Player, konieczny do odtwarzania zapisanych lokalnie nagrań z karty SD na innym komputerze PC.

AXIS Media Control (AMC)

AXIS Media Control to zalecana metoda wyświetlania obrazów wideo w przeglądarce Microsoft Internet Explorer. Aplikacja instaluje się automatycznie przy pierwszym użyciu; następnie można ją skonfigurować apletem AMC Control Panel w Panelu sterowania systemu Windows.

AXIS IP Utility

AXIS IP Utility umożliwia nadawanie adresów IP sieciowym produktom wideo firmy Axis. Znajdujące się w sieci urządzenia firmy Axis są wykrywane i wyświetlane automatycznie. 

AXIS Streaming Assistant

AXIS Streaming Assistant to aplikacja umożliwiająca użycie oprogramowania firm trzecich do przesyłania obrazu wideo i dźwięku z jednej lub więcej kamer firmy Axis przez Internet.

AXIS Video MIB

AXIS Video MIB pozwala zwiększyć możliwości monitorowania urządzeń AXIS przez SNMP. Oprogramowanie pozwala administratorom sieci monitorować nowe powiadomienia.

AXIS Dewarping Plugin for Milestone XProtect®

AXIS Dewarping Plugin for Milestone XProtect® to plugin umożliwiający korygowanie obrazu wideo (odtwarzanego z nagrań lub w czasie rzeczywistym) z kamer firmy Axis w Milestone Xprotect® Smart Client.

AXIS Speed Dry Plugin dla Milestone XProtect®

Plugin AXIS Speed Dry z Milestone XProtect® można uruchomić funkcję Speed Dry bezpośrednio z klienta Smart Client.

AXIS Radar Configuration Plugin for Milestone XProtect®

AXIS Radar Configuration Plugin for Milestone XProtect® ułatwia zarządzanie sieciowym detektorem radarowym AXIS D2050-VE Network Radar Detector i zapewnia dostęp do strony GUI AXIS D2050-VE bezpośrednio z poziomu klienta Milestone Management Client.

Aplikacje analityczne dla biznesu

AXIS Store Optimization Suite

Dowiedz się, jak dane uzyskane dzięki analizie na potrzeby handlu optymalizują zarządzanie planowaniem personelu, poprawiają zadowolenie klientów, a także wspierają działania marketingowe i merchandising.

Aplikacje z dziedziny bezpieczeństwa

AXIS Perimeter Defender

Skalowalna ochrona obwodowa, duża precyzja detekcji oraz wiele scenariuszy detekcji na potrzeby dużych, wymagających instalacji.

AXIS Motion Guard

Aplikacja wykrywa ruch i wyzwala alarm wtedy, gdy we wcześniej zdefiniowanych obszarach w polu widzenia kamery poruszy się jakiś obiekt. Aplikacja zapewnia elastyczną konfigurację i ma funkcje umożliwiające ograniczenie fałszywych alarmów. 

AXIS Fence Guard

Aplikacja służy do konfiguracji wirtualnych ogrodzeń w polu widzenia kamery, aby chronić obszar przed intruzami. Aplikacja wyzwala alarm po wykryciu obiektu poruszającego się obiektu, który przekracza zdefiniowaną przez użytkownika wirtualną linię. 

AXIS Video Motion Detection

Darmowa aplikacja, która wykrywa ruchome obiekty na zdefiniowanym obszarze, umożliwiając automatyczne wyzwalanie zdarzeń.

AXIS Cross Line Detection

Klasyczna aplikacja, która wykrywa automatycznie poruszające się obiekty, które przecinają wirtualną linię, i wyzwala zdarzenie.

AXIS Digital Autotracking

Bezpłatna aplikacja, dzięki której stałopozycyjne kamery megapikselowe mogą automatycznie wykrywać, powiększać i śledzić ruchome obiekty przy użyciu cyfrowych funkcji PTZ.

AXIS Radar Autotracking for PTZ

Darmowa aplikacja do sieciowych detektorów radarowych, umożliwiająca śledzenie obiektów przez kamery PTZ.

Jeżeli nie możesz odnaleźć szukanego produktu, przejdź na stronę Wycofane oprogramowanie.

Zastrzeżenie

Axis Communications AB odrzuca wszelkie roszczenia z tytułu jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyrażonych, jak i domniemanych, w tym między innymi dorozumianej gwarancji przydatności handlowej, zdatności do określonego celu, tytułu własności i nienaruszania praw, a także wszelkich gwarancji wynikających z propozycji, specyfikacji lub próbki dotyczącej oprogramowania. Axis lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za utratę danych, zdolności produkcyjnych, przychodów, funkcji użytkowych, kontraktów lub wszelkich innych strat wynikowych, ekonomicznych czy pośrednich w związku ze sprzedażą, zakupem, wykorzystaniem lub dysponowaniem oprogramowaniem.