Wsparcie dla produktów
AXIS T94S02L Recessed Mount

Informacje o wsparciu produktu

Zastąpiliśmy ten produkt niniejszym: AXIS TM3208 Recessed Mount
Specyfikacja zalecanych produktów zamiennych znajduje się w arkuszach danych technicznych.
Wsparcie sprzętowe i usługa RMA oferujemy do dnia 2028-08-31. Po tej dacie należy szukać wsparcia w dokumentacji produktu i na stronach pomocy w postaci samodzielnie dostępnych zasobów. Aby uzyskać informacje na temat zasad wsparcia po dacie wygaśnięcia, przejdź do dokumentu Ogólna polityka wsparcia po terminie wygaśnięcia.