Axis kameror möjliggör snabbare och bättre vård

Snabbare och mer effektiv vård med hjälp av IP-kameror och trådlös kommunikation i danska ambulanser

“Det har fungerat bra och är en mycket bra lösning. Vi ser stora möjligheter för videostreaming för ambulanser och sjukhus.” Søren Aagaard Christiansen, Seniorkonsult Region Nordjylland.

Uppdrag

Region Nordjylland i Danmark ville att sjuka och skadade snabbare skulle få rätt behandling och vård, vilket kan vara kritiskt. För att kunna utföra en mer kvalificerad bedömning av patienternas vårdbehov, beslutade Region Nordjylland attinstallera en mobil videostreaminglösning mellan ambulanser och sjukhus. Att installera kameror i ambulanser innebär stora tekniska utmaningar. Till dessa hör en tillräckligt snabb uppkoppling, samt att bildhastigheten och bildkvaliteten behöver vara hög för att sjukhuspersonalen ska kunna göra en korrekt bedömning av tillståndet hos patienterna i ambulanserna. Det får inte heller förekomma några driftsstörningar.

Lösning

Radiocom, som levererar radiokommunikationsutrustning för trådlös kommunikation, installerade Axis nätverkskameror i innertaket på elva ambulanser. Kamerorna är små, enkla att installera och underhålla, driftssäkra samt tåliga för att klara skakningar och vibrationer. De har HDTV-kvalitet och kan återge skarpa bilder från inspelningar med mycket hög hastighet. Den mobila videostreaminglösningen är säker och tillförlitlig och kan, när den är i drift, enkelt byta mellan olika slags nätverk för att säkerställa bästa möjliga bandbredd.

Resultat

Sjuka och skadade patienter får snabbare rätt sorts vård. Läkare på sjukhus kan med hjälp av videolänken i realtid göra en initial medicinsk bedömning av patienterna i ambulansen. De kan ge råd till ambulanspersonalen om vilken vård som krävs, vilket sjukhus som är närmast samt bistå med rådgivning så att ambulanspersonalen kan börja behandla patienterna redan innan ankomsten till sjukhuset. Ibland kan fallet avslutas redan i ambulansen och patienten åka hem. Detta ger tidsvinster för både patienter och Region Nordjylland, kostnadsbesparingar samt minskar antalet onödiga sjukhusbesök.

Related links

AXIS M5014 PTZ Network Camera
Healthcare

Partners

http://www.radiocom.dk