Wsparcie dla produktów AXIS Q1765-LE PT Mount Network Camera

AXIS Q17-65-LE PT Mount is a bullet-style camera for outdoor use with Optimized IR. The camera is viewed from its left.
Trzyletnia gwarancja Axis 3-rok gwarancja
!

Produkt wycofano z rynku.

Pomoc techniczna wygasa 2024-07-31.

Po tej dacie należy szukać wsparcia w dokumentacji produktu i na stronach pomocy w postaci samodzielnie dostępnych zasobów.
Pełną specyfikację można znaleźć w arkuszu danych zalecanego produktu zamiennego, korzystając z powyższych łączy.