Nätverkskameror i ambulanser möjliggör snabbare och mer effektiv vård

Molnbaserad kameralösning ger stöd åt ambulanspersonal för rätt vård i tid

“AXIS Companion erbjuder en snabb och enkel väg för oss att testa vårt koncept. Axis har också god och kunnig support, vilket är oerhört värdefullt.” Bengt Arne Sjöqvist, professor of practice inom Healthcare Informatics på Chalmers tekniska högskola samt programansvarig för PICTA vid Lindholmen Science Park.

Uppdrag

Vid ett strokeanfall är det kritiskt att få rätt vård i tid. Prehospital ICT Arena vid Lindholmen Science Park (PICTA) ville tillsammans med Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Högskolan i Borås, ambulanssjukvården I Västra Götalandsregionen och Chalmers tekniska Högskola hitta nya sätt för strokepatienter att snabbare få korrekt vård.

Lösning

Axis nätverkskameror installeras tillsammans med den molnbaserade lösningen AXIS Companion, anpassad för mindre installationer, i ambulanser i Västra Götalandsregionen. Ambulanspersonalen får genom videokonsultation stöd av neurologiska experter och kan därmed tillsammans bättre bedöma patientens tillstånd och fatta beslut om patienten ska bli transporterad till närmaste lokala sjukhus eller till ett sjukhus med specialistvård. Allt i syfte att ge rätt vård så snabbt som möjligt. Trådlös kommunikation mellan ambulans och sjukhus sker via 4G med modem anpassade för mobilt bruk.

Resultat

Lösningen har utprovats i fullskaliga simuleringar och installeras för inledande kliniska tester i operativ verksamhet. Nätverksvideolösningen visade sig i simuleringarna ge sjukhuspersonalen större möjlighet att ställa korrekt diagnos på patienter, redan i ambulansen. Snabbare bedömning och behandling av ett strokeanfall räddar liv och minskar negativa följder – ofta livslånga. Möjligheterna för drabbade personer att leva ett väl fungerande liv förbättras samtidigt som det för samhället innebär stora hälsoekonomiska vinster med lägre kostnader.

Related links

AXIS Companion
Healthcare