Pobierz oprogramowanie

Jeżeli nie jesteś jeszcze zarejestrowanym użytkownikiem, zarejestruj się, aby pobrać oprogramowanie.

Network video products - Installation and video management software

AXIS Companion

AXIS Companion is an entry-level IP video solution for small installations up to 16 cameras. Video is recorded in the cameras, which makes the system easy to install and manage, even for the casual user.

AXIS Camera Management

AXIS Camera Management is a powerful and efficient installation and management tool for Axis network video products. The tool can automatically find and set IP addresses, show connection status, configure and manage firmware upgrades of multiple devices.

AXIS Camera Station

AXIS Camera Station is IP-Surveillance software that works with Axis network cameras and video encoders to provide video monitoring, recording and event management functionalities.

AXIS Camera Station Device Compatibility Tool

AXIS Camera Station Device Compatibility Tool helps you to verify if a third-party network video product is compatible with AXIS Camera Station 5 and above.

AXIS Matroska File Splitter

AXIS Matroska File Splitter is a necessary component for the Windows Media Player when playing local storage recordings from the SD card on a separate PC.

AXIS Media Control (AMC)

AXIS Media Control is the recommended method for viewing video images in Microsoft Internet Explorer. Installs automatically on first use, after which it can be configured by opening the AMC Control Panel applet from the Windows Control Panel.

AXIS IP Utility

AXIS IP Utility helps you set the IP address of an Axis network video product. Axis devices on the network are automatically discovered and displayed. 

AXIS Streaming Assistant

AXIS Streaming Assistant is an application that enables the use of one or more Axis cameras in third-party software for broadcasting live video and audio over the Internet.

AXIS Video MIB

AXIS Video MIB extends the way to monitor AXIS devices over SNMP. It enables network administrators to monitor a number of new notifications.

AXIS Dewarping Plugin for Milestone XProtect®

AXIS Dewarping Plugin for Milestone XProtect® is a plugin that enables dewarping of live and recorded video from Axis cameras in Milestone Xprotect® Smart Client.

AXIS Speed Dry Plugin for Milestone XProtect®

With AXIS Speed Dry Plugin with Milestone XProtect® an operator can trigger the Speed Dry functionality directly from the Smart Client.

AXIS Radar Configuration Plugin for Milestone XProtect®

AXIS Radar Configuration Plugin for Milestone XProtect® provides easy management of AXIS D2050-VE Network Radar Detector and makes it possible to access AXIS D2050-VE’s GUI page directly from the Milestone Management Client.

Business intelligence applications

AXIS Store Optimization Suite

Discover how retail intelligence optimizes staff planning, enhances customer experience, and improves marketing and merchandising activities.

Security applications

AXIS Loss Prevention Suite

Reduce losses and keep control of your premises.

AXIS Perimeter Defender

Scalable perimeter protection, high detection accuracy and multiple detection scenarios for demanding large-scale installations.

AXIS Motion Guard

Detects motion and triggers an alarm whenever an object moves within predefined areas in a camera's field of view. Provides flexible configuration and supports mechanisms that reduce false alarms. 

AXIS Fence Guard

Set up virtual fences in a camera's field of view to protect an area from intrusion. The application triggers an alarm when it detects a moving object crossing a user-defined virtual line. 

AXIS Video Motion Detection

A free application that detects moving objects within a predefined area of interest, making it possible to automatically trigger an event.

AXIS Cross Line Detection

A classic trip-wire application that automatically detects moving objects that cross a virtual line and triggers an event.

AXIS Digital Autotracking

A free application that enables fixed megapixel cameras to automatically detect, zoom in on and follow moving objects using digital PTZ.

AXIS Radar Autotracking for PTZ

A free application for network radar detectors that enables object tracking for pan, tilt, zoom cameras.

Jeżeli nie możesz odnaleźć szukanego produktu, przejdź na stronę Wycofane oprogramowanie.

Zastrzeżenie

Axis Communications AB odrzuca wszelkie roszczenia z tytułu jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyrażonych, jak i domniemanych, w tym między innymi dorozumianej gwarancji przydatności handlowej, zdatności do określonego celu, tytułu własności i nienaruszania praw, a także wszelkich gwarancji wynikających z propozycji, specyfikacji lub próbki dotyczącej oprogramowania. Axis lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za utratę danych, zdolności produkcyjnych, przychodów, funkcji użytkowych, kontraktów lub wszelkich innych strat wynikowych, ekonomicznych czy pośrednich w związku ze sprzedażą, zakupem, wykorzystaniem lub dysponowaniem oprogramowaniem. Umowa licencyjna Axis (pdf).