Healthcare - hospital corridor

Służba zdrowia

Inteligentna technologia pozwala skupić się na pacjentach

Rozwiązania firmy Axis dla służby zdrowia od dawna odgrywają ważną rolę w ochronie ludzi i mienia. Teraz jednak potrafią znacznie więcej. Nasze inteligentne rozwiązania kontroli dostępu, audio i wideo inspirują nowatorskie instytucje służby zdrowia na całym świecie do wdrażania nowej technologii na wiele ekscytujących i nieoczekiwanych sposobów. 

Poprawa bezpieczeństwa i ochrony szpitala

Firma Axis stworzyła swoją ofertę, mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa, toteż zapewnia szeroki wybór rozwiązań do ochrony pacjentów, personelu, odwiedzających i mienia. Oferujemy bezpieczną i niezawodną ochronę sprawdzającą się w każdym miejscu szpitala – od sali operacyjnej po parkingi.

 • Ochrona personelu szpitala przed przemocą w miejscu pracy
 • Zapobieganie nielegalnemu rozpowszechnianiu leków i kradzieżom materiałów
 • Ochrona niemowląt przed porwaniem lub zamianą
 • Uniemożliwianie dostępu niepożądanym gościom
 • Komunikacja w całym szpitalu za pomocą adresu publicznego
 • Wizualizacja osób w niebezpieczeństwie i komunikacja z nimi

 

Obserwowanie pacjentów wysokiego ryzyka

Przy znacznej liczbie pacjentów i ograniczonym personelu w wielu dzisiejszych szpitalach po prostu nie jest możliwe zapewnienie ciągłego fizycznego nadzoru chorym w stanie krytycznym i pacjentom wysokiego ryzyka. Dzięki wideokamerom firmy Axis można bezpiecznie monitorować wielu pacjentów zdalnie lub z centralnej dyżurki pielęgniarskiej, używając różnych zgodnych z ustawą HIPAA zamkniętych systemów i rozwiązań do wyświetlania na żywo zaprojektowanych tak, aby zapewnić równowagę pomiędzy prywatnością i widocznością zgodnie z potrzebami klinicznymi.

 • Ciągłe monitorowanie pacjentów oddziałów intensywnej opieki medycznej
 • Uzupełnienie technologii przywołania pielęgniarki obrazami na żywo i dwukierunkową komunikacją
 • Zastąpienie opiekunów pacjentów wirtualnymi obserwatorami
 • Lepsze wykrywanie upadków
 • Zdalna ocena pacjentów w karetkach
 • Zapewnianie możliwości samodzielnego funkcjonowania dzięki domowemu monitoringowi opieki zdrowotnej

Poprawa działania i usług szpitala

Tłum pacjentów, nieefektywna obsługa i zakażenia wewnątrzszpitalne to zaledwie kilka problemów, które mogą negatywnie wpłynąć na reputację szpitala i narazić go na kosztowne postępowania sądowe. Inteligentne szpitale korzystają z technologii, aby stawić czoło tym wyzwaniom i poprawić efektywność działania, zadowolenie pacjentów i ogólną rentowność.

 • Monitorowanie zgodności z przepisami procesów i działań personelu
 • Lepszy przepływ pacjentów i krótszy czas ich obsługi
 • Wirtualna łączność młodych rodziców z dziećmi na oddziale intensywnej opieki neonatologicznej
 • Tworzenie bardziej przyjaznego dla ludzi środowiska dzięki muzyce w tle

Rozwijanie medycyny klinicznej

Obserwacje wzrokowe i konsultacje medyczne zawsze miały ogromne znaczenie dla prawidłowego rozpoznania i dobrych wyników leczenia. Lekarze mogą obecnie używać połączonych z Internetem systemów audio i wideo, aby poszerzać możliwości diagnostyczne, doskonalić umiejętności kliniczne i pracę zespołową oraz dokonywać postępów w medycynie.

 • Używanie wideo jako pomocy przy zdalnym stawianiu rozpoznania
 • Rejestrowanie szkoleń i ocen medycznych
 • Transmitowanie najnowocześniejszych technik chirurgicznych do lekarzy na całym świecie
 • Ochrona i dokumentowanie wyników badań klinicznych

Opinie użytkowników

Szpital im. I. Mościckiego

Szpital im. I.Mościckiego w Chorzowie wprowadza telemedyczne rozwiązania w diagnostyce zaburzeń oddychania z wykorzystaniem urządzeń firmy Axis

Czytaj dalej

Lee Health`

Network cameras enhance operational capabilities while fostering a safer environment

Czytaj dalej

PICTA - Prehospital ICT Arena at Lindholmen Science Park

Cloud-based camera solution gives support to paramedics

Czytaj dalej