Wsparcie dla produktów AXIS T8123-E Outdoor Midspan 30 W 1-port

AXIS T8123-E Outdoor Midspan 30 W 1-port
Trzyletnia gwarancja Axis 3-rok gwarancja
!

Produkt wycofano z rynku.

Pomoc techniczna wygasa 2025-09-12.

Po tej dacie należy szukać wsparcia w dokumentacji produktu i na stronach pomocy w postaci samodzielnie dostępnych zasobów.
Zalecane produkty zamienne: AXIS 30 W Outdoor Midspan
Pełną specyfikację można znaleźć w arkuszu danych zalecanego produktu zamiennego, korzystając z powyższych łączy.