Wsparcie dla produktów
AXIS Q1775 Network Camera

AXIS Q1775 is a flexible day/night IP camera for excellent video and audio. The camera is in black color.

Koniec wsparcia produktu

Zastąpiliśmy ten produkt niniejszym: AXIS Q1785-LE
Specyfikacja zalecanych produktów zamiennych znajduje się w arkuszach danych technicznych.
Wsparcie sprzętowe i usługa RMA wygasły dnia 2022-09-29. Aby uzyskać informacje na temat zasad wsparcia po dacie wygaśnięcia, przejdź do dokumentu Ogólna polityka wsparcia po terminie wygaśnięcia. Wsparcie systemu operacyjnego AXIS OS wygasło 2022-09-29. Informacje na temat wsparcia systemu operacyjnego AXIS OS można znaleźć w portalu AXIS OS.
Po tej dacie należy szukać wsparcia w dokumentacji produktu i na stronach pomocy w postaci samodzielnie dostępnych zasobów. Po wygaśnięciu okresu wsparcia systemu operacyjnego AXIS OS nie będą wydawane żadne dalsze aktualizacje. Oprogramowanie do wszystkich urządzeń jest dostępne na stronie pobierania oprogramowania dla urządzeń.
uwaga
Należy pamiętać, że w przypadku produktów, które nie są już aktualizowane, tj. po upływie okresu wsparcia systemu operacyjnego AXIS OS, może on zawierać znane błędy i luki w zabezpieczeniach.