AXIS A1210 Network Door Controller

Kompaktowy, lokalny kontroler jednych drzwi
  • Kompletna jednostka ze sterowaniem do jednych drzwi
  • Kompaktowa budowa
  • Inteligencja na obrzeżu sieci z OSDP Verified
  • Zintegrowane funkcje cyberbezpieczeństwa
  • Pełna integracja z kompleksowymi rozwiązaniami Axis