Połączenie z chmurą Axis

Axis Cloud Connect to otwarta hybrydowa platforma oparta na chmurze, która wraz z urządzeniami Axis umożliwia zwiększenie wydajności i zapewnienie skalowalnych, przyszłościowych rozwiązań w ramach usług zarządzanych.
yellow cloud with ethernet cables connected, blue background visualizing cloud computing concept

Większa elastyczność, dostępność i niezawodność

Korzystając z rozwiązań opartych na Axis Cloud Connect, zyskujesz bardziej elastyczne i wydajne operacje wideo, zarządzanie cyklem życia urządzenia i dostęp do danych – z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Zapewnia także nowe możliwości w zakresie bezpieczeństwa, wydajności operacyjnej i inteligencji biznesowej. Wszystko to w ramach zarządzania przez Axis z wykorzystaniem systemu operacyjnego AXIS OS oraz know-how w zakresie analityki, użyteczności obrazów i cyberbezpieczeństwa. Na przykład, korzystając z oprogramowania Axis do zarządzania materiałami wideo obsługującego połączenie z chmurą, można teraz uzyskać łatwy dostęp do wideo na żywo i nagrań oraz zdarzeń z dowolnego miejsca – bezpośrednio w przeglądarce internetowej.

hands holding global networks connection symbolizing managed services

Mniej „zgrzytów”, więcej spokoju ducha

Ta platforma umożliwia korzystanie z usług zarządzanych, w przypadku których firma Axis bierze dodatkową odpowiedzialność za hostowanie, dostarczanie i uruchamianie usług cyfrowych, aby zapewnić aktualność systemu i dostępność. Będziesz mieć wygodny dostęp do usług za pomocą rozwiązań Axis lub partnerów, a wszystko to umożliwia Axis Cloud Connect w połączeniu z urządzeniami Axis. Usługi zarządzane zapewniają płynną integrację, proaktywne cyberbezpieczeństwo, stałą wydajność i automatyczne aktualizacje. Na przykład AXIS OS zapewnia, że Twoje urządzenia i systemy Axis są zawsze aktualne, co zwiększa bezpieczeństwo w chmurze i ogranicza brak dostępności, co ogranicza „zgrzyty” i zwiększa spokój ducha. 

cloud connect concept hands holding cloud

Zwiększona efektywność pod kątem czasu i kosztów

Korzystając z rozwiązań i usług zarządzanych opartych na Axis Cloud Connect, zyskujesz doskonałą skalowalność i uproszczone wdrażanie i udostępnianie urządzeń Axis oraz zarządzanie nimi. Dzięki funkcji połączenia z chmurą jednym kliknięciem i skanowaniu kodu QR, zapewnia bezpieczniejsze i szybsze wdrożenia podczas instalacji urządzeń, a także większe bezpieczeństwo i niższe koszty. Zarządzanie użytkownikami i dostępem ułatwia zarządzanie tożsamościami, uprawnieniami i kontrolą dostępu w organizacji. Ponadto, intuicyjne pulpity nawigacyjne mogą dostarczać skonsolidowane dane z kilku lokalizacji i umożliwiają monitorowanie wszystkich urządzeń Axis, w tym ich stanu, gwarancji i licencji. Dodatkowo możesz zyskać cenne informacje – a wszystko to z poziomu jednej centralnej lokalizacji. 

Obsługiwane przez Axis Cloud Connect

man sitting in front of axis camera station, interface showing successful connection to cloud

AXIS Camera Station

Oprogramowanie do zarządzania wideo nowej generacji umożliwia obsługę wideo, zarządzanie urządzeniami i użytkownikami — jest obsługiwane przez Axis Cloud Connect. 

woman looking at screen with axis device manager extend interface

AXIS Device Manager Extend

Zyskaj ogląd i kontrolę nad swoim systemem dzięki zdalnemu zarządzaniu urządzeniami obsługiwanym przez Axis Cloud Connect

Powiązane zasoby