Wsparcie dla produktów AXIS W100 Body Worn Camera

AXIS W100 Body Worn Camera z przodu
Trzyletnia gwarancja Axis 3-rok gwarancja
!

Produkt wycofano z rynku.

Pomoc techniczna wygasa 2028-03-31.

Po tej dacie należy szukać wsparcia w dokumentacji produktu i na stronach pomocy w postaci samodzielnie dostępnych zasobów.
Zalecane produkty zamienne: AXIS W101 Body Worn Camera
Pełną specyfikację można znaleźć w arkuszu danych zalecanego produktu zamiennego, korzystając z powyższych łączy.